Old Versions

jodel

v. ZE 7.25

0000-00-00

Cal2Todo swipe

v. Yasuko Shikiuchi

0000-00-00

World of Dinosaurs

v. WORLD OF DINOSAURS

0000-00-00

Star Walk 2 - Stars in the Sky

v. