Old Versions

jodel

v. ZE 7.25

0000-00-00

Cal2Todo swipe

v. Yasuko Shikiuchi

0000-00-00

World of Dinosaurs

v. WORLD OF DINOSAURS

0000-00-00

Star Walk 2 - Stars in the Sky

v. Vito Technology Inc.

0000-00-00

PlankFilza

v. Version1

0000-00-00

Yalu

v. vBeta 7

0000-00-00

ScreenGrab

v. vBeta 3

0000-00-00

Saigon

v. vBeta 2r1

0000-00-00

Houdini

v. vBeta 2r1

0000-00-00

Push boxes!

v. Valerii Andrusyk

0000-00-00

Mondly App

v. v9.34.0

Twitch

v. v9.3.1

0000-00-00

Twitter Owl

v. v8.65

0000-00-00

Twitter

v. v7.47

0000-00-00

Phoenix

v. v5.0

0000-00-00

Facebook - Wolf 2.1

v. v406.0

Facebook Wolf

v. v316.0

0000-00-00

Heart for Likee

v. v3.50.3

0000-00-00

DolphiniOS

v. v3.1.1

0000-00-00

PixlRec

v. v3.1-r05

0000-00-00

FilzaJailed

v. v3.1

0000-00-00

LWARB

v. v22.93

0000-00-00

Plus for Instagram

v. v210.0

0000-00-00

Reddit

v. v2020.36.0

0000-00-00

ProTube

v. v2.5.9

0000-00-00

ProTube

v. v2.5.6_001

0000-00-00

ScreenLog

v. v2.38

Watusi

v. v2.21.8

0000-00-00

Watusi 3

v. v2.21.181

0000-00-00

WhatsApp Watusi 3

v. v2.21.181

0000-00-00

iSSB

v. v2.21-3

0000-00-00

iFile

v. v2.2.0-1

0000-00-00

WhatsApp

v. v2.19.71

0000-00-00

WhatsApp Duplicate

v. v2.18.91

0000-00-00

WhatsPad

v. v2.18.41

0000-00-00

GBA4iOS

v. v2.1.1

0000-00-00

TweetDeck

v. v2.1

0000-00-00

Gearboy

v. v2.1

0000-00-00

Gearsystem

v. v2.1

0000-00-00

UTM

v. v2.0.16

0000-00-00

iDos

v. v2.0.1

0000-00-00

Palera1n

v. v2.0.0 beta 5

03/22/2023

NDS4iOS

v. v2.0

0000-00-00

Kodi

v. v19.3

0000-00-00

Triller (Turtle)

v. v19.1

0000-00-00

Instagram Rhino

v. v187.0

0000-00-00

Kodi

v. v18.9

0000-00-00

Kodi

v. v17.6

0000-00-00

uYouPlus

v. v17.49.6-2.3~1

Kodi

v. v16.1

0000-00-00

Enmity for Discord

v. V158 (T2.1.4)

Facebook

v. v145.0

0000-00-00

PlenixClash

v. v13.369.29

0000-00-00

Instagram

v. v115.0

0000-00-00

BarMagnet

v. v1.9.4

0000-00-00

PPSSPP

v. v1.9.3

0000-00-00

iTorrent

v. v1.8.1

0000-00-00

GamePad

v. v1.7.4

0000-00-00

Mame4ios

v. v1.6.0

0000-00-00

Mcpe

v. v1.6

0000-00-00

Happy

v. v1.5.4

0000-00-00

NES.emu

v. v1.5.29

0000-00-00

Chimera Jailbreak for iOS 12

v. v1.5.0

0000-00-00

Provenance

v. v1.5

0000-00-00

MeSNEmu

v. v1.4.5.1

0000-00-00

Fortune

v. v1.4.4

0000-00-00

CoolPixel

v. v1.4

0000-00-00

iDos

v. v1.4

0000-00-00

cafCONVERTER

v. v1.36

Electra Jailbreak for iOS 11.0 – iOS 11.4.1

v. v1.3.2

0000-00-00

Plain Text Pro + Word Counter

v. v1.24

Sileo

v. v1.2.6 b2

0000-00-00

Animoji

v. v1.2.2

0000-00-00

EveryCord

v. v1.2

0000-00-00

FileBrowser

v. v1.2

01/29/2023

FlappyBird

v. v1.2

0000-00-00

Video

v. v1.11.104

0000-00-00

Dr.Fone

v. v1.1.5

0000-00-00

Delta

v. v1.1.2

0000-00-00

GoodNight

v. v1.1.1

0000-00-00

Fily

v. v1.1

0000-00-00

iDeviceWalls

v. v1.1

0000-00-00

Find

v. v1.1

0000-00-00

Gab.ai

v. v1.1

0000-00-00

Taurine Jailbreak

v. v1.0.6

0000-00-00

FloppyCloud

v. v1.0.4

0000-00-00

LazarusJailed

v. v1.0.2

0000-00-00

xCleaner

v. v1.0.2

0000-00-00

EtasonJB

v. v1.0 RC5

0000-00-00

g0blin

v. v1.0 RC2

0000-00-00

HappyCast

v. v1.0

0000-00-00

iDarkMode

v. v1.0

0000-00-00

miniOS

v. v1.0

0000-00-00

SNES4iOS

v. v1.0

0000-00-00

Mahoor

v. v1.0

0000-00-00

Double H3lix Jailbreak

v. v1.0

0000-00-00

Airshou

v. v0.7.5

0000-00-00

Byte

v. v0.3.2

0000-00-00

Play!

v. v0.3

0000-00-00

checkra1n jailbreak for iOS 13 - iOS 12.3

v. v0.12.1

0000-00-00

GC4iOS

v. v0.1.3

0000-00-00

BitLife - Life Simulator

v. v 3.8.2

06/01/2023

SignalScope X (Pro Tool Enabled)

v. v 11.4

0000-00-00

Twitter

v. Twitter, Inc.

0000-00-00

PCalc

v. TLA Systems Ltd.

0000-00-00

Space War GS

v. Thye Chean Lim

0000-00-00

Scientific Calculator SC-323PU

v. Thomas Oellinger

0000-00-00

Telegram Messenger

v. Telegram FZ-LLC

Sygic GPS Navigation & Maps

v. Sygic a. s.

0000-00-00

Gayatri Mantra - Prayer Audio

v. Suneet Amrute

0000-00-00

Sileo Nigthly IPA

v. R1.10.3.4

8player Pro

v. Oleksandr Smeshkov

0000-00-00

OBD Fusion

v. OCTECH LLC

0000-00-00

Awesome Voice Recorder PRO AVR

v. Newkline Co., Ltd.

0000-00-00

MyNetDiary PRO Calorie Counter

v. MyNetDiary Inc.

0000-00-00

My Macros | Diet & Calories

v. My Macros LLC

0000-00-00

Mooncast

v. Mathieu Routhier

0000-00-00

LightScreen

v. Junyu Kuang

0000-00-00

LightScreen

v. Junyu Kuang

0000-00-00

e2Remote Pro

v. Jorg Bleyel

0000-00-00

DataMan - Data Usage Widget

v. Johnny Ixe

Instagram

v. Instagram, Inc.

0000-00-00

Audio Memos

v. Imesart S.a.r.l.

Meteo Plus - by iLMeteo.it

v. ILMETEO srl

0000-00-00

Money Pro: Personal Finance AR

v. iBear LLC

0000-00-00

LONEWOLF - iOSGODS Hack

v. i.2.3.1

HotSchedules

v. HotSchedules

0000-00-00

DSLR Camera

v. Fulvio Scichilone

0000-00-00

The Grim Reaper who reaped my Heart

v. final

Trivia Crack (No Ads)

v. Etermax

0000-00-00

Trivia Crack (No Ads)

v. Etermax

0000-00-00

Trivia Crack (No Ads)

v. Etermax

0000-00-00

Due - Reminders & Timers

v. Due Apps LLP

0000-00-00

WeatherPro

v. DTN Germany GmbH.

ProCamera.

v. Cocologics GmbH

0000-00-00

ProCamera. Manual RAW Camera

v. Cocologics GmbH

0000-00-00

Stocks Live Best Stock Market

v. Cinnamon Mobile LLC

0000-00-00

Stop Motion Studio Pro

v. CATEATER, LLC

0000-00-00

Couch to 5K® - Run training

v. Active Network, LLC

0000-00-00

Couch to 5K® - Run training

v. Active Network, LLC

0000-00-00

Business Card Reader. BCR Pro

v. ABBYY USA Software House Inc

0000-00-00

cRate Pro - Currency Converter

v. ?? ?

