Old Versions

jodel

v. ZE 7.25

2023-01-08

Cal2Todo swipe

v. Yasuko Shikiuchi

2023-01-08

World of Dinosaurs

v. WORLD OF DINOSAURS

2023-01-08

Tututweak

v. Web

03/21/2024

Flekstore Primum iOS Store

v. WEB

03/21/2024

iOSGods

v. Web

03/21/2024

Star Walk 2 - Stars in the Sky

v. Vito Technology Inc.

2023-01-08

PlankFilza

v. Version1

2023-01-08

Yalu

v. vBeta 7

2023-01-08

ScreenGrab

v. vBeta 3

2023-01-08

Saigon

v. vBeta 2r1

2023-01-08

Houdini

v. vBeta 2r1

2023-01-08

NES.emu IPA iOS

v. Varies with device

03/21/2024

Lightroom

v. Varies with device

03/13/2024

Crunchyroll IPA MOD iOS

v. Varies with device

03/13/2024

Push boxes!

v. Valerii Andrusyk

2023-01-08

Mondly App

v. v9.34.0

Twitch

v. v9.3.1

2023-01-08

Lightroom Photo & Video Editor

v. v9.1.0

03/14/2024

Plants vs Zombies 2

v. v872

03/13/2024

Spotify

v. v8.9.32

05/23/2024

Spotify IPA iOS

v. v8.8.78

03/13/2024

Twitter Owl

v. v8.65

2023-01-08

Unc0ver Jailbreak

v. v8.0.2

03/13/2024

Fishdom

v. v7.9.2

04/06/2024

Gardenscapes

v. v7.9.0

05/23/2024

Gardenscapes

v. v7.8.0

05/06/2024

Twitter

v. v7.47

2023-01-08

Alight Motion

v. v6.2.5

03/17/2024

Alight Motion

v. v6.0.1

03/14/2024

Brawl Stars IPA iOS

v. v54.243

03/13/2024

Mortal Kombat

v. v5.3.1

05/23/2024

DRAGON BALL LEGENDS

v. v5.3.0

05/23/2024

Clash Royale

v. v5.142.17

03/14/2024

8 Ball Pool IPA iOS

v. V5.10.4

03/13/2024

DRAGON BALL LEGENDS

v. v5.1.0

04/06/2024

djay - DJ App & AI Mixer

v. v5.0.3

03/21/2024

DRAGON BALL LEGENDS

v. v5.0.1

03/21/2024

Phoenix

v. v5.0

2023-01-08

Facebook - Wolf 2.1

v. v406.0

Car Parking IPA iOS

v. v4.8.7

05/23/2024

Car Parking IPA iOS

v. v4.8.5

03/13/2024

The Simpsons Tapped Out

v. v4.67.0

05/23/2024

The Simpsons Tapped Out

v. v4.66.0

03/21/2024

Idle Miner Tycoon Money Games

v. v4.59.0

04/03/2024

EPIK AI Photo And Video Editor

v. v4.4.20

04/27/2024

Zooba

v. v4.33.0

03/21/2024

TikTok

v. v33.8.0

03/14/2024

TikTok

v. v33.4.0

03/13/2024

Beatstar

v. v33.1.0

03/21/2024

Instagram

v. v322.1.1

05/23/2024

Instagram

v. v322.0.1

03/13/2024

Facebook Wolf

v. v316.0

2023-01-08

Heart for Likee

v. v3.50.3

2023-01-08

Coin Master

v. v3.5.1544

04/03/2024

Baseball 9

v. v3.3.3

03/21/2024

Terabox

v. v3.24.5

04/03/2024

IPOGO IPA iOS

v. v3.2.8

03/21/2024

PUBG MOBILE

v. v3.2

05/23/2024

DolphiniOS

v. v3.1.1

2023-01-08

PixlRec

v. v3.1-r05

2023-01-08

FilzaJailed

v. v3.1

2023-01-08

PUBG MOBILE

v. v3.1

03/14/2024

Jawaker

v. v27.0.1

04/06/2024

WhatsApp

v. v24.6.77

04/03/2024

Picsart iPA IOS

v. v24.3.2

03/13/2024

Picsart

v. v24.3.2

05/23/2024

LWARB

v. v22.93

2023-01-08

Plus for Instagram

v. v210.0

2023-01-08

Among Us

v. v2024.3.5

05/23/2024

Prison Empire Tycoon iOS

v. v2.710

04/06/2024

Survivor.io

v. v2.7.1

04/06/2024

Garden Affairs: Design & Match

v. v2.5304

05/03/2024

ProTube

v. v2.5.9

2023-01-08

ProTube

v. v2.5.6_001

2023-01-08

Zombie Idle Defense

v. v2.5.0

05/03/2024

ScreenLog

v. v2.38

Shadow Fight 2

v. v2.33.0

05/23/2024

Agar.io

v. v2.27.0

03/21/2024

Watusi

v. v2.21.8

2023-01-08

Watusi 3

v. v2.21.181

2023-01-08

WhatsApp Watusi 3

v. v2.21.181

2023-01-08

iSSB

v. v2.21-3

2023-01-08

iFile

v. v2.2.0-1

2023-01-08

WhatsApp

v. v2.19.71

2023-01-08

WhatsApp Duplicate

v. v2.18.91

2023-01-08

WhatsPad

v. v2.18.41

2023-01-08

Kammelna

v. v2.15.0

04/06/2024

Remini

v. v2.10.24

05/23/2024

Remini

v. v2.10.11

03/21/2024

GBA4iOS

v. v2.1.1

2023-01-08

TweetDeck

v. v2.1

2023-01-08

Gearboy

v. v2.1

2023-01-08

Gearsystem

v. v2.1

2023-01-08

UTM

v. v2.0.16

2023-01-08

TrollStore

v. v2.0.13

05/23/2024

Dopamine Jailbreak

v. v2.0.11

03/21/2024

SLIME - ISEKAI Memories

v. v2.0.10

05/06/2024

iDos

v. v2.0.1

2023-01-08

Palera1n

v. v2.0.0 beta 5

03/22/2023

NDS4iOS

v. v2.0

2023-01-08

Twitch IPA iOS

v. v19.4

05/23/2024

Kodi

v. v19.3

2023-01-08

Triller (Turtle)

v. v19.1

2023-01-08

Instagram Rhino

v. v187.0

2023-01-08

Lamar Idle Vlogger

v. v180.02.16

03/21/2024

Kodi

v. v18.9

2023-01-08

Kodi

v. v17.6

2023-01-08

uYouPlus

v. v17.49.6-2.3~1

Clash Of Clans

v. v16.137.13

05/23/2024

Clash Of Clans IPA iOS

v. v16.137.13

03/15/2024

Kodi

v. v16.1

2023-01-08

Enmity for Discord

v. V158 (T2.1.4)

Farlight 84

v. V15.1.2

03/21/2024

Facebook

v. v145.0

2023-01-08

PlenixClash

v. v13.369.29

2023-01-08

Video Star

v. v13.1.2

05/23/2024

Instagram

v. v115.0

2023-01-08

CapCut Video Editor

v. v11.2.1

05/23/2024

Textastic Code Editor

v. v10.2

05/03/2024

BarMagnet

v. v1.9.4

2023-01-08

PPSSPP

v. v1.9.3

2023-01-08

ChatBot Pro

v. v1.9.2

04/06/2024

Fortnite

v. v1.8.8

03/13/2024

Mobile Legends Bang Bang

v. v1.8.67

03/21/2024

iTorrent

v. v1.8.1

2023-01-08

InShot

v. v1.77.1

05/23/2024

GamePad

v. v1.7.4

2023-01-08

Zombie Gunship Survival

v. v1.6.90

04/06/2024

Mame4ios

v. v1.6.0

2023-01-08

Mcpe

v. v1.6

2023-01-08

SimCity BuildIt

v. v1.54.6

05/23/2024

SLIME - ISEKAI Memories

v. v1.5.50

03/21/2024

Happy

v. v1.5.4

2023-01-08

NES.emu

v. v1.5.29

2023-01-08

Chimera Jailbreak for iOS 12

v. v1.5.0

2023-01-08

Provenance

v. v1.5

2023-01-08

MeSNEmu

v. v1.4.5.1

2023-01-08

Fortune

v. v1.4.4

2023-01-08

CoolPixel

v. v1.4

2023-01-08

iDos

v. v1.4

2023-01-08

House Flipper

v. v1.391

05/23/2024

Shadow Fight 3 - RPG Fighting

v. v1.36.2

05/23/2024

Shadow Fight 3 - RPG Fighting

v. v1.36.0

03/21/2024

cafCONVERTER

v. v1.36

Electra Jailbreak for iOS 11.0 – iOS 11.4.1

v. v1.3.2

2023-01-08

CarX Street IPA iOS

v. v1.3.0

05/23/2024

Candy Crush Saga IPA iOS

v. v1.276.0

05/23/2024

Candy Crush Saga IPA iOS

v. v1.273

04/03/2024

Plain Text Pro + Word Counter

v. v1.24

Minecraft

v. v1.20.81

05/23/2024

Minecraft

v. v1.20.62

03/13/2024

Sileo

v. v1.2.6 b2

2023-01-08

Animoji

v. v1.2.2

2023-01-08

Evil Soul

v. v1.2.1

04/27/2024

EveryCord

v. v1.2

2023-01-08

FileBrowser

v. v1.2

01/29/2023

FlappyBird

v. v1.2

2023-01-08

AEW: Rise to the Top IPA

v. v1.16

05/06/2024

Video

v. v1.11.104

2023-01-08

Dr.Fone

v. v1.1.5

2023-01-08

Delta

v. v1.1.2

2023-01-08

MADFUT 24

v. v1.1.2

04/03/2024

INSIDE PlayDead

v. v1.1.10

05/23/2024

GoodNight

v. v1.1.1

2023-01-08

Gunfire Brigade

v. v1.1.0

04/30/2024

Fily

v. v1.1

2023-01-08

iDeviceWalls

v. v1.1

2023-01-08

Find

v. v1.1

2023-01-08

Gab.ai

v. v1.1

2023-01-08

Taurine Jailbreak

v. v1.0.6

2023-01-08

Kingdom Guard:Tower Defense TD

v. v1.0.422

05/06/2024

Family Life

v. v1.0.42

05/06/2024

Kingdom Guard:Tower Defense TD

v. v1.0.409

04/30/2024

FloppyCloud

v. v1.0.4

2023-01-08

Cat Garden - Food Party Tycoon

v. v1.0.3

04/30/2024

LazarusJailed

v. v1.0.2

2023-01-08

xCleaner

v. v1.0.2

2023-01-08

EtasonJB

v. v1.0 RC5

2023-01-08

g0blin

v. v1.0 RC2

2023-01-08

HappyCast

v. v1.0

2023-01-08

iDarkMode

v. v1.0

2023-01-08

miniOS

v. v1.0

2023-01-08

SNES4iOS

v. v1.0

2023-01-08

Mahoor

v. v1.0

2023-01-08

Double H3lix Jailbreak

v. v1.0

2023-01-08

APEX Racer

v. v0.8.42

05/23/2024

Airshou

v. v0.7.5

2023-01-08

Truckers of Europe 3

v. v0.44.1

03/21/2024

??????? ????

v. v0.35

03/21/2024

Byte

v. v0.3.2

2023-01-08

Play!

v. v0.3

2023-01-08

Last Ultima

v. v0.2.0

05/06/2024

checkra1n jailbreak for iOS 13 - iOS 12.3

v. v0.12.1

2023-01-08

GC4iOS

v. v0.1.3

2023-01-08

BitLife - Life Simulator

v. v 3.8.2

06/01/2023

SignalScope X (Pro Tool Enabled)

v. v 11.4

2023-01-08

Twitter

v. Twitter, Inc.

2023-01-08

PCalc

v. TLA Systems Ltd.

2023-01-08

Space War GS

v. Thye Chean Lim

2023-01-08

Scientific Calculator SC-323PU

v. Thomas Oellinger

2023-01-08

Telegram Messenger

v. Telegram FZ-LLC

Sygic GPS Navigation & Maps

v. Sygic a. s.

2023-01-08

Gayatri Mantra - Prayer Audio

v. Suneet Amrute

2023-01-08

Sileo Nigthly IPA

v. R1.10.3.4

8player Pro

v. Oleksandr Smeshkov

2023-01-08

OBD Fusion

v. OCTECH LLC

2023-01-08

Nomad Sculpt IPA MOD

v. Nomad Sculpt

03/21/2024

Awesome Voice Recorder PRO AVR

v. Newkline Co., Ltd.

2023-01-08

MyNetDiary PRO Calorie Counter

v. MyNetDiary Inc.