0000-00-00

Pro Camera : LAUV

v. 98

0000-00-00

Gradient PRO

v. 912

0000-00-00

WifiList

v. 906.1

01/12/2023

Ovf editor

v. 9.9.9

Buffer Editor - Code Editor

v. 9.9.2

0000-00-00

n-Track Studio Pro | DAW

v. 9.9.1

iXpenseIt Pro

v. 9.9.1

0000-00-00

Jump Desktop (RDP, VNC, Fluid)

v. 9.7.8

0000-00-00

VivaVideo

v. 9.7.7

Meitu

v. 9.7.60

VivaVideo

v. 9.7.6

Power PDF Pro

v. 9.62

0000-00-00

Jump Desktop (RDP, VNC, Fluid)

v. 9.6.8

0000-00-00

VivaVideo Pro

v. 9.6.7

11/17/2022

VivaVideo Pro

v. 9.6.6

11/05/2022

n-Track Studio Pro | DAW

v. 9.5.87

0000-00-00

Solebon Solitaire - 50 Games

v. 9.5.7

Bazaart

v. 9.5.3

n-Track Studio Pro | DAW

v. 9.5.266

0000-00-00

n-Track Studio Pro | DAW

v. 9.5.261

0000-00-00

Bazaart

v. 9.5.2

Tonality: Music Theory

v. 9.5.2

0000-00-00

Telegram

v. 9.5.2

Polaris Office Mobile

v. 9.5.1

0000-00-00

Bazaart

v. 9.5.0

02/15/2023

Twitter

v. 9.42

Twitter

v. 9.40

YouTubeMusic

v. 9.39.1

0000-00-00

Twitter

v. 9.39

twitter

v. 9.38

01/11/2023

BH Twitter

v. 9.37.1

Twitter DL last

v. 9.37.1

Bh-twitter

v. 9.34.5

11/19/2022

twitter

v. 9.34.3

twitter

v. 9.33

Twitter

v. 9.32

Twitter

v. 9.32

Twitter

v. 9.31

Twitter

v. 9.30

Score Creator Pro

v. 9.3.2

0000-00-00

ibis Paint

v. 9.3.1

0000-00-00

BrainWave: Altered States ™

v. 9.3

0000-00-00

Twitter

v. 9.29.1

01/10/2023

PhotoStage Professional

v. 9.27

0000-00-00

Twitter

v. 9.27

Clash Of Clans

v. 9.256.1

0000-00-00

Bazaart Premium

v. 9.2.1

11/05/2022

BHTwitterPlus

v. 9.2

Twitter

v. 9.14.1

Twitter

v. 9.14.1

Twitter Blue

v. 9.13

RootlessJB (Dev Edition)

v. 9.1

0000-00-00

Ledger Manager

v. 9.1

0000-00-00

iGuzheng™?

v. 9.1

0000-00-00

Super Lines

v. 9.00

0000-00-00

WinZip

v. 9.0.5656

VivaVideo Pro

v. 9.0.3

06/05/2022

NBA App

v. 80817

0000-00-00

BHTwitterPlus

v. 8.92.3

0000-00-00

Friendly Plus Social Browser

v. 8.9.17

0000-00-00

Friendly Plus Social Browser

v. 8.9.13

0000-00-00

eZy Watermark Photos

v. 8.9

0000-00-00

Tw1ttz

v. 8.86

0000-00-00

Noteshelf - Notes, Annotations

v. 8.8.4

Spotilife app

v. 8.8.2

Spotify app

v. 8.8.0

Sound Sleeper White Noise

v. 8.8

0000-00-00

PlexTweak

v. 8.8

Spotify Deluxe

v. 8.7.88

Spotify

v. 8.7.68

Spotify apps

v. 8.7.68

12/19/2022

Spotify Deluxe Legacy

v. 8.7.21_0.1

Noteshelf - Notes, Annotations

v. 8.7.1

0000-00-00

Owl for Twitter

v. 8.65

0000-00-00

Noteshelf - Notes, Annotations

v. 8.6.7

0000-00-00

Spotify Deluxe Old

v. 8.6.42 and 8.6.94

Spotify

v. 8.6.42

0000-00-00

Spotify

v. 8.6.24

0000-00-00

Spotify

v. 8.6.16

0000-00-00

Globe Earth 3D Pro

v. 8.6.0

0000-00-00

Elmedia:universal video player

v. 8.6

0000-00-00

TwittDL

v. 8.59.1_2.0

0000-00-00

SpotUlt

v. 8.5.78-0.9.1

0000-00-00

Spotify

v. 8.5.60

0000-00-00

Disk Mounter Professional

v. 8.5

File Explorer Professional

v. 8.5

DiskCatalogMaker

v. 8.4.5

0000-00-00

Satella Plex

v. 8.4.1

Elmedia:universal video player

v. 8.4.1

0000-00-00

Hacked Township Updated

v. 8.4.0

0000-00-00

Documents

v. 8.3.3

Documents

v. 8.3.2

Knots 3D

v. 8.2.1

Flightradar24 (Gold)

v. 8.18.5

Photomath

v. 8.18

Photomath

v. 8.17

Photomath

v. 8.15.0

eZy Watermark Photos

v. 8.15

0000-00-00

eZy Watermark Photos

v. 8.11

0000-00-00

Markup Ultimate

v. 8.10.1

0000-00-00

Deezer Music

v. 8.10

0000-00-00

Cowabunga

v. 8.1.4

05/24/2023

Epiphany WorkFlow II

v. 8.1.3

0000-00-00

Cowabunga

v. 8.1.3

03/16/2023

Earth 3D

v. 8.1.1

Earth 3D - World Atlas

v. 8.1.1

0000-00-00

Cowabunga

v. 8.1.1

03/13/2023

DrawPad Pro

v. 8.03

0000-00-00

Infinity Tank Battle

v. 8.01

0000-00-00

Incredible Box - ClassicPuzzle

v. 8.01

0000-00-00

Tap It and Jump It

v. 8.00

0000-00-00

ColorQueryPro

v. 8.0.4

0000-00-00

Magic Launcher Pro Widgets

v. 8.0.3

unc0ver Jailbreak

v. 8.0.3

0000-00-00

You Doodle Pro - art on the go

v. 8.0.2

0000-00-00

Unc0ver

v. 8.0.2

03/06/2023

lightroom

v. 8.0.1

unc0ver

v. 8.0.1

0000-00-00

Lightroom

v. 8.0.0

11/11/2022

Flight Update Pro

v. 7.97

1Password 7 - Password Manager

v. 7.9.4

0000-00-00

You Doodle Pro - art on the go

v. 7.9.3

0000-00-00

You Doodle Pro - art on the go

v. 7.9.2

0000-00-00

Knots 3D

v. 7.8.4

0000-00-00

Messenger

v. 7.8.1

11/17/2022

Banking4

v. 7.8.1

0000-00-00

Color Wheel

v. 7.8

0000-00-00

MediaDict

v. 7.7.9

0000-00-00

CRAZY MEGA app

v. 7.7

AirDisk Pro

v. 7.6.2

MediaDict

v. 7.6.2

0000-00-00

Filmr PRO

v. 7.6.15

0000-00-00

MyRadar Weather Radar Pro

v. 7.53.1

0000-00-00

Weather Mate Pro - Forecast

v. 7.5.6

0000-00-00

AirDisk Pro

v. 7.5.3

0000-00-00

Remember: Stickies Widget

v. 7.5.3

0000-00-00

Streaks

v. 7.5.13

0000-00-00

Streaks

v. 7.5.10

0000-00-00

Safety Photo Video Pro

v. 7.5.10

0000-00-00

Infuse • Video Player

v. 7.5.1

Dungeons & Such

v. 7.5.0

0000-00-00

20/20 Fraction Basics

v. 7.5

0000-00-00

Speech to Text : Voice to Text

v. 7.5

0000-00-00

MyRadar Weather Radar Pro

v. 7.43.1

0000-00-00

MyRadar Weather Radar Pro

v. 7.42.0

0000-00-00

Infuse 7 plus

v. 7.4.1

PDF Converter OCR

v. 7.4.0

Bazaart Premium

v. 7.4.0

0000-00-00

Photomath

v. 7.4.0

0000-00-00

Jodel plus

v. 7.37

AirDisk Pro

v. 7.3.9

0000-00-00

Streaks

v. 7.3.4

0000-00-00

Simple Transfer Pro - Photos

v. 7.3.3

0000-00-00

Magic Battery

v. 7.3.10

0000-00-00

Streaks

v. 7.3.1

0000-00-00

Streaks

v. 7.3.0

0000-00-00

Penale

v. 7.3

0000-00-00

iGuzheng™

v. 7.3

0000-00-00

Shahid VIP application update

v. 7.29.0

SW Point of Sale

v. 7.29

0000-00-00

Shanid

v. 7.26.0

PlexTweak

v. 7.25

0000-00-00

Grindr - Gay Dating & Chat

v. 7.22.1

0000-00-00

OmniGraffle 7

v. 7.21.4

Warlords Classic Strategy

v. 7.20

0000-00-00

Safety Note Pro

v. 7.2.7

0000-00-00

AppCake

v. 7.2.2

0000-00-00

Streaks

v. 7.2.1

0000-00-00

Infuse 7

v. 7.2.1

0000-00-00

Magic Battery

v. 7.2.1

0000-00-00

Streaks

v. 7.2.0

0000-00-00

Warlords Classic Strategy

v. 7.18

0000-00-00

Mindustry

v. 7.143.0

PDFExpert

v. 7.13.1

Jodel Latest

v. 7.13

0000-00-00

PDF Expert

v. 7.12.4

12/09/2022

Musixmatch

v. 7.10.3

Safety Photo+Video Pro

v. 7.10.3

Musixmatch

v. 7.10.2

02/03/2023

SkySafari

v. 7.1.8

Scrivo Pro Scrivener Writers

v. 7.1.5

Magic Battery

v. 7.1.2

0000-00-00

Acorn 7

v. 7.1.2

0000-00-00

Currency (Plus)