2023-01-08

My Macros | Diet & Calories

v. My Macros LLC

2023-01-08

Mooncast

v. Mathieu Routhier

2023-01-08

Checkra1n Jailbreak

v. Let

03/21/2024

3utools PC

v. Lasts 3utools

05/06/2024

Sideloadly

v. Lasts

03/21/2024

Bullfrog Assistant Windows

v. Lasts

03/21/2024

SnowBoard tweak

v. Lasts

03/21/2024

Delta Emulator IPA

v. Lasts

03/21/2024

Odyssey jailbreak

v. Lasts

04/06/2024

LingoDeer

v. Last

04/06/2024

iTunes

v. Last

04/30/2024

Icleaner IPA iOS

v. Last

03/21/2024

IPAMODY IPA Apps & Games

v. Last

04/06/2024

Millionaire Trivia: TV Game IPA

v. Last

06/21/2024

Chord Atlas Guitar IPA

v. Last

06/21/2024

Incredibox

v. Last

03/21/2024

MovieBox Pro iPA iOS

v. Last

03/21/2024

Driving Zone IPA MOD

v. Last

04/06/2024

iFile IPA iOS

v. Last

03/21/2024

Call Recorder

v. Last

03/21/2024

FILMBOX MOVIES BOX

v. Last

03/21/2024

NekoJB Jailbreak

v. LAST

03/21/2024

Ponba Jailbreak

v. Last

03/21/2024

Ponba Jailbreak

v. Last

03/21/2024

My Cafe

v. Last

04/06/2024

Black Russia

v. Last

03/21/2024

Spring Twitter Mini

v. Last

04/06/2024

Kodi 16+18+17+19 IPA For iOS

v. Last

03/21/2024

Snow - AI Profile

v. Last

04/06/2024

Unfold

v. Last

04/06/2024

palera1n Jailbreak

v. Last

03/21/2024

Tweakhome

v. Last

03/21/2024

µTorrent Downloader

v. Last

03/21/2024

Family GUY Quest and Quiz

v. Last

06/01/2024

Voloco

v. Last

03/21/2024

Filza IOS 15 - iOS 16 No Jailbreak

v. Last

03/13/2024

YACReader Remote

v. Last

06/01/2024

Trailer Park Boys: Greasy Money

v. Last

06/01/2024

TrollStore

v. Last

03/13/2024

IPAAPS

v. Last

03/21/2024

Hero Making Tycoon

v. Last

06/01/2024

BikeComputer Pro

v. Last

06/01/2024

Subtitles Captions For Video

v. Last

06/01/2024

Blade Bound: Immortal Darkness

v. Last

06/01/2024

Summoner's Greed: Idle RPG TD

v. Last

06/01/2024

ELEMENTAL STORY ??????????

v. Last

06/01/2024

Flip Master

v. Last

06/01/2024

Xenowerk

v. Last

06/01/2024

Idle Goblin Slayer

v. Last

06/01/2024

Car Scanner ELM OBD2

v. Last

03/21/2024

FIRE FORCE JAPAN

v. Last

06/01/2024

Adventure Quest 3D MMO RPG IPA

v. Last

06/01/2024

Ad Blocker IPA MOD

v. Last

04/03/2024

Millionaire Trivia: TV Game IPA () For iO

v. Last

06/01/2024

i4tools MAC

v. Last

05/06/2024

Chord Atlas Guitar IPA MOD iOS

v. Last

06/01/2024

AR Translator: Translate Photo

v. Last

06/01/2024

Nufa: Body Photo Editor

v. Last

06/01/2024

Spark Mail – AI Email Inbox

v. Last

06/01/2024

BreathPractice

v. Last

06/01/2024

Shift OBD

v. Last

06/01/2024

Markup Ultimate

v. Last

06/01/2024

Bicycle ride tracker PRO

v. Last

06/01/2024

Alto's Adventure

v. Last

06/01/2024

Alto's Odyssey

v. Last

06/01/2024

Smart IPTV

v. Last

03/21/2024

Super Wizard

v. Last

06/01/2024

IPATweak Free Download Tweaked & IPA

v. Last

06/01/2024

SAKURA School Simulator

v. Last

04/06/2024

Cookie Run Kingdom

v. Last

04/06/2024

Adobe Express

v. Last

04/06/2024

Soccer Manager 2023

v. Last

04/06/2024

Rocket League Sideswipe IPA ) For iOS

v. Last

04/06/2024

Bazaart Photo Editor

v. Last

04/06/2024

Hempire-Weed Growing

v. Last

06/01/2024

Garena Free Fire MAX

v. Last

03/14/2024

iNDS IPA iOS

v. Last

03/21/2024

Temp Mail-Temporary Email

v. Last

04/06/2024

Survivalcraft 2

v. Last

03/21/2024

Measure Map Pro

v. Last

04/06/2024

Hitman Sniper

v. Last

03/21/2024

Numberbook

v. Last

04/06/2024

Captions: For Talking Videos

v. Last

03/21/2024

Saily

v. Last

03/21/2024

MyRadar Weather Radar

v. Last

04/06/2024

AltStore

v. Last

03/21/2024

Real Steel Boxing Champions

v. Last

03/21/2024

Counter Attack

v. Last

04/06/2024

LightScreen

v. Junyu Kuang

2023-01-08

LightScreen

v. Junyu Kuang

2023-01-08

e2Remote Pro

v. Jorg Bleyel

2023-01-08

DataMan - Data Usage Widget

v. Johnny Ixe

Instagram

v. Instagram, Inc.

2023-01-08

Audio Memos

v. Imesart S.a.r.l.

Meteo Plus - by iLMeteo.it

v. ILMETEO srl

2023-01-08

Money Pro: Personal Finance AR

v. iBear LLC

2023-01-08

LONEWOLF - iOSGODS Hack

v. i.2.3.1

HotSchedules

v. HotSchedules

2023-01-08

DSLR Camera

v. Fulvio Scichilone

2023-01-08

The Grim Reaper who reaped my Heart

v. final

Trivia Crack (No Ads)

v. Etermax

2023-01-08

Trivia Crack (No Ads)

v. Etermax

2023-01-08

Trivia Crack (No Ads)

v. Etermax

2023-01-08

Due - Reminders & Timers

v. Due Apps LLP

2023-01-08

DU Recorder Screen Recorder IPA iOS

v. DU Recorder

03/21/2024

WeatherPro

v. DTN Germany GmbH.

ProCamera.

v. Cocologics GmbH

2023-01-08

ProCamera. Manual RAW Camera

v. Cocologics GmbH

2023-01-08

Stocks Live Best Stock Market

v. Cinnamon Mobile LLC

2023-01-08

Stop Motion Studio Pro

v. CATEATER, LLC

2023-01-08

PostBox

v. Beta 7

05/28/2024

Couch to 5K® - Run training

v. Active Network, LLC

2023-01-08

Couch to 5K® - Run training

v. Active Network, LLC

2023-01-08

Business Card Reader. BCR Pro

v. ABBYY USA Software House Inc

2023-01-08

cRate Pro - Currency Converter

v. ?? ?

2023-01-08

Pro Camera : LAUV

v. 98

2023-01-08

Gradient PRO

v. 912

2023-01-08

WifiList

v. 906.1

01/12/2023

ZiniTevi IPA iOS

v. 90.13

04/03/2024

Ovf editor

v. 9.9.9

Buffer Editor - Code Editor

v. 9.9.2

2023-01-08

n-Track Studio Pro | DAW

v. 9.9.1

iXpenseIt Pro

v. 9.9.1

2023-01-08

Jump Desktop

v. 9.8.0

04/27/2024

Jump Desktop (RDP, VNC, Fluid)

v. 9.7.8

2023-01-08

VivaVideo

v. 9.7.7

Meitu

v. 9.7.60

VivaVideo

v. 9.7.6

Photo Blend Double Exposure

v. 9.7

04/30/2024

Power PDF Pro

v. 9.62

2023-01-08

Jump Desktop (RDP, VNC, Fluid)

v. 9.6.8

2023-01-08

VivaVideo Pro

v. 9.6.7

11/17/2022

VivaVideo Pro

v. 9.6.6

11/05/2022

Polaris Office Mobile

v. 9.6.3

04/06/2024

n-Track Studio Pro | DAW

v. 9.5.87

2023-01-08

Solebon Solitaire - 50 Games

v. 9.5.7

MerlMovie

v. 9.5.6

04/06/2024

Bazaart

v. 9.5.3

n-Track Studio Pro | DAW

v. 9.5.266

2023-01-08

n-Track Studio Pro | DAW

v. 9.5.261

2023-01-08

Bazaart

v. 9.5.2

Tonality: Music Theory

v. 9.5.2

2023-01-08

Telegram

v. 9.5.2

Polaris Office Mobile

v. 9.5.1

2023-01-08

War Robots Multiplayer Battles

v. 9.5.0

04/06/2024

Bazaart

v. 9.5.0

02/15/2023

Deezer IPA iOS

v. 9.48.0

03/13/2024

Twitter

v. 9.42

Twitter

v. 9.40

Marvis Pro

v. 9.4.1

04/06/2024

YouTubeMusic

v. 9.39.1

2023-01-08

Twitter

v. 9.39

MovieSpirit Movie Maker Pro

v. 9.39

04/30/2024

twitter

v. 9.38

01/11/2023

BH Twitter

v. 9.37.1

Twitter DL last

v. 9.37.1

Bh-twitter

v. 9.34.5

11/19/2022

twitter

v. 9.34.3

twitter

v. 9.33

Twitter

v. 9.32

Twitter

v. 9.32

Twitter

v. 9.31

Twitter

v. 9.30

Score Creator Pro

v. 9.3.2

2023-01-08

ibis Paint

v. 9.3.1

2023-01-08

BrainWave: Altered States ™

v. 9.3

2023-01-08

Twitter

v. 9.29.1

01/10/2023

PhotoStage Professional

v. 9.27

2023-01-08

Twitter

v. 9.27

Clash Of Clans

v. 9.256.1

2023-01-08

Bazaart Premium

v. 9.2.1

11/05/2022

BHTwitterPlus

v. 9.2

Flightradar24

v. 9.16.0

03/21/2024

Twitter

v. 9.14.1

Twitter

v. 9.14.1

Twitter Blue

v. 9.13

VivaVideo IPA IOS

v. 9.11.2

04/06/2024

RootlessJB (Dev Edition)

v. 9.1

2023-01-08

Ledger Manager

v. 9.1

2023-01-08

iGuzheng™?

v. 9.1

2023-01-08

Super Lines

v. 9.00

2023-01-08

WinZip

v. 9.0.5656

VivaVideo Pro

v. 9.0.3

06/05/2022

Icon Themer LockScreen Widget

v. 9.0.3

03/21/2024

Captize Pro

v. 9.0.1

06/01/2024

Captain Tsubasa China

v. 9.0.1

06/01/2024

Warlords Conquest: Enemy Lines

v. 9.0

06/01/2024

cat and line

v. 9.0

05/28/2024

Blackhole IPA iOS

v. 9

03/21/2024

We Are Warriors!

v. 899.9999.999

03/21/2024

MenaVPN

v. 84.4 MB

04/30/2024

NBA App

v. 80817

2023-01-08

BHTwitterPlus

v. 8.92.3

2023-01-08

Spotilife

v. 8.9.18

29/02/2024

Friendly Plus Social Browser

v. 8.9.17

2023-01-08

Friendly Plus Social Browser

v. 8.9.13

2023-01-08

eZy Watermark Photos

v. 8.9

2023-01-08

Tw1ttz

v. 8.86

2023-01-08

Noteshelf - Notes, Annotations

v. 8.8.4

Spotilife app

v. 8.8.2

Spotify app

v. 8.8.0

Sound Sleeper White Noise

v. 8.8

2023-01-08

PlexTweak

v. 8.8

Unfold

v. 8.77

06/21/2024

Spotify Deluxe

v. 8.7.88

Spotify

v. 8.7.68

Spotify apps

v. 8.7.68

12/19/2022

Spotify Deluxe Legacy

v. 8.7.21_0.1

Noteshelf - Notes, Annotations

v. 8.7.1

2023-01-08

SimSimi

v. 8.7.0

04/06/2024

Hotspot shield IPA iOS

v. 8.7.0

03/21/2024

Loopsie Pro AI Art Generator

v. 8.7.0

06/15/2024

VK social network messenger

v. 8.69

03/21/2024

Owl for Twitter

v. 8.65

2023-01-08

photogrid video collage maker

v. 8.6.81

04/30/2024

Noteshelf - Notes, Annotations

v. 8.6.7

2023-01-08

Spotify Deluxe Old

v. 8.6.42 and 8.6.94

Spotify

v. 8.6.42

2023-01-08

Spotify

v. 8.6.24

2023-01-08

Spotify

v. 8.6.16

2023-01-08

Globe Earth 3D Pro

v. 8.6.0

2023-01-08

World Soccer Champs

v. 8.6

03/21/2024

Elmedia:universal video player

v. 8.6

2023-01-08

TwittDL

v. 8.59.1_2.0

2023-01-08

SpotUlt

v. 8.5.78-0.9.1

2023-01-08

Spotify

v. 8.5.60

2023-01-08

Yu-Gi-Oh! Duel Links Mode IPA

v. 8.5.1

05/06/2024

Disk Mounter Professional

v. 8.5

File Explorer Professional

v. 8.5

Caucasus Parking: ???????? 3D

v. 8.5

03/21/2024

DiskCatalogMaker

v. 8.4.5

2023-01-08

Satella Plex

v. 8.4.1

FTPManager Pro IPA MOD () For iOS

v. 8.4.1

04/06/2024

Device Monitor²

v. 8.4.1

2024-02-19

Elmedia:universal video player

v. 8.4.1

2023-01-08

Etason jailbreak

v. 8.4.1

06/01/2024

Hacked Township Updated

v. 8.4.0

2023-01-08

Photomath

v. 8.32.0

03/21/2024

Sketchar AR Drawing

v. 8.31

03/21/2024

Akinator

v. 8.30

05/06/2024

Documents

v. 8.3.3

Documents

v. 8.3.2

AdVenture Capitalist

v. 8.22.1

04/06/2024

Unmatched Air Traffic Control iOS

v. 8.2.8

04/06/2024

Misaka Tweak Manager

v. 8.2.4

03/14/2024

Knots 3D

v. 8.2.1

NBA LIVE Mobile Basketball

v. 8.2.00

2024-02-19

NBA Live

v. 8.2.00

04/06/2024

eFootball™ 2024

v. 8.2.0

04/27/2024

Video Joiner And Trimmer Pro

v. 8.2

04/30/2024

Flightradar24 (Gold)