v. 7.1.2

0000-00-00

Sweet Home 3D

v. 7.1.1

CapCut

v. 7.1.0

11/08/2022

Remember: Stickies Widget

v. 7.1

0000-00-00

My Measures PRO + AR Measure

v. 7.05

Two & Three

v. 7.01

0000-00-00

imo video calls and chat

v. 7.0.69

07/22/2023

unc0ver 7.0.2

v. 7.0.2

0000-00-00

GoodTask

v. 7.0.1

0000-00-00

unc0ver Jailbreak

v. 7.0.1

0000-00-00

Newsify

v. 7.0.1

0000-00-00

Magic Launcher Pro Widgets

v. 7.0.1

0000-00-00

unc0ver

v. 7.0.0

0000-00-00

FashWire

v. 6.9.2

0000-00-00

CapCut

v. 6.9.2

0000-00-00

Luxy Celebs: Selective Dating

v. 6.9.1

0000-00-00

Standoff 2

v. 6.9.0

Cookie

v. 6.8.9

G-dis - Gui client for Redis

v. 6.8.12

0000-00-00

Cisdem DVD Burner

v. 6.8.0

Remember: Stickies Widget

v. 6.8

0000-00-00

iGuzheng™

v. 6.8

0000-00-00

Marvis Pro

v. 6.7.2

0000-00-00

CapCut

v. 6.7.0

0000-00-00

NoCameraSound

v. 6.7

Infuse Pro 6

v. 6.7

0000-00-00

AirBox Your File Manager

v. 6.7

0000-00-00

Speed Tracker

v. 6.7

0000-00-00

iStat Menus

v. 6.61

0000-00-00

iStat Menus

v. 6.60

0000-00-00

AudioStretch

v. 6.6.5

0000-00-00

Infuse 6

v. 6.6.4

0000-00-00

Voloco (Premium Unlocked)

v. 6.6.2

0000-00-00

Quotes Folder (Premium)

v. 6.6.1

0000-00-00

Quotes Folder (Premium)

v. 6.6

0000-00-00

iGuzheng™

v. 6.6

0000-00-00

VPN Proxy Master

v. 6.5.5

12/15/2022

Ta AM-Körkort

v. 6.5.0

0000-00-00

Audio Function Generator PRO

v. 6.5.0

0000-00-00

Calculator Easy HD

v. 6.5

0000-00-00

Modern Magic Ball

v. 6.4.4

iSmoothRun

v. 6.4.2

0000-00-00

Modern Magic Ball

v. 6.4.2

0000-00-00

audiomack.1

v. 6.4

0000-00-00

iCalculator - Keyboard Calc

v. 6.4

0000-00-00

VKAgain

v. 6.31

0000-00-00

iMediaCut-Easy Video Trimming

v. 6.3.5

Viper FTP

v. 6.3.3

RAR Extractor - Unarchiver Pro

v. 6.3.2

0000-00-00

Planner Pro - Daily Planner

v. 6.3

Streaks Workout

v. 6.2.3

Modern Magic Ball

v. 6.2.2

0000-00-00

BeautyPlus-Snap,Retouch,Filter

v. 6.2.10

0000-00-00

Camera M - Professional Camera

v. 6.2.1

unc0ver

v. 6.2.0

0000-00-00

unc0ver Updated

v. 6.2.0

0000-00-00

Enigmo

v. 6.2

0000-00-00

Advertising Agency

v. 6.2

0000-00-00

DarkCloud

v. 6.12.0

Remoter Pro (VNC, SSH & RDP)

v. 6.1.4

0000-00-00

Tweetbot 6 for Twitter

v. 6.1.2

0000-00-00

Streaks Workout

v. 6.1.1

0000-00-00

myDream Universe - Build Solar

v. 6.06

0000-00-00

myDream Universe - Build Solar

v. 6.04

0000-00-00

iCompta 6

v. 6.0.65

iCompta 6

v. 6.0.53

0000-00-00

Polarr PRO

v. 6.0.38

0000-00-00

Streaks Workout

v. 6.0.1

0000-00-00

Tiny Dentist

v. 6.0.1

0000-00-00

Deflection Pro

v. 6.0.0

0000-00-00

Calculator Easy HD

v. 6.0

0000-00-00

WristBoard - Watch Keyboard

v. 6.0

DayCost 2 - Personal Finance

v. 6.0

0000-00-00

Unified Dynasty

v. 6.0

0000-00-00

iA Writer

v. 6.0

0000-00-00

Phoenix

v. 6

0000-00-00

????????? HUD Speed Pro

v. 54.0.1

0000-00-00

Activity Tracker+

v. 5.9.9

0000-00-00

VivaVideo Pro

v. 5.9.5

11/05/2021

App Installer

v. 5.9.5

0000-00-00

TapeACall Pro: Call Recorder

v. 5.9.5

0000-00-00

iNotepad

v. 5.8

Pedometer. Walker

v. 5.7.7

0000-00-00

GoodNotes 5

v. 5.7.58

0000-00-00

GoodNotes 5

v. 5.7.57

0000-00-00

365scores

v. 5.7.5

GoodNotes 5

v. 5.7.46

0000-00-00

365scores

v. 5.7.4

8 Ball Pool™

v. 5.7.1

PD

v. 5.7

radio.net PRIME

v. 5.6.5

0000-00-00

Motion

v. 5.6.2

0000-00-00

Unit Converter Pro HD.

v. 5.6

0000-00-00

Calculator Easy HD

v. 5.6

0000-00-00

Yandex Music and Podcasts

v. 5.55_0.8b

0000-00-00

Hero Siege: Pocket Edition

v. 5.5.16

0000-00-00

Calm PREMIUM

v. 5.5

0000-00-00

Calm PREMIUM

v. 5.5

0000-00-00

Breathing Zone

v. 5.5

0000-00-00

Unit Converter Pro HD.

v. 5.5

0000-00-00

YouTube Music

v. 5.42.2

YouTube Music

v. 5.42

YouTube Music

v. 5.41.1

Fit Men Cook

v. 5.40

0000-00-00

Touch Search +

v. 5.4.4

0000-00-00

Geekbench 5 Pro

v. 5.4.4

0000-00-00

System Toolkit

v. 5.4.2

0000-00-00

System Toolkit

v. 5.4.0

0000-00-00

Dead by Daylight Mobile Hack

v. 5.4.0

3D Anatomy

v. 5.4

0000-00-00

Traveler Compass, GPS tracker

v. 5.4

0000-00-00

YouTube Music last

v. 5.36.3

Moto Race Pro

v. 5.35

0000-00-00

youtube

v. 5.32.2

Pluto TV - Films & séries

v. 5.32

VK

v. 5.31.2

0000-00-00

Truck Go

v. 5.31

0000-00-00

Badoo Premium

v. 5.308.0

Tap Forms Organizer 5 Database

v. 5.3.28

0000-00-00

Tap Forms Organizer 5 Database

v. 5.3.24

0000-00-00

System Toolkit

v. 5.3.2

0000-00-00

Anime Slayer

v. 5.3.2

0000-00-00

Touch Search

v. 5.3.11

0000-00-00

unc0ver

v. 5.3.0

0000-00-00

unc0verTV

v. 5.3.0

Guru Maps Pro & GPS Tracker

v. 5.3.0

JOOX Premium

v. 5.3.0

0000-00-00

DayRate - Currency Converter

v. 5.3

0000-00-00

Skate City

v. 5.3

0000-00-00

Signal

v. 5.3

0000-00-00

Zip & RAR File Extractor

v. 5.3

Writing Shed

v. 5.28

0000-00-00

yt music ultimate

v. 5.27

Calm

v. 5.27

0000-00-00

Badoo Premium

v. 5.268.0

0000-00-00

Badoo Premium

v. 5.262.0

0000-00-00

CamScanner | OCR Scanner

v. 5.25.8

0000-00-00

YT-Music shark app

v. 5.25

Badoo Premium

v. 5.240.0

0000-00-00

Calendars 5 by Readdle

v. 5.22

0000-00-00

Moto Race Pro

v. 5.21

0000-00-00

Procreate

v. 5.2.4

0000-00-00

Procreate

v. 5.2.2

0000-00-00

Text Maze

v. 5.2.2

0000-00-00

System Toolkit

v. 5.2.2

0000-00-00

System Toolkit

v. 5.2.2

0000-00-00

Cadrage Directors Viewfinder

v. 5.2.1

0000-00-00

Image Exif Editor

v. 5.2.1

0000-00-00

TikTok

v. 5.2

T4U for Tesla

v. 5.2

0000-00-00

BookReader

v. 5.15

0000-00-00

System Toolkit

v. 5.14.1

System Toolkit

v. 5.14.0

SoundCloud

v. 5.125.0

0000-00-00

Procreate

v. 5.1.8

0000-00-00

Streaks Workout

v. 5.1.4

0000-00-00

Heads Up!

v. 5.1.32

0000-00-00

Streaks Workout

v. 5.1.3

0000-00-00

San Salvador : Wise Pilgrim

v. 5.1.1

0000-00-00

TouchRetouch

v. 5.1.0

Camino Francés : Wise Pilgrim

v. 5.1.0

0000-00-00

DayRate - Currency Converter

v. 5.1

0000-00-00

aTypo Picture - a word Photo

v. 5.1

0000-00-00

iGavolt [Gold Edition]

v. 5.1

0000-00-00

Airmail 5

v. 5.1

0000-00-00

iTransmission

v. 5.1

0000-00-00

Mellel 5

v. 5.0.9

0000-00-00

TouchRetouch

v. 5.0.8

0000-00-00

Camera M

v. 5.0.6

0000-00-00

KineMaster - Video Editor

v. 5.0.6

0000-00-00

Camera M

v. 5.0.4

0000-00-00

DEEMO

v. 5.0.4

0000-00-00

Niggle (Oh Hell)

v. 5.0.3

0000-00-00

Airbrush

v. 5.0.3

Yunisov TV

v. 5.0.2

0000-00-00

ClaroPDF Pro – Text to Speech

v. 5.0.14

TouchRetouch

v. 5.0.12

0000-00-00

Essential Anatomy 5

v. 5.0.11

0000-00-00

Threema. The Secure Messenger

v. 5.0.1

Agent Intercept

v. 5.0.1

0000-00-00

AirBrush

v. 5.0.1

AeroNautical - METARs, NOTAM

v. 5.0.0

0000-00-00

Camino Finisterre Wise Pilgrim

v. 5.0.0

0000-00-00

Camino Primitivo: Wise Pilgrim

v. 5.0.0

0000-00-00

Vía de la Plata : Wise Pilgrim

v. 5.0.0

0000-00-00

SatFinder

v. 5.0.0

0000-00-00

T4U for Tesla

v. 5.0

0000-00-00

Cowabunga

v. 5.0

03/04/2023

hUJí

v. 5.0

0000-00-00

DayCost 2 - Personal Finance

v. 5.0

0000-00-00

Funnel

v. 5.0

Nulls Brawl

v. 46.168

Just Press Record

v. 46.0

Just Press Record

v. 43.4

0000-00-00

iParadaki - Expenses & Budget

v. 43

0000-00-00

iParadaki - Expenses & Budget

v. 42

0000-00-00

Facebook

v. 400.0

Waze Navigation & Live Traffic

v. 4.93

Phonto (InApp)

v. 4.9.30

0000-00-00

Guru Maps Pro

v. 4.9.15

0000-00-00

Guru Maps Pro

v. 4.9.13

0000-00-00

Roman - budget weight loss

v. 4.9.1

0000-00-00

Money Origami Gifts Made Easy

v. 4.9

CleanMyMac X

v. 4.8.9

08/16/2023

Jodel IPA for iOS on iPhone

v. 4.8.4

0000-00-00

Esign iOS IPA

v. 4.8.2

Cytus II

v. 4.8.1

0000-00-00

ESign

v. 4.8.0.1

The Clock

v. 4.8

ESign

v. 4.7.7.3

02/28/2023

Esign

v. 4.7.4

03/19/2023

E-Sign

v. 4.7.3.1

MoneyBook Pro

v. 4.7.1

System Dashboard

v. 4.7.0

BluePlum Home Inventory

v. 4.7.0

0000-00-00

Total Video Converter

v. 4.7.0

0000-00-00

Sheet Music Scanner

v. 4.7

0000-00-00

Origami Flowers

v. 4.7

iColorama

v. 4.69

0000-00-00

iColorama

v. 4.66

0000-00-00

iColorama S

v. 4.65

0000-00-00

Esign

v. 4.6.8

Esign

v. 4.6.4

Esign

v. 4.6.3

Esign

v. 4.6.2

Compressor

v. 4.6.2

0000-00-00

Firetask Pro | Task Manager

v. 4.6.10

0000-00-00

Portrait painting HD

v. 4.6.1

0000-00-00

Russian Art HD

v. 4.6.1

0000-00-00

BluePlum Home Inventory

v. 4.6.0

0000-00-00

T4U for Tesla

v. 4.6

0000-00-00

Forest - Your Focus Motivation

v. 4.57.0

0000-00-00

Forest - Your Focus Motivation

v. 4.51.2

0000-00-00

Forest

v. 4.51.0

0000-00-00

BluePlum Home Inventory

v. 4.5.5

0000-00-00

SSL Toolkit

v. 4.5.5

bProgress - Manage Daily Tasks

v. 4.5.3

0000-00-00

Esign

v. 4.5.2

Wanted Poster Pro

v. 4.5.2

0000-00-00

SpeedTest

v. 4.5.2

Esign

v. 4.5.1

Esign

v. 4.5.1

Speedtest plus

v. 4.5.1

Esign

v. 4.5.0

Reader

v. 4.5

SMPro plus

v. 4.5

SMPro plus

v. 4.5

iScanner - PDF Scanner App

v. 4.41

0000-00-00

Esign

v. 4.4.9

Esign

v. 4.4.7.1

Esign

v. 4.4.6

Esign

v. 4.4.6

0000-00-00

Esign

v. 4.4.5

AdGuard Pro

v. 4.4.4

11/05/2022

MWeb Pro

v. 4.4.3

Ala Mobile GP

v. 4.4.2

0000-00-00

PeakFinder

v. 4.4.18

0000-00-00

PeakFinder

v. 4.4.16

0000-00-00

TouchRetouch

v. 4.4.10

0000-00-00

SiteSucker

v. 4.4.1

0000-00-00

Live Home 3D Pro: Design House

v. 4.4.1

0000-00-00

PhotoSweeper

v. 4.4.0

0000-00-00

Esign

v. 4.4.0

Disk Drill Media Recovery

v. 4.4

0000-00-00

Weple Money Pro

v. 4.3.8

0000-00-00

Esign

v. 4.3.7

Esign

v. 4.3.6

Typr

v. 4.3.5

Esign

v. 4.3.5

Feeder 4

v. 4.3.4

0000-00-00

Esign

v. 4.3.4

Esign

v. 4.3.3

0000-00-00

Esign

v. 4.3.3

Bazaart Photo Editor

v. 4.3.2

0000-00-00

PeakFinder

v. 4.3.14

0000-00-00

Doppi

v. 4.3.10

0000-00-00

Esign

v. 4.3.1

myTracks

v. 4.3.1

Chemistry 2023 - ElementCard

v. 4.3.1

0000-00-00

Esign

v. 4.3.0

PhotoSweeper

v. 4.3.0

0000-00-00

Esign

v. 4.3.0

Flappy Bird

v. 4.3

UK Salary Calculator

v. 4.3

0000-00-00

Action Tasks - To Do List

v. 4.3

0000-00-00

iScanner - PDF Scanner App

v. 4.27

0000-00-00

DaisyDisk

v. 4.22.1

0000-00-00

DaisyDisk

v. 4.21.1

0000-00-00

Weple Money Pro

v. 4.2.8

0000-00-00

Weple Money Pro

v. 4.2.5

0000-00-00

myTracks

v. 4.2.2

0000-00-00

Shadow Of Death: Premium Games

v. 4.2.2

AdGuard Pro

v. 4.2.2

11/05/2022

HeartWatch: Heart Rate Monitor

v. 4.2.1

0000-00-00

TextEdit+ Quick Text Editor

v. 4.2.1

0000-00-00

1Click - Screen Recorder

v. 4.2.0

0000-00-00

Pushpin for Pinboard

v. 4.2.0

0000-00-00

NoteLedge Ultimate - Notebook

v. 4.2.0

0000-00-00

Esign

v. 4.2.0

Improved Tube

v. 4.2

Flip Clock Pro - time widgets

v. 4.19

AirBrush PREMIUM

v. 4.18.4

0000-00-00

Tuner T1 Pro

v. 4.17

Voice Dream Reader

v. 4.16.2

KineMaster Pro (iOSGods)

v. 4.16.2

0000-00-00

Voice Dream Reader

v. 4.14.4

0000-00-00

AmpliTube for iPad

v. 4.14

0000-00-00

AmpliTube

v. 4.14

0000-00-00

Planner 5D - ?????? ?????????

v. 4.14

Cartoon Craft

v. 4.13

0000-00-00

AmpliTube for iPad

v. 4.13

0000-00-00

AmpliTube

v. 4.13

0000-00-00

AmpliTube for iPad

v. 4.13

0000-00-00

AmpliTube

v. 4.13

0000-00-00

Sheet Music Scanner

v. 4.13

My Last Cigarette

v. 4.12

0000-00-00

Carrot Weather PREMIUM

v. 4.11

0000-00-00

Card2Phone

v. 4.10.7

0000-00-00

Sound Studio

v. 4.10.0

0000-00-00

Nextcloud Notes

v. 4.1.7

djay - DJ App & AI Mixer

v. 4.1.6

EdgeView 3

v. 4.1.3

SponsorBlock for YouTube

v. 4.1.3

0000-00-00

Fake Call-Prank Caller ID Apps

v. 4.1.2

0000-00-00

Planner

v. 4.1.1

0000-00-00

AP Human Geography Prep

v. 4.1.1

0000-00-00

Archero Hack

v. 4.1.0

Xmart Calculator Pro

v. 4.1.0

SSL Toolkit

v. 4.1.0

0000-00-00

AnimeGT

v. 4.1.0

0000-00-00

Esign - iPA Online Installer

v. 4.1.0

0000-00-00

Esign

v. 4.1.0

Teach Monster Number Skills

v. 4.1

BeeFax: 2-in-1 Fax & Scanner

v. 4.1

Leastimator - Mileage Tracker

v. 4.1

Forvo Pronunciation

v. 4.1

0000-00-00

Filza - PlankFilza

v. 4.1

0000-00-00

Disk Space Analyzer Pro

v. 4.1

Reader

v. 4.1

Artstudio Pro - Desktop

v. 4.0.9

0000-00-00

Flappy Bird

v. 4.0.6

0000-00-00

The Greedy Cave

v. 4.0.6

0000-00-00

Procreate Pocket

v. 4.0.4

0000-00-00

Da Vinci Eye: AR Art Projector

v. 4.0.2

0000-00-00

Artstudio Pro

v. 4.0.2

0000-00-00

The Greedy Cave

v. 4.0.14

0000-00-00

Artstudio Pro

v. 4.0.12

0000-00-00

Artstudio Pro - Desktop

v. 4.0.11

0000-00-00

Artstudio Pro

v. 4.0.11

0000-00-00

StbEmuTV (Pro)

v. 4.0.1

0000-00-00

AP US History Prep 2021-2022

v. 4.0.1

0000-00-00

AP World History 2021-2022

v. 4.0.1

0000-00-00

Artstudio Pro

v. 4.0.1

0000-00-00

Artstudio Pro - Desktop

v. 4.0.1

0000-00-00

Esign

v. 4.0.1

VideoSound - Music to Video

v. 4.0

0000-00-00

Pocket Heart

v. 4.0

0000-00-00

Secure Notepad Pro

v. 4.0

Facebook

v. 399.0

Facebook

v. 398.0

Facebook

v. 397.0

Facebook

v. 396.0

MessengerShark

v. 390.0

Facebook

v. 3890

01/07/2023

Facebook

v. 3870

Wolf for Facebook

v. 385.0

MessengerShark

v. 383.0

iVerify. - Secure your Phone!