v. 8.18.5

Photomath

v. 8.18

Photomath

v. 8.17

Photomath

v. 8.15.0

eZy Watermark Photos

v. 8.15

2023-01-08

eZy Watermark Photos

v. 8.11

2023-01-08

Documents File Manager & Web

v. 8.10.5

03/21/2024

Markup Ultimate

v. 8.10.1

2023-01-08

Deezer Music

v. 8.10

2023-01-08

Cowabunga

v. 8.1.4

05/24/2023

Epiphany WorkFlow II

v. 8.1.3

2023-01-08

Cowabunga

v. 8.1.3

03/16/2023

Earth 3D

v. 8.1.1

Earth 3D - World Atlas

v. 8.1.1

2023-01-08

Cowabunga

v. 8.1.1

03/13/2023

DrawPad Pro

v. 8.03

2023-01-08

Infinity Tank Battle

v. 8.01

2023-01-08

Incredible Box - ClassicPuzzle

v. 8.01

2023-01-08

Tap It and Jump It

v. 8.00

2023-01-08

ColorQueryPro

v. 8.0.4

2023-01-08

Magic Launcher Pro Widgets

v. 8.0.3

unc0ver Jailbreak

v. 8.0.3

2023-01-08

Unc0ver Jailbreak

v. 8.0.2

05/28/2024

You Doodle Pro - art on the go

v. 8.0.2

2023-01-08

Unc0ver

v. 8.0.2

03/06/2023

lightroom

v. 8.0.1

unc0ver

v. 8.0.1

2023-01-08

Firefight

v. 8.0.0

04/06/2024

Lightroom

v. 8.0.0

11/11/2022

Anime tv-Anime Fire

v. 8.0

03/21/2024

Taqtaqah

v. 8.0

04/30/2024

League of Legends

v. 7650

03/21/2024

jodel

v. 7.99

03/21/2024

Flight Update Pro

v. 7.97

1Password 7 - Password Manager

v. 7.9.4

2023-01-08

You Doodle Pro - art on the go

v. 7.9.3

2023-01-08

Nitro Nation Drag Racing IPA iOS

v. 7.9.2

03/21/2024

You Doodle Pro - art on the go

v. 7.9.2

2023-01-08

Gardenscapes

v. 7.9.0

06/01/2024

Knots 3D

v. 7.8.4

2023-01-08

Messenger

v. 7.8.1

11/17/2022

Banking4

v. 7.8.1

2023-01-08

Color Wheel

v. 7.8

2023-01-08

MediaDict

v. 7.7.9

2023-01-08

Safety Note+ Pro

v. 7.7.14

04/30/2024

BeautyPlus - Retouch, Filters

v. 7.7.051

03/21/2024

Gardenscapes iOS

v. 7.7.0

03/21/2024

Sonic Dash

v. 7.7.0

04/06/2024

CRAZY MEGA app

v. 7.7

Infuse Pro

v. 7.6.2

03/21/2024

AirDisk Pro

v. 7.6.2

MediaDict

v. 7.6.2

2023-01-08

Filmr PRO

v. 7.6.15

2023-01-08

Shahid IPA iOS

v. 7.53.1

03/21/2024

MyRadar Weather Radar Pro

v. 7.53.1

2023-01-08

KUBOOM 3D

v. 7.51

06/01/2024

Weather Mate Pro - Forecast

v. 7.5.6

2023-01-08

AirDisk Pro

v. 7.5.3

2023-01-08

Remember: Stickies Widget

v. 7.5.3

2023-01-08

Streaks

v. 7.5.13

2023-01-08

Streaks

v. 7.5.10

2023-01-08

Safety Photo Video Pro

v. 7.5.10

2023-01-08

Infuse • Video Player

v. 7.5.1

Dungeons & Such

v. 7.5.0

2023-01-08

20/20 Fraction Basics

v. 7.5

2023-01-08

Speech to Text : Voice to Text

v. 7.5

2023-01-08

MyRadar Weather Radar Pro

v. 7.43.1

2023-01-08

MyRadar Weather Radar Pro

v. 7.42.0

2023-01-08

Fortnite

v. 7.40.2

05/23/2024

AI Photo Editor, Collage-Fotor

v. 7.4.6.11

05/03/2024

Infuse 7 plus

v. 7.4.1

WiFi Map®: Internet, eSIM, VPN

v. 7.4.1

05/28/2024

PDF Converter OCR

v. 7.4.0

Star Walk Find Stars And Planets

v. 7.4.0

05/28/2024

Bazaart Premium

v. 7.4.0

2023-01-08

Photomath

v. 7.4.0

2023-01-08

Jodel plus

v. 7.37

AirDisk Pro

v. 7.3.9

2023-01-08

Streaks

v. 7.3.4

2023-01-08

Simple Transfer Pro - Photos

v. 7.3.3

2023-01-08

Block City Wars Pixel Shooter

v. 7.3.2

03/21/2024

Magic Battery

v. 7.3.10

2023-01-08

Streaks

v. 7.3.1

2023-01-08

Streaks

v. 7.3.0

2023-01-08

Penale

v. 7.3

2023-01-08

iGuzheng™

v. 7.3

2023-01-08

Shahid VIP application update

v. 7.29.0

SW Point of Sale

v. 7.29

2023-01-08

Shanid

v. 7.26.0

PlexTweak

v. 7.25

2023-01-08

Grindr - Gay Dating & Chat

v. 7.22.1

2023-01-08

OmniGraffle 7

v. 7.21.4

Warlords Classic Strategy

v. 7.20

2023-01-08

KineMaster

v. 7.2.8

03/14/2024

Safety Note Pro

v. 7.2.7

2023-01-08

EWA English Language Learning

v. 7.2.5

03/21/2024

AppCake

v. 7.2.2

2023-01-08

Streaks

v. 7.2.1

2023-01-08

Infuse 7

v. 7.2.1

2023-01-08

Magic Battery

v. 7.2.1

2023-01-08

Streaks

v. 7.2.0

2023-01-08

PDF Expert IPA iOS

v. 7.18.1

03/21/2024

Warlords Classic Strategy

v. 7.18

2023-01-08

Loopsie Pro AI Art Generator

v. 7.17.1

04/30/2024

Mindustry

v. 7.143.0

SoundCloud IPA iOS

v. 7.13.2

03/14/2024

PDFExpert

v. 7.13.1

Jodel Latest

v. 7.13

2023-01-08

PDF Expert

v. 7.12.4

12/09/2022

Musixmatch

v. 7.10.3

Safety Photo+Video Pro

v. 7.10.3

Musixmatch

v. 7.10.2

02/03/2023

SkySafari

v. 7.1.8

Scrivo Pro Scrivener Writers

v. 7.1.5

Magic Battery

v. 7.1.2

2023-01-08

Acorn 7

v. 7.1.2

2023-01-08

Currency (Plus)