v. 37.0

0000-00-00

Camera

v. 3609.80.00

Bloons TD 6+

v. 36.0

WifiScanner

v. 348.7

Wolf for Facebook

v. 345.0

0000-00-00

Facebook Wolf

v. 345

0000-00-00

CocoaTop

v. 3254

Maths Bridges School: 6-9 Olds

v. 32.0.0

0000-00-00

Maths Balance School - Games

v. 32.0.0

0000-00-00

Bloons TD 6+

v. 32.0

0000-00-00

Bloons TD 6

v. 31.2

0000-00-00

Shark for Messenger

v. 302.1

0000-00-00

BHTikTok

v. 30.9.0

Tayasui Sketches Pro

v. 30.3

0000-00-00

iVerify. - Secure your Phone!

v. 30.0

0000-00-00

HeliInvasion HD

v. 3.93

0000-00-00

Filza

v. 3.9.7

Permute 3

v. 3.9.4

0000-00-00

Shareit

v. 3.9.28

11/17/2022

Permute 3

v. 3.9.2

0000-00-00

Moon FM - The Podcasts App

v. 3.9.2

0000-00-00

Permute 3

v. 3.9.12

0000-00-00

Shadow Of Death: Premium Games

v. 3.9.0

0000-00-00

Violin Tuner Professional

v. 3.9

0000-00-00

Viola Tuner Professional

v. 3.9

0000-00-00

Double Bass Tuner Professional

v. 3.9

0000-00-00

Cello Tuner Professional

v. 3.9

0000-00-00

Re-upload

v. 3.9

VideoLUT

v. 3.88

0000-00-00

Boxy SVG

v. 3.86.5

0000-00-00

LikeeLRD (Hacked)

v. 3.85.3

iNet Pro - Network Scanner

v. 3.8.87

0000-00-00

Tempo PRO

v. 3.8.5

0000-00-00

WiFiSpoof

v. 3.8.4

0000-00-00

ClearScanner Pro: PDF Scanning

v. 3.8.4

0000-00-00

Heart Pro III - iPhone

v. 3.8.3

0000-00-00

Garden Planner

v. 3.8.29

0000-00-00

Muscle System Pro III - iPhone

v. 3.8.2

0000-00-00

Altimeter & Precision - Simple

v. 3.8.0

0000-00-00

Permute 3

v. 3.8

0000-00-00

InShare

v. 3.8

PICSPLAY Classic

v. 3.8

0000-00-00

Snow Off Road

v. 3.78

0000-00-00

Boxy SVG

v. 3.75.1

0000-00-00

Boxy SVG

v. 3.75.0

0000-00-00

Boxy SVG

v. 3.74.2

0000-00-00

Boxy SVG

v. 3.74.2

0000-00-00

Boxy SVG

v. 3.74.1

0000-00-00

iContacts: Group Contacts

v. 3.70

0000-00-00

Cross DJ Pro

v. 3.7.5

GBox

v. 3.7.3

03/16/2023

Rocket

v. 3.7.20

0000-00-00

Star vpn

v. 3.7.0

06/15/2023

FilzaEscaped15

v. 3.7

CompCalc Plus

v. 3.7

0000-00-00

Heart for Likee

v. 3.62.3

0000-00-00

Yoink - Improved Drag and Drop

v. 3.6.81

0000-00-00

f8 Lens Toolkit

v. 3.6.7

0000-00-00

Yoink - Improved Drag and Drop

v. 3.6.7

0000-00-00

Notewrap - Book & Blog Writer

v. 3.6.2

0000-00-00

Notewrap - Book & Blog Writer

v. 3.6.1

0000-00-00

Star VPN Premium

v. 3.6.0

Sonic

v. 3.6

Twitter

v. 3.6

AI Photo Enhancer Clear Unblur

v. 3.6

Canary Mail plus

v. 3.57

Calzy

v. 3.5.8

0000-00-00

Superb IQ Test - Brain Quiz

v. 3.5.6

0000-00-00

WiFi Explorer Pro 3

v. 3.5.5

Ovf editor

v. 3.5.4

Update

v. 3.5.3

Codea

v. 3.5.2

0000-00-00

WRPRO

v. 3.5.1

0000-00-00

Lucid: Learn Visually Pro

v. 3.5.1

0000-00-00

EnhanceFox PRO

v. 3.5.0

0000-00-00

Sniper 3D

v. 3.44.3

0000-00-00

PictureThis

v. 3.40

Magic Sort List

v. 3.4.4

0000-00-00

BADLAND

v. 3.4.4

0000-00-00

EdgeView 3

v. 3.4.3

0000-00-00

FE File Explorer Pro

v. 3.4.1

Subway Surfers hack

v. 3.4.0

Esign

v. 3.4.0

CompCalc Plus

v. 3.4

0000-00-00

Injustice: Gods Among Us

v. 3.4

0000-00-00

Big Clock - Clock Time Widgets

v. 3.4

0000-00-00

PictureThis

v. 3.39

Magic Sort List

v. 3.3.9

0000-00-00

HOME Security Camera & Monitor

v. 3.3.65

Dato

v. 3.3.6

0000-00-00

Contacts Journal CRM

v. 3.3.4

Star Traders: Frontiers

v. 3.3.31

Dato

v. 3.3.2

0000-00-00

Star VPN Premium

v. 3.3.1

0000-00-00

Esign

v. 3.3.0

Split-Multi Window Browsing

v. 3.3

0000-00-00

AMClock - Art Minimalist Clock

v. 3.3

Null's Royale

v. 3.2872.3

Age of Rivals

v. 3.25

0000-00-00

Outline: Knowledge Organizer

v. 3.2203.4

0000-00-00

Facetune: Éditeur Photo/Vidéo

v. 3.20

TurboScan™ Pro: PDF scanner

v. 3.2.5

0000-00-00

iDousyn

v. 3.2.4

UTM apps

v. 3.2.4

12/18/2022

Popcorn Time

v. 3.2.33.23

0000-00-00

Camera for OBS Studio

v. 3.2.3

0000-00-00

Star Traders: Frontiers

v. 3.2.27

0000-00-00

Kaleidoscope 3

v. 3.2.2

0000-00-00

EdgeView 3

v. 3.2.2

0000-00-00

Artstudio Pro

v. 3.2.16

0000-00-00

Doodle God™

v. 3.2.1

0000-00-00

FitBridge for Fitbit

v. 3.2.1

Esign

v. 3.2.1

DolphiniOS

v. 3.2.1

EdgeView 3

v. 3.2.0

0000-00-00

Esign

v. 3.2.0

kingdom rush frontiers - INAPP

v. 3.2

0000-00-00

Record Lectures

v. 3.2

Facetune Editor by Lightricks

v. 3.2

0000-00-00

Big Clock - Clock Time Widgets

v. 3.2

0000-00-00

Bloons TD 5

v. 3.19

0000-00-00

Plant Light Meter

v. 3.17.1

0000-00-00

Things 3

v. 3.15.12

0000-00-00

Things 3

v. 3.14.4

0000-00-00

My PlayHome School

v. 3.14.0

0000-00-00

Plant Light Meter

v. 3.14.0

0000-00-00

Facetune

v. 3.13.2

My PlayHome School

v. 3.13.1

0000-00-00

Facetune

v. 3.13.1

nPlayer Plus

v. 3.12.12

0000-00-00

Classify Rx for pharmacology

v. 3.12.1

0000-00-00

Facetune

v. 3.12

Posterino - Pro Photo Collage

v. 3.11.9

0000-00-00

BusyCal: Calendar & Tasks

v. 3.11.6

0000-00-00

photo lad

v. 3.11.5

Photo Lab PRO HD: face sketch

v. 3.11.32

Facetune

v. 3.11.3

Facetune

v. 3.11.2

WidsMob AI Retoucher

v. 3.11.1208

0000-00-00

Tempo PRO

v. 3.11.1

0000-00-00

CloudMounter: chiffrer nuage

v. 3.11

Photo Lab PRO HD: face sketch

v. 3.10.96

0000-00-00

Photo Lab Pro

v. 3.10.86

Photo Lab PROHD picture editor

v. 3.10.72

0000-00-00

Photo Lab Hack

v. 3.10.64

0000-00-00

8 Ball Pool

v. 3.10.2

0000-00-00

ShoppingList

v. 3.10.14

0000-00-00

BusyCal: Calendar & Tasks

v. 3.10.0

0000-00-00

Shoot Pro Webcam for Mac & PC

v. 3.1.6

0000-00-00

Export for iTunes

v. 3.1.3

0000-00-00

Mind Games Pro

v. 3.1.3

0000-00-00

HealthFace

v. 3.1.3

0000-00-00

Contacts Manager-Fast

v. 3.1.2

Esign

v. 3.1.2

LocalCast: stream to TV

v. 3.1.1

0000-00-00

Smart Converter Pro 3

v. 3.1.1

0000-00-00

Cigarette Count

v. 3.1.03

0000-00-00

Smart Spend: Cost Analyzer

v. 3.1.0

0000-00-00

VocaLive for iPad

v. 3.1.0

0000-00-00

VocaLive

v. 3.1.0

0000-00-00

Darkweb deepweb browser

v. 3.1.0

0000-00-00

Pixelmator Pro

v. 3.1

0000-00-00

TV Cast for SamsungTV

v. 3.1

0000-00-00

Temp mail

v. 3.07

11/11/2022

Bela

v. 3.05

Cloze Wizard

v. 3.04

0000-00-00

Mind Games Pro

v. 3.0.9

0000-00-00

Tank Battle

v. 3.0.5

0000-00-00

Smart Disk Image Utilities

v. 3.0.5

0000-00-00

My Package Pro

v. 3.0.4

0000-00-00

Kintsugi

v. 3.0.36

CI Demon

v. 3.0.27

0000-00-00

Sketch Club

v. 3.0.2

0000-00-00

Asphalt 9: Legends

v. 3.0.2

0000-00-00

My Package Pro

v. 3.0.1

0000-00-00

Draw Every Day

v. 3.0.1

0000-00-00

Tour Tempo Total Game

v. 3.0.1

0000-00-00

Edge

v. 3.0.1

PAC-MAN Party Royale

v. 3.0.1

0000-00-00

Esign

v. 3.0.1

ALM.CLOCK with talking TIMER

v. 3.0.03

0000-00-00

PrismScrollDM

v. 3.0.0

0000-00-00

My Package Pro

v. 3.0.0

0000-00-00

Legends of Kingdom Rush - RPG

v. 3.0.0

0000-00-00

MouseBoost

v. 3.0.0

Esign

v. 3.0.0

Advanced Uninstall Manager

v. 3.0

0000-00-00

TrollTools

v. 3.0

i know percent

v. 3.0

0000-00-00

Oceanhorn 2

v. 3.0

0000-00-00

Word Crush PRO

v. 3.0

0000-00-00

Word Search Champion PRO

v. 3.0

0000-00-00

EasyScore Golf Scorecard

v. 3.0

0000-00-00

Códigos Postales México

v. 3.0

0000-00-00

Serologicai

v. 29.35

Bloons TD 6

v. 28.3

0000-00-00

Ultra-High Pixel Camera Editor

v. 28.0.0

0000-00-00

TikTokDark

v. 27.1.0

TikTokLRD (Hacked)

v. 27.00

InstaRocket

v. 264

InstaRocketAR

v. 264

InstaPlus

v. 264

InstaRocket+Plus

v. 264

InstaPlus last

v. 263.1

tiktok dark

v. 26.8.0

TikTok DL Easy

v. 26.6.1

11/04/2022

TikTokLRD

v. 26.6.0

TikTok

v. 26.5.0

0000-00-00

TikTok

v. 26.4.1

TikTok

v. 26.3.0

01/09/2023

TikTok

v. 26.2.0

01/09/2023

Instagram

v. 258.1

Instagram (w/ Plus)

v. 258.1

Instagram

v. 257.0

Instagram

v. 255.1

Instagram

v. 255.0

01/07/2023

Instagram

v. 254.0

Instagram

v. 253.0

Insta LRD

v. 250.0

DailyBill - Expense Tracker

v. 25.0

0000-00-00

TikTok LRD

v. 24.2.0

0000-00-00

Ultra-High Pixel Camera Editor

v. 24.0.0

0000-00-00

Reddit++ IPA

v. 24.0

Turtle for Triller

v. 24.0

0000-00-00

WhatsApp Messenger

v. 23.5.78

Camera+: Pro Camera & Editor

v. 23.2

Adobe Acrobat Reader: Edit PDF

v. 23.03.01

04/12/2023

Pandora

v. 2211.1

Photoshop Express

v. 22.47.0

12/08/2022

TextNow++ TWEAKED

v. 22.45.0

TextNow++ TWEAKED

v. 22.45.0

WhatsApp business

v. 22.2481

01/12/2023

WhatsApp

v. 22.24.81

WhatsApp - Watusi 3 (Restore

v. 22.21.77

Camera+: Pro Camera & Editor

v. 22.2.2

0000-00-00

TuneIn Radio Pro

v. 22.2.0

0000-00-00

WhatsApp Messenger

v. 22.14.72

0000-00-00

MyFitnessPal (Premium)

v. 22.13.0

WhatsApp (w/ Watusi 3)

v. 22.12.73

WhatsApp Business Watusi 3

v. 22.12.73

WhatsApp (w/ Watusi 3 + Stalky)

v. 22.12.73

Adobe acrobat

v. 22.10.00

11/17/2022

Photoshop Express

v. 22.1.0

0000-00-00

Photomyne Hack

v. 22.1

0000-00-00

PolyNome: THE Metronome

v. 22.02.1

0000-00-00

TuneIn Radio Pro

v. 22.0.0

0000-00-00

Filza

v. 218

0000-00-00

Instagram Rocket - By CydiaAbdulla

v. 216.0

0000-00-00

Instagram Plus - By CydiaAbdulla

v. 216.0

0000-00-00

Instagram DLEasy- By CydiaAbdulla

v. 216.0

0000-00-00

Tiktok DLEasy - By Cydia Abdulla - iOS 15

v. 216.0

0000-00-00

Rocket for Instagram

v. 214.0

0000-00-00

Plus for Instagram

v. 214

0000-00-00

TrollNonce

v. 212.0

Instagram Rocket

v. 212.0

0000-00-00

Lion for VSCO

v. 211.0

0000-00-00

PicsArt

v. 21.5.3

Photoshop PS Express PRO

v. 21.5.0

0000-00-00

PicsArt

v. 21.4.6

PicsArt

v. 21.4.3

PicsArt

v. 21.4.1

Photoshop Express (Premium)

v. 21.26.0

0000-00-00

MyFitnessPal (Premium)

v. 21.23.5

0000-00-00

Picsart Photo & Video Editor

v. 21.0.4

Slider Browser

v. 21.0.0

0000-00-00

Remote Mouse and Keyboard Pro

v. 2023.16

Reddit

v. 2023.13.0

Goal Streak Calendar

v. 2023.10.2

TechSmith Snagit 2023

v. 2023.1.1

Live Chopz (Pro)

v. 2023.03.08

File Explorer & Player [Pro]

v. 2022.9

0000-00-00

Remote NumPad Keyboard

v. 2022.8

0000-00-00

Remote Control [Pro]

v. 2022.7

0000-00-00

18 Strings

v. 2022.6

0000-00-00

Remote Control • Pro

v. 2022.53

0000-00-00

Pro Wrestling Simulator 2022

v. 2022.5

0000-00-00

Reddit plust

v. 2022.44.0

SQLPro for SQLite

v. 2022.40

0000-00-00

Remote Control • Pro

v. 2022.39

0000-00-00

Remote Control [Pro]

v. 2022.24

0000-00-00

Weather & Radar Pro

v. 2022.22.1

0000-00-00

TechSmith Snagit 2022

v. 2022.2.4

0000-00-00

Remote NumPad Keyboard

v. 2022.16

0000-00-00

Weather & Radar Pro

v. 2022.12.1

0000-00-00

Remote Control [Pro]

v. 2022.12

0000-00-00

SQLPro for SQLite

v. 2022.12

0000-00-00

Juice Watch

v. 2022.11

0000-00-00

Noir - Dark Mode for Safari

v. 2022.1.5

0000-00-00

TechSmith Camtasia 2022

v. 2022.1.0

0000-00-00

My Workout

v. 2022.01

0000-00-00

TechSmith Camtasia 2022

v. 2022.0.2

0000-00-00

MAME

v. 2021.7

MAME4iOS

v. 2021.7

0000-00-00

Among Us Hack/Mod APK/IPA

v. 2021.6.30

0000-00-00

TechSmith Snagit 2021

v. 2021.4.6

0000-00-00

Among

v. 2021.11.10

0000-00-00

OnSong 2020

v. 2020.8.4

0000-00-00

TextNow

v. 20.4.0

0000-00-00

FileBrowser Professional

v. 20.34

01/29/2023

FileBrowser Professional

v. 20.33

01/29/2023

FileBrowser Professional

v. 20.32

01/29/2023

Aerofly FS 23 mod

v. 20.23.09

Timer Selfie Camera

v. 20.1.0

0000-00-00

CHARRUA SOCCER

v. 20.01

ChessBrowserCheckers-BrowserX6

v. 20.0.0

0000-00-00

Dual Web Browser X2

v. 20.0.0

0000-00-00

ThreeBrowsersThird - BrowserX3

v. 20.0.0

0000-00-00

MarkMemoDate - Day Count Memo

v. 20.0.0

0000-00-00

Auto Refresh Web Pages

v. 20.0.0

0000-00-00

HeliInvasion 2

v. 2.96

0000-00-00

FxTester

v. 2.96

ComicBook!