v. 7.1.2

2023-01-08

Sweet Home 3D

v. 7.1.1

CapCut

v. 7.1.0

11/08/2022

Remember: Stickies Widget

v. 7.1

2023-01-08

Sam Smart TV Remote- Things TV

v. 7.1

04/06/2024

My Measures PRO + AR Measure

v. 7.05

Two & Three

v. 7.01

2023-01-08

iVCam Webcam iOS

v. 7.0.7

03/21/2024

imo video calls and chat

v. 7.0.69

07/22/2023

PV Secret Photo Album

v. 7.0.25

03/21/2024

unc0ver 7.0.2

v. 7.0.2

2023-01-08

GoodTask

v. 7.0.1

2023-01-08

unc0ver Jailbreak

v. 7.0.1

2023-01-08

Newsify

v. 7.0.1

2023-01-08

Magic Launcher Pro Widgets

v. 7.0.1

2023-01-08

Dungeon Hunter 5 IPA iOS

v. 7.0.0

03/21/2024

unc0ver

v. 7.0.0

2023-01-08

Reverse Image Search

v. 7.0

05/03/2024

Wallpaper Tree 4K Wallpapers

v. 7.0

05/06/2024

Artemis Pro

v. 7.0

04/30/2024

One Piece Bounty Rush

v. 64100

03/21/2024

Disney Emoji Blitz Game

v. 60.2.0

15/02/2024

Node Video

v. 6.9.4

03/21/2024

FashWire

v. 6.9.2

2023-01-08

CapCut

v. 6.9.2

2023-01-08

Luxy Celebs: Selective Dating

v. 6.9.1

2023-01-08

Standoff 2

v. 6.9.0

Cookie

v. 6.8.9

Polarr Photo Editor

v. 6.8.12

03/21/2024

G-dis - Gui client for Redis

v. 6.8.12

2023-01-08

Cisdem DVD Burner

v. 6.8.0

Remember: Stickies Widget

v. 6.8

2023-01-08

iGuzheng™

v. 6.8

2023-01-08

Extreme Car Driving IPA iOS

v. 6.75.1

03/21/2024

Marvis Pro

v. 6.7.2

2023-01-08

Kyoutou Kotoba RPG Kotodaman IPA

v. 6.7.0

06/01/2024

CapCut

v. 6.7.0

2023-01-08

NoCameraSound

v. 6.7

ai chat ai smith open chatbot

v. 6.7

03/21/2024

Infuse Pro 6

v. 6.7

2023-01-08

AirBox Your File Manager

v. 6.7

2023-01-08

Speed Tracker

v. 6.7

2023-01-08

SKOUT - Meet, Chat, Go Live

v. 6.68.1

04/06/2024

iStat Menus

v. 6.61

2023-01-08

iStat Menus

v. 6.60

2023-01-08

AudioStretch

v. 6.6.5

2023-01-08

Infuse 6

v. 6.6.4

2023-01-08

Voloco (Premium Unlocked)

v. 6.6.2

2023-01-08

Quotes Folder (Premium)

v. 6.6.1

2023-01-08

Quotes Folder (Premium)

v. 6.6

2023-01-08

iGuzheng™

v. 6.6

2023-01-08

VPN Proxy Master

v. 6.5.5

12/15/2022

Darkroom IPA iOS

v. 6.5.2

04/06/2024

Ta AM-Körkort

v. 6.5.0

2023-01-08

Audio Function Generator PRO

v. 6.5.0

2023-01-08

Calculator Easy HD

v. 6.5

2023-01-08

Homescapes IPA iOS

v. 6.4.5

03/21/2024

Modern Magic Ball

v. 6.4.4

iSmoothRun

v. 6.4.2

2023-01-08

Modern Magic Ball

v. 6.4.2

2023-01-08

Left To Survive Zombie

v. 6.4.1

06/01/2024

audiomack.1

v. 6.4

2023-01-08

iCalculator - Keyboard Calc

v. 6.4

2023-01-08

Audiomack: Music Downloader

v. 6.33.1

03/21/2024

Modern Ops: Gun Shooting Games

v. 6.33

04/30/2024

Redline Royale

v. 6.32.2

05/06/2024

VKAgain

v. 6.31

2023-01-08

iMediaCut-Easy Video Trimming

v. 6.3.5

Viper FTP

v. 6.3.3

RAR Extractor - Unarchiver Pro

v. 6.3.2

2023-01-08

Getcontact

v. 6.3.1

03/21/2024

Vegas Crime Simulator

v. 6.3.1

05/06/2024

Planner Pro - Daily Planner

v. 6.3

Duolingo IPA IOS

v. 6.232.1

03/13/2024

Alight Motion

v. 6.2.4

03/13/2024

Streaks Workout

v. 6.2.3

Modern Magic Ball

v. 6.2.2

2023-01-08

BeautyPlus-Snap,Retouch,Filter

v. 6.2.10

2023-01-08

Camera M - Professional Camera

v. 6.2.1

Crossy Road MOD IPA

v. 6.2.0

04/06/2024

unc0ver

v. 6.2.0

2023-01-08

unc0ver Updated

v. 6.2.0

2023-01-08

Enigmo

v. 6.2

2023-01-08

Advertising Agency

v. 6.2

2023-01-08

Bloons TD IPA iOS

v. 6.18.2

03/21/2024

iTransmission IPA iOS

v. 6.18

03/21/2024

Head soccer IPA IOS

v. 6.18

03/21/2024

Tinkoff IPA MOD (Unlocked)

v. 6.17.0

03/21/2024

DarkCloud

v. 6.12.0

Genie-AI Chatbot Assistant

v. 6.12

06/01/2024

Volleyball Champions 2014

v. 6.12

06/01/2024

Remoter Pro (VNC, SSH & RDP)

v. 6.1.4

2023-01-08

Tweetbot 6 for Twitter

v. 6.1.2

2023-01-08

Streaks Workout

v. 6.1.1

2023-01-08

myDream Universe - Build Solar

v. 6.06

2023-01-08

myDream Universe - Build Solar

v. 6.04

2023-01-08

iCompta 6

v. 6.0.65

Tiny Dentist

v. 6.0.6

06/01/2024

iCompta 6

v. 6.0.53

2023-01-08

Polarr PRO

v. 6.0.38

2023-01-08

AudioRecorder

v. 6.0.3

05/28/2024

AudioRecorderTS

v. 6.0.3

13/02/2024

Tetris Beat IPA

v. 6.0.2

06/15/2024

Streaks Workout

v. 6.0.1

2023-01-08

Skullgirls: Fighting RPG IPA

v. 6.0.1

05/06/2024

Tiny Dentist

v. 6.0.1

2023-01-08

Deflection Pro

v. 6.0.0

2023-01-08

Calculator Easy HD

v. 6.0

2023-01-08

WristBoard - Watch Keyboard

v. 6.0

DayCost 2 - Personal Finance

v. 6.0

2023-01-08

Unified Dynasty

v. 6.0

2023-01-08

iA Writer

v. 6.0

2023-01-08

Nulls royale ultimate

v. 6.0

03/21/2024

Phoenix

v. 6

2023-01-08

????????? HUD Speed Pro

v. 54.0.1

2023-01-08

Life bubble My Mini Planet

v. 54.0

04/30/2024

Sniper Strike Shooting Games IPA

v. 500036

05/28/2024

Triller IPA iOS

v. 50.1

04/06/2024

Activity Tracker+

v. 5.9.9

2023-01-08

Fishing Superstars

v. 5.9.66

05/06/2024

VivaVideo Pro

v. 5.9.5

11/05/2021

App Installer

v. 5.9.5

2023-01-08

TapeACall Pro: Call Recorder

v. 5.9.5

2023-01-08

365scores IPA IOS

v. 5.9.10

04/06/2024

Disney Heroes: Battle Mode IPA

v. 5.9

06/01/2024

H5GG Modifier iOS

v. 5.9

05/28/2024

The Sims™ FreePlay

v. 5.82.0

03/21/2024

Kingdom Rush Tower Defense TD

v. 5.8.08

03/21/2024

Homerun Clash

v. 5.8.0.0

04/30/2024

Injustice 2 IPA iOS

v. 5.8.0

03/21/2024

iNotepad

v. 5.8

Pedometer. Walker

v. 5.7.7

2023-01-08

GoodNotes 5

v. 5.7.58

2023-01-08

GoodNotes 5

v. 5.7.57

2023-01-08

365scores

v. 5.7.5

VideoShow

v. 5.7.5

03/21/2024

GoodNotes 5

v. 5.7.46

2023-01-08

365scores

v. 5.7.4

Carrot Ultra

v. 5.7.1

05/28/2024

8 Ball Pool™

v. 5.7.1

Grim Soul Dark Survival

v. 5.7.1

03/21/2024

PD

v. 5.7

radio.net PRIME

v. 5.6.5

2023-01-08

Motion

v. 5.6.2

2023-01-08

Galaxy Attack: Alien Shooter IPA

v. 5.6.19

03/21/2024

D4DJ Groovy Mix

v. 5.6.01

2024-02-19

Unit Converter Pro HD.