v. 2.9.501

Coloring Watch

v. 2.9.5

0000-00-00

UctoX 2

v. 2.9.4

0000-00-00

Magic Packet - Wake On Lan WOL

v. 2.9.2

0000-00-00

GlossWire

v. 2.9.1

0000-00-00

SessionBand Blues 1

v. 2.9

SessionBand Original

v. 2.9

SessionBand Country 1

v. 2.9

Anchor Pointer Compass GPS

v. 2.89

0000-00-00

Tiny Runner

v. 2.81

0000-00-00

German Verb Blitz

v. 2.8.9

PDF Reader Pro - Edit,Sign PDF

v. 2.8.8

0000-00-00

French Verb Blitz

v. 2.8.8

UctoX 2

v. 2.8.15

0000-00-00

Money Pro: Personal Finance

v. 2.8.12

Obscura 2 - Discontinued

v. 2.8.1

0000-00-00

SessionBand Acoustic Guitar 1

v. 2.8

SessionBand Piano 1

v. 2.8

SessionBand EDM 1

v. 2.8

SessionBand Rock 1

v. 2.8

CatCut & Make Video With Music

v. 2.8

Tweak Photos

v. 2.8

0000-00-00

Super Starship

v. 2.8

0000-00-00

ToothFairy

v. 2.8

0000-00-00

Poster Maker & Text over Photo

v. 2.8

0000-00-00

Obscura Camera

v. 2.8

0000-00-00

Dock your Boat 3D

v. 2.70

0000-00-00

PokemonGo

v. 2.7.9

CheckBook Pro

v. 2.7.7

0000-00-00

FABULUS Guitar Chord Name App

v. 2.7.5

MakePass: Barcode to Wallet

v. 2.7.4

0000-00-00

WallCraft PRO iOS12

v. 2.7.4

0000-00-00

Seasonality Core

v. 2.7.3

0000-00-00

Money Pro: Personal Finance

v. 2.7.24

0000-00-00

Monument Valley

v. 2.7.21

0000-00-00

remini

v. 2.7.15

CheckBook Pro

v. 2.7.15

Pocket Tanks Deluxe

v. 2.7.1

0000-00-00

File List Export

v. 2.7.1

0000-00-00

Deliver

v. 2.7.1

0000-00-00

NotesHub: Notes, Kanban Boards

v. 2.7.1

Magnet

v. 2.7.0

0000-00-00

SessionRestore for Safari

v. 2.6.5

0000-00-00

MouseBoost Pro

v. 2.6.4

Marked 2 - Markdown Preview

v. 2.6.16

0000-00-00

Ski Tracks

v. 2.6.1

0000-00-00

BoomHack

v. 2.6.1

0000-00-00

Silencialos

v. 2.6

0000-00-00

Analog Clock - Desk Widget

v. 2.6

0000-00-00

Fisheye Plus Pro

v. 2.6

PLANBELLA - Planner App

v. 2.5.91

Mahjong Titan

v. 2.5.8

0000-00-00

FANTASIAN

v. 2.5.3

0000-00-00

Focos

v. 2.5.23

PDF Expert – Edit and Sign PDF

v. 2.5.21

0000-00-00

Focos PRO

v. 2.5.2

0000-00-00

PDF Expert - Edit and Sign PDF

v. 2.5.18

0000-00-00

Stark ViPR

v. 2.5.13

0000-00-00

Misaka Package Manager

v. 2.5.1 beta

09/07/2023

Soor ?

v. 2.5.1

0000-00-00

Watch 4 my Phone - Lost Alert

v. 2.5.0

0000-00-00

TimeWave - Time Manager

v. 2.5.0

Soor ?

v. 2.5

0000-00-00

iPixelCamera Pro-fisheye ?????

v. 2.5

FxTester

v. 2.43

0000-00-00

Yahoo Weather

v. 2.41

0000-00-00

Empire Warriors - Offline Game

v. 2.4.53

0000-00-00

Blink - Quick Memo + Widget

v. 2.4.5

0000-00-00

PLANBELLA - Planner App

v. 2.4.42

0000-00-00

aesthetic wallpapers

v. 2.4.4

0000-00-00

Bad Piggies HD

v. 2.4.347

Bad Piggies

v. 2.4.347

Duet Display

v. 2.4.3

0000-00-00

Lanse - Capture&Manage Color

v. 2.4.3

0000-00-00

MesaExif

v. 2.4.21

Duet Display

v. 2.4.2

0000-00-00

Dead Cells

v. 2.4.2

0000-00-00

Glazba

v. 2.4.10

0000-00-00

Camera FrontBack

v. 2.4.1

0000-00-00

Navicat for MySQL

v. 2.4.0

Lanse - Capture&Manage Color

v. 2.4.0

0000-00-00

Read & Learn Pro

v. 2.4.0

0000-00-00

Face Blur

v. 2.4

Photo AI Eraser-Object Removal

v. 2.4

The Wallpaper App

v. 2.4

0000-00-00

Grammarian Ltd – Grammar Game

v. 2.4

0000-00-00

Case Interview-Jobjuice

v. 2.4

0000-00-00

Jobjuice Marketing

v. 2.4

0000-00-00

SM Job Search-Jobjuice

v. 2.4

0000-00-00

Calendar 366: Events & Tasks

v. 2.4

0000-00-00

FinalShot Screenshot Capture

v. 2.4

0000-00-00

Camera FrontBack

v. 2.4

0000-00-00

Cleaner PRO

v. 2.4

0000-00-00

MatchColors AI

v. 2.38

CloudBeats

v. 2.37.1

0000-00-00

MatchColors AI

v. 2.37

Video LUT Editor

v. 2.36

0000-00-00

Video LUT Editor

v. 2.35

0000-00-00

Facetune2 Editor by Lightricks

v. 2.31

0000-00-00

Pixelmator Pro

v. 2.3.5

0000-00-00

Vinegar - Tube Cleaner

v. 2.3.4

0000-00-00

iShot Pro-ScreenShot Recording

v. 2.3.2

BatchOutput PDF

v. 2.3.12

0000-00-00

App Developer Tools

v. 2.3.1

0000-00-00

SongPop Party

v. 2.3.1

AI Photo Enhancer,Face Editor

v. 2.3.1

Recordia

v. 2.3.0

0000-00-00

Myary

v. 2.3.0

0000-00-00

Wonderbox: The Adventure Maker

v. 2.3.0

0000-00-00

Duet Display (Pro - Jailed)

v. 2.3.0

0000-00-00

Oceanhorn 2

v. 2.3

0000-00-00

QRs - Secure QR Scanner

v. 2.3

0000-00-00

SessionBand Jazz Fusion

v. 2.3

SessionBand Soul Jazz Funk 2

v. 2.3

SessionBand Soul Jazz Funk 1

v. 2.3

Origami - Fold & Learn

v. 2.3

MaxCommander

v. 2.3

0000-00-00

MatchColours

v. 2.29

0000-00-00

Facetune2 Editor by Lightricks

v. 2.28

0000-00-00

Match Colours

v. 2.26

0000-00-00

You are Hope

v. 2.25.0

Glitché

v. 2.25

0000-00-00

Match Colours

v. 2.25

0000-00-00

FxTester

v. 2.24

0000-00-00

WhatsApp Desktop

v. 2.2310.9

WhatsApp BSDragon

v. 2.21.210

0000-00-00

WhatsApp Business Watusi 3

v. 2.21.141

0000-00-00

kokeshidoll

v. 2.21

Neutron Music Player

v. 2.20.4

0000-00-00

RGB Keyboard

v. 2.2.8

0000-00-00

djay Pro 2

v. 2.2.8

0000-00-00

iPOGO Tweaked

v. 2.2.8

0000-00-00

Cassette Gold

v. 2.2.5

0000-00-00

Cassette Gold

v. 2.2.4

0000-00-00

Cosmic Top

v. 2.2.4

01/05/2023

The School : White Day

v. 2.2.275

0000-00-00

Micro Scanner

v. 2.2.2

0000-00-00

RUN - running widget

v. 2.2.2

0000-00-00

Shadowrocket

v. 2.2.2

0000-00-00

VidLab PRO

v. 2.2.2

0000-00-00

Code Editor

v. 2.2.18

0000-00-00

.projekt

v. 2.2.1.12

0000-00-00

Liftr - Workout Tracker

v. 2.2.1

0000-00-00

Mandarin Pinyin & IPA Central

v. 2.2.1

0000-00-00

Shadowrocket

v. 2.2.1

0000-00-00

Wonderbox: The Adventure Maker

v. 2.2.0

0000-00-00

Shadowrocket

v. 2.2.0

0000-00-00

iPOGO

v. 2.2.0

0000-00-00

Pixel Resizer: No-Crop Scaler

v. 2.2

0000-00-00

Super Starship

v. 2.2

0000-00-00

The Wallpaper App

v. 2.2

0000-00-00

Grand Theft Auto: San Andreas

v. 2.2

0000-00-00

Singing Streets

v. 2.2

Thermo - Temperature

v. 2.2

SunVox

v. 2.1c

Pocket Academy

v. 2.19

0000-00-00

Angry Birds Transformers

v. 2.18.0

0000-00-00

Pastel Keyboard Themes Color

v. 2.17.2

0000-00-00

Angry Birds Transformers

v. 2.17.0

0000-00-00

AB Transformers

v. 2.16.1

0000-00-00

PhotoPills

v. 2.13.9

iSSH 2

v. 2.13.33

0000-00-00

PhotoPills

v. 2.13.2

0000-00-00

Lanota - Music game with story

v. 2.12.2

0000-00-00

Battery Indicator

v. 2.12.1

0000-00-00

Speaker Fixer

v. 2.12

0000-00-00

Completed game update

v. 2.11.3

YouTubeMusic

v. 2.11.13

0000-00-00

completeb

v. 2.11.1

complete

v. 2.11.0

Shadowrocket

v. 2.1.97

0000-00-00

Shadowrocket

v. 2.1.97

0000-00-00

WonderPen

v. 2.1.8

0000-00-00

Oka Unarchiver Pro - Unzip RAR

v. 2.1.7

Tape

v. 2.1.7

0000-00-00

Tape

v. 2.1.6

0000-00-00

SoloVPN

v. 2.1.5

0000-00-00

Pixelmator Pro

v. 2.1.5

0000-00-00

Vinegar - Tube Cleaner

v. 2.1.5

0000-00-00

Meta — Music Tag Editor

v. 2.1.2

0000-00-00

TrollTools

v. 2.1.2

11/11/2022

ZOE - Video Player

v. 2.1.2

0000-00-00

TOR Browser

v. 2.1.15

0000-00-00

Lara Croft GO

v. 2.1.11

0000-00-00

"HOOK"

v. 2.1.1

Brightly

v. 2.1.1

0000-00-00

OmniZip - Universal Extractor

v. 2.1.1

Checksum Thing

v. 2.1.1

0000-00-00

Tails

v. 2.1.0

Solitaire Klondike Pro.