v. 5.6

2023-01-08

Archero IPA iOS

v. 5.6

03/21/2024

Calculator Easy HD

v. 5.6

2023-01-08

Yandex Music and Podcasts

v. 5.55_0.8b

2023-01-08

Hungry Shark World

v. 5.5.7

03/14/2024

Aloha Browser iOS

v. 5.5.2

03/21/2024

Hero Siege: Pocket Edition

v. 5.5.16

2023-01-08

Dune!

v. 5.5.15

05/03/2024

PetrolHead Street Racing

v. 5.5.0

04/06/2024

Calm PREMIUM

v. 5.5

2023-01-08

Calm PREMIUM

v. 5.5

2023-01-08

Breathing Zone

v. 5.5

2023-01-08

Unit Converter Pro HD.

v. 5.5

2023-01-08

YouTube Music

v. 5.49.54

03/21/2024

Pluto TV

v. 5.46

04/06/2024

YouTube Music

v. 5.42.2

YouTube Music

v. 5.42

YouTube Music

v. 5.41.1

Fit Men Cook

v. 5.40

2023-01-08

Touch Search +

v. 5.4.4

2023-01-08

Geekbench 5 Pro

v. 5.4.4

2023-01-08

Wearfit Pro

v. 5.4.20

05/28/2024

System Toolkit

v. 5.4.2

2023-01-08

Soul Knight

v. 5.4.1

03/21/2024

System Toolkit

v. 5.4.0

2023-01-08

Dead by Daylight Mobile Hack

v. 5.4.0

3D Anatomy

v. 5.4

2023-01-08

Craft of Survival - Gladiators

v. 5.4

04/30/2024

Traveler Compass, GPS tracker

v. 5.4

2023-01-08

YouTube Music last

v. 5.36.3

Moto Race Pro

v. 5.35

2023-01-08

Badoo

v. 5.345.0

03/21/2024

youtube

v. 5.32.2

Tarteel: Quran Memorization

v. 5.32.2

04/30/2024

Pluto TV - Films & séries

v. 5.32

iScanner PDF Doc Scanner

v. 5.32

04/27/2024

VK

v. 5.31.2

2023-01-08

Truck Go

v. 5.31

2023-01-08

Badoo Premium

v. 5.308.0

Tap Forms Organizer 5 Database

v. 5.3.28

2023-01-08

Tap Forms Organizer 5 Database

v. 5.3.24

2023-01-08

System Toolkit

v. 5.3.2

2023-01-08

Anime Slayer

v. 5.3.2

2023-01-08

Touch Search

v. 5.3.11

2023-01-08

Peacock TV Stream TV And Movies

v. 5.3.11

03/21/2024

Pro Camera by Moment

v. 5.3.1

03/21/2024

unc0ver

v. 5.3.0

2023-01-08

Colopl Rune Story

v. 5.3.0

06/21/2024

Pixel Combat Zombie Games 3D

v. 5.3.0

05/28/2024

unc0verTV

v. 5.3.0

Guru Maps Pro & GPS Tracker

v. 5.3.0

JOOX Premium

v. 5.3.0

2023-01-08

Puffin Browser IPA iOS

v. 5.3.0

03/21/2024

Home Design 3D IPA iOS

v. 5.3

03/21/2024

Mojo Reels IPA iOS

v. 5.3

03/21/2024

DayRate - Currency Converter

v. 5.3

2023-01-08

Skate City

v. 5.3

2023-01-08

House Designer

v. 5.3

03/21/2024

Signal

v. 5.3

2023-01-08

Weblock Adblock & proxy IPA iOS

v. 5.3

04/06/2024

Zip & RAR File Extractor

v. 5.3

Writing Shed

v. 5.28

2023-01-08

yt music ultimate

v. 5.27

Calm

v. 5.27

2023-01-08

Badoo Premium

v. 5.268.0

2023-01-08

Badoo Premium

v. 5.262.0

2023-01-08

CamScanner | OCR Scanner

v. 5.25.8

2023-01-08

YT-Music shark app

v. 5.25

Badoo Premium

v. 5.240.0

2023-01-08

Calendars 5 by Readdle

v. 5.22

2023-01-08

Moto Race Pro

v. 5.21

2023-01-08

Remote Mouse Pro

v. 5.205

03/21/2024

Procreate

v. 5.2.4

2023-01-08

Hungry Dragon

v. 5.2.3

03/21/2024

Procreate

v. 5.2.2

2023-01-08

Text Maze

v. 5.2.2

2023-01-08

???: ????? ????????? ????

v. 5.2.2

04/27/2024

System Toolkit

v. 5.2.2

2023-01-08

System Toolkit

v. 5.2.2

2023-01-08

Cadrage Directors Viewfinder

v. 5.2.1

2023-01-08

Image Exif Editor

v. 5.2.1

2023-01-08

Mortal Kombat

v. 5.2.0

03/14/2024

TikTok

v. 5.2

T4U for Tesla

v. 5.2

2023-01-08

PureKFD

v. 5.2

05/28/2024

DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE

v. 5.17.1

03/21/2024

BookReader

v. 5.15

2023-01-08

System Toolkit

v. 5.14.1

AirBrush IPA IOS

v. 5.14.0

03/21/2024

System Toolkit

v. 5.14.0

Likee IPA iOS

v. 5.13.1

03/21/2024

SoundCloud

v. 5.125.0

2023-01-08

WarFriends PvP Shooter Game

v. 5.10.0

06/01/2024

Procreate

v. 5.1.8

2023-01-08

Pixel Combat Zombie Games 3D

v. 5.1.6

05/03/2024

Battle Bay IPA

v. 5.1.4

06/21/2024

Streaks Workout

v. 5.1.4

2023-01-08

Heads Up!

v. 5.1.32

2023-01-08

Streaks Workout

v. 5.1.3

2023-01-08

Battle Bay IPA

v. 5.1.2

06/01/2024

TouchRetouch IOS

v. 5.1.12

04/06/2024

San Salvador : Wise Pilgrim

v. 5.1.1

2023-01-08

Sleep Cycle Sleep Tracker

v. 5.1.0

03/21/2024

Speedtest by Ookla IPA IOS

v. 5.1.0

03/21/2024

TouchRetouch

v. 5.1.0

File Manager

v. 5.1.0

03/21/2024

Stick War Legacy

v. 5.1.0

03/14/2024

Camino Francés : Wise Pilgrim

v. 5.1.0

2023-01-08

DayRate - Currency Converter

v. 5.1

2023-01-08

aTypo Picture - a word Photo

v. 5.1

2023-01-08

iGavolt [Gold Edition]

v. 5.1

2023-01-08

Airmail 5

v. 5.1

2023-01-08

iTransmission

v. 5.1

2023-01-08

Wearfit Pro

v. 5.01.28

03/21/2024

Mellel 5

v. 5.0.9

2023-01-08

TouchRetouch

v. 5.0.8

2023-01-08

Camera M

v. 5.0.6

2023-01-08

ADtv

v. 5.0.6

03/21/2024

KineMaster - Video Editor

v. 5.0.6

2023-01-08

Camera M

v. 5.0.4

2023-01-08

DEEMO

v. 5.0.4

2023-01-08

Niggle (Oh Hell)

v. 5.0.3

2023-01-08

Airbrush

v. 5.0.3

English with Lingualeo

v. 5.0.27

05/03/2024

ClaroPDF Pro IPA iOS

v. 5.0.20

06/01/2024

Esign

v. 5.0.2

03/13/2024

Yunisov TV

v. 5.0.2

2023-01-08

CropSize Photo Resizer Editor

v. 5.0.2

06/01/2024

Esign

v. 5.0.2

05/01/2024

Bowmasters

v. 5.0.15

03/21/2024

ClaroPDF Pro – Text to Speech

v. 5.0.14

TouchRetouch

v. 5.0.12

2023-01-08

Essential Anatomy 5 IPA iOS

v. 5.0.11

03/21/2024

Essential Anatomy 5

v. 5.0.11

2023-01-08

Threema. The Secure Messenger

v. 5.0.1

Agent Intercept

v. 5.0.1

2023-01-08

AirBrush

v. 5.0.1

AeroNautical - METARs, NOTAM

v. 5.0.0

2023-01-08

CSR 2 Drag Racing

v. 5.0.0

04/03/2024

Camino Finisterre Wise Pilgrim

v. 5.0.0

2023-01-08

Camino Primitivo: Wise Pilgrim

v. 5.0.0

2023-01-08

Vía de la Plata : Wise Pilgrim

v. 5.0.0

2023-01-08

SatFinder

v. 5.0.0

2023-01-08

Esign

v. 5.0.0

02/01/2024

Dolphin Emulator IPA IOS

v. 5.0-19870

03/21/2024

Megaflix IPA

v. 5.0

03/21/2024

T4U for Tesla

v. 5.0

2023-01-08

Cowabunga

v. 5.0

03/04/2023

hUJí

v. 5.0

2023-01-08

DayCost 2 - Personal Finance

v. 5.0

2023-01-08

Funnel

v. 5.0

TrollCuts

v. 489.7 KiB

05/28/2024

Ninja Village

v. 48.6 MB

04/30/2024

Nulls Brawl

v. 46.168

Just Press Record

v. 46.0

Pickle Pete: Survivor

v. 457.3v2.12.5

06/09/2024

Pickle Pete: Survivor

v. 457.3

03/21/2024

Facebook Wolf

v. 453.0

29/02/2024

Facebook

v. 449.0.2

03/14/2024

Messenger Shark

v. 435.0.0

03/21/2024

Just Press Record

v. 43.4

2023-01-08

TSM Game

v. 43.0.0

03/15/2024

iParadaki - Expenses & Budget

v. 43

2023-01-08

iParadaki - Expenses & Budget

v. 42

2023-01-08

Bloons TD 6

v. 41.2

03/21/2024

Facebook

v. 400.0

iToolab AnyGo

v. 40.305

03/21/2024

Mighty Party: Battle Heroes

v. 40.0.0

04/06/2024

Waze Navigation & Live Traffic

v. 4.93

Tanks a lot IPA iOS

v. 4.902

04/06/2024

SnapEdit

v. 4.9.8

03/21/2024

Phonto (InApp)

v. 4.9.30

2023-01-08

Guru Maps Pro

v. 4.9.15

2023-01-08

Guru Maps Pro

v. 4.9.13

2023-01-08

Roman - budget weight loss

v. 4.9.1

2023-01-08

CSR 2 Drag Racing

v. 4.9.0

03/21/2024

Money Origami Gifts Made Easy

v. 4.9

CleanMyMac X

v. 4.8.9

08/16/2023

Jodel IPA for iOS on iPhone

v. 4.8.4

2023-01-08

TapScanner PDF Scanner

v. 4.8.2

04/27/2024

Motion Ninja Video Editor

v. 4.8.2

04/06/2024

Esign iOS IPA

v. 4.8.2

Cytus II

v. 4.8.1

2023-01-08

ZOMBIE Kingdom Survival

v. 4.8.1

06/01/2024

ESign

v. 4.8.0.1

The Clock

v. 4.8

Forest: Focus for Productivity

v. 4.72.0

04/27/2024

ESign

v. 4.7.7.3

02/28/2023

Esign

v. 4.7.4

03/19/2023

E-Sign

v. 4.7.3.1

UniDream

v. 4.7.3

04/06/2024

OPlayer Lite media player

v. 4.7.2

04/30/2024

MoneyBook Pro

v. 4.7.1

Streamer

v. 4.7.0

04/06/2024

System Dashboard

v. 4.7.0

BluePlum Home Inventory

v. 4.7.0

2023-01-08

Total Video Converter

v. 4.7.0

2023-01-08

Sheet Music Scanner

v. 4.7

2023-01-08

Origami Flowers

v. 4.7

iColorama

v. 4.69

2023-01-08

iColorama

v. 4.66

2023-01-08

Fire Strike - Gun Shooter FPS

v. 4.66

04/30/2024

iColorama S

v. 4.65

2023-01-08

1v1 LOL Battle Royale Game

v. 4.630

03/21/2024

Esign

v. 4.6.8

Esign

v. 4.6.4

Esign

v. 4.6.3

Esign

v. 4.6.2

Compressor

v. 4.6.2

2023-01-08

Firetask Pro | Task Manager

v. 4.6.10

2023-01-08

Portrait painting HD

v. 4.6.1

2023-01-08

Russian Art HD

v. 4.6.1

2023-01-08

Chain Dungeons IPA

v. 4.6.0

06/01/2024

BluePlum Home Inventory

v. 4.6.0

2023-01-08

T4U for Tesla

v. 4.6

2023-01-08

Idle Miner Tycoon Money Games

v. 4.59.0

06/01/2024

Idle Miner Tycoon

v. 4.57.0

03/21/2024

Forest - Your Focus Motivation

v. 4.57.0

2023-01-08

Forest - Your Focus Motivation

v. 4.51.2

2023-01-08

Forest

v. 4.51.0

2023-01-08

Zombie Castaways IPA

v. 4.50.3

06/01/2024

BluePlum Home Inventory

v. 4.5.5

2023-01-08

GTA Chinatown Wars

v. 4.5.5

03/21/2024

SSL Toolkit

v. 4.5.5

bProgress - Manage Daily Tasks

v. 4.5.3

2023-01-08

Esign

v. 4.5.2

Wanted Poster Pro

v. 4.5.2

2023-01-08

SpeedTest

v. 4.5.2

Zombie Tsunami

v. 4.5.128

05/06/2024

Pocket Champs PVP Racing Games

v. 4.5.12

05/06/2024

Esign

v. 4.5.1

Esign

v. 4.5.1

Speedtest plus

v. 4.5.1

AdGuard Pro

v. 4.5.1

03/21/2024

Esign

v. 4.5.0

Reader

v. 4.5

SMPro plus

v. 4.5

SMPro plus

v. 4.5

Talking Tom Hero Dash

v. 4.5

06/01/2024

Canary Mail Pro

v. 4.44

06/01/2024