v. 2.1.0

0000-00-00

Crayola Create and Play

v. 2.1.0

0000-00-00

Wordsmyth - A Daily Word Game

v. 2.1

0000-00-00

Bitstat - Crypto Tracker

v. 2.1

0000-00-00

CheerCast

v. 2.1

0000-00-00

Monthly Dystopia

v. 2.1

FinderCam Astrophotography

v. 2.1

Cartoon Hd Pro

v. 2.1

0000-00-00

Vidiyu

v. 2.1

0000-00-00

Triple A HD - Touch Visualizer

v. 2.1

0000-00-00

RGB Keyboard

v. 2.1

0000-00-00

RootlessJB4

v. 2.1

2022-03-03

ListenBook Pro: bookplayer

v. 2.09

0000-00-00

Evolution Planet - 14 Billion

v. 2.03

0000-00-00

VCUS PRO

v. 2.0210

0000-00-00

Planet Gravity - SimulateOrbit

v. 2.02

0000-00-00

Sandbox Planet

v. 2.01

0000-00-00

Evolution Planet - 14 Billion

v. 2.01

0000-00-00

Planet Gravity - SimulateOrbit

v. 2.01

0000-00-00

Smart Zipper - RAR&7Zip Tool

v. 2.00

0000-00-00

MusicJunkie

v. 2.0.Z9

0000-00-00

AnkiMobile Flashcards

v. 2.0.92

DalRead Japanese Pro

v. 2.0.9

0000-00-00

AnkiMobile Flashcards

v. 2.0.83

0000-00-00

GlueMotion Unlimited

v. 2.0.7

0000-00-00

RFS - Real Flight Simulator

v. 2.0.7

Pixelmator Photo

v. 2.0.7

0000-00-00

Wishboard

v. 2.0.575

0000-00-00

Wishboard

v. 2.0.523

0000-00-00

Lungo

v. 2.0.5

0000-00-00

AI Art Generator

v. 2.0.5

SunGlare

v. 2.0.4

Terraforming Mars

v. 2.0.3.12730

HackerWeb - Hacker News client

v. 2.0.3

0000-00-00

RGB Keyboard

v. 2.0.3

0000-00-00

SnippetsLab

v. 2.0.3

0000-00-00

Transfer: File Server

v. 2.0.2

0000-00-00

Provenance

v. 2.0.2

0000-00-00

AirRec

v. 2.0.2

0000-00-00

MetaImage Unlimited

v. 2.0.10

0000-00-00

Exhibeo 2

v. 2.0.10

0000-00-00

Skywall Pro - HD+ Wallpapers

v. 2.0.0

iDAMedic Evolution

v. 2.0.0

0000-00-00

English Vocab Pro (All Levels)

v. 2.0.0

0000-00-00

iRec

v. 2.0-1

0000-00-00

wurdweb

v. 2.0

0000-00-00

Li-Su Keyboard Plus

v. 2.0

0000-00-00

ParpoPhone Special Edition Fart Stylophone Machine

v. 2.0

0000-00-00

Scary Security Breach Game

v. 2.0

0000-00-00

FileSwitcherX

v. 2.0

01/06/2023

DiskSight

v. 2.0

0000-00-00

Pixel Resizer

v. 2.0

0000-00-00

Find Those Words PRO

v. 2.0

0000-00-00

Clipsy — Clipboard Manager

v. 2.0

TrollStore Checker

v. 2.0

11/23/2022

TrollStore Checker1

v. 2.0

11/23/2022

Average ISA Deviation

v. 2.0

0000-00-00

Debotha: Text & Base Converter

v. 2.0

Syllogism

v. 2.0

0000-00-00

Cluckabunga IPA

v. 2.0

XinaA15

v. 2.0

SunVox

v. 2.0

0000-00-00

Drift Wellness

v. 2.0

0000-00-00

iZip Pro -Zip Unzip Unrar Tool

v. 19.63

0000-00-00

Kodi

v. 19.3

0000-00-00

Unicorn for TikTok

v. 19.3

0000-00-00

Bear for Tumblr

v. 19.1

0000-00-00

Kodi

v. 19 .4

Budget Flow - Expenses, Income

v. 19

0000-00-00

Picsart Photo & Video Editor

v. 18.9.5

0000-00-00

Node VPN

v. 18.65.Z

Picsart Photo & Video Editor

v. 18.5.3

0000-00-00

KineMaster

v. 18.5.2

06/13/2023

TikTok

v. 18.5.0

0000-00-00

Dual EditPad

v. 18.2.0

YouTube: Watch, Listen, Stream

v. 18.14.1

YouTube

v. 18.13.2

Instagram Rocket

v. 178.0 (T3.7.20)

0000-00-00

Messenger

v. 176.0

YouTube

v. 17.49.6

Youtube

v. 17.49.6

Update DLTube las

v. 17.49.2

youtube reborn

v. 17.45.1

11/18/2022

Youtube

v. 17.44.4

01/13/2023

youtube reborh app

v. 17.44.4

YouTube Reborn

v. 17.44.4

11/16/2022

Cercube plus

v. 17.43.1

Youtube

v. 17.42.7

Youtube with Cercube

v. 17.42.7

11/05/2022

Youtube

v. 17.41.2

YouTube 17

v. 17.41.2

0000-00-00

DLTube

v. 17.41.2

0000-00-00

Youtube

v. 17.39.5

Youtube

v. 17.37.3

Youtube

v. 17.37.3

01/13/2023

YouTube Reborn

v. 17.37.3

Youtube

v. 17.36.3

DaVinci Resolve Studio

v. 17.2.2

0000-00-00

DualView - See Photos Together

v. 17.2.0

Road Trip HD

v. 17.2

0000-00-00

Road Trip MPG

v. 17.2

0000-00-00

YouTube

v. 17.19.3

0000-00-00

Cercube

v. 17.19.3

0000-00-00

DLTube

v. 17.19.3

0000-00-00

YouTube: Watch, Listen, Stream

v. 17.18.4

0000-00-00

Cercube

v. 17.17.4

0000-00-00

Cercube

v. 17.15.2

0000-00-00

GoCoEdit - Code & Text Editor

v. 17.1

0000-00-00

Cercube 5 Pro cracked

v. 17.01.4

0000-00-00

AppsManager

v. 17.0

01/07/2023

Super U Plan

v. 16.8.4

0000-00-00

YouTube: Watch, Listen, Stream

v. 16.46.5

0000-00-00

Cercube Max

v. 16.46.5

0000-00-00

Cercube Max

v. 16.45.4

0000-00-00

uYou

v. 16.45.4

0000-00-00

Cercube 5 Pro cracked

v. 16.44.4

0000-00-00

RebornAgain

v. 16.42.3

0000-00-00

AudioTools - dB, Sound & Audio

v. 16.4

WavePad Masters Edition

v. 16.36

0000-00-00

YouTube Premium - uYou @MiRO92

v. 16.30.2

0000-00-00

Youtube Cercube Bat Latest

v. 16.23.3

0000-00-00

YouTube 16.19.6 IPA Cercube YTShorts

v. 16.19.6

0000-00-00

Rhino for Instagram

v. 156

0000-00-00

Cercube 5 Pro Cracked

v. 15.49.4

0000-00-00

Radio Javan

v. 15.4.3

0000-00-00

Notes Writer Pro

v. 15.4.2

0000-00-00

Netflix

v. 15.24.0

FineReader Pro: PDF Scanner

v. 15.2.9

0000-00-00

Notes Writer Pro

v. 15.1.5

0000-00-00

MCarloRisk3D

v. 15.1

WHAT THE GOLF?

v. 15.0.2

0000-00-00

Null's Clash

v. 15.0.2

FILZAESCAPED

v. 15

0000-00-00

BlizzardBoard

v. 14.9.0

11/28/2022

Contractor Estimate & Invoice

v. 14.5.2

04/11/2023

Clash of Clans

v. 14.46.4

0000-00-00

Netflix

v. 14.39.0

0000-00-00

Twitch

v. 14.3.1

Twitch Toolbox

v. 14.3

Twitch+ (No Ads)

v. 14.3

Instagram Rocket

v. 130.0

0000-00-00

Dynamic Wallpaper Engine

v. 13.9

Fortnite

v. 13.40.1

0000-00-00

Fortnite

v. 13.40.1

0000-00-00

BFT - Bear Focus Timer

v. 13.3

MemoPlan - Reminder & Calendar

v. 13.2.0

Ultra Bluetooth Scanner

v. 13.2.0

LDOCE Plus

v. 13.2

0000-00-00

LDOCE

v. 13.2

0000-00-00

forScore

v. 13.1.5

0000-00-00

Realistic Chinese Checkers

v. 13.01

0000-00-00

SC Falcon

v. 12.37.0.35

06/13/2023

SC Falcon

v. 12.37.0.35

Snapchat

v. 12.28.0.27

8 Ball Pool

v. 12.27.6

0000-00-00

iSecurity

v. 12.2.3

0000-00-00

VoiceClock - Talking

v. 12.1.1

0000-00-00

Notability

v. 12.1

Tank Battle - Mini War

v. 12.02

0000-00-00

Notability

v. 12.0.5

Paintwork s

v. 12.0.0

Pro Keyboard with PC Layout

v. 12

0000-00-00

MovieBox Pro

v. 11.8

12/05/2022

MovieBox Pro (No Ads)

v. 11.8

Shadow X TWEAKED

v. 11.70.0

VideoPad Professional

v. 11.70

0000-00-00

Snapchat + shadowx

v. 11.70

11/13/2022

Wondershare Filmora 11

v. 11.6.4

Tinder

v. 11.6.0

11/05/2022

movieboxpro

v. 11.6

Snapchat

v. 11.5.6

0000-00-00

BeautyCam

v. 11.3.30

BeautyCam

v. 11.3.20

VideoStar Hacked

v. 11.3.2 1371

11/05/2022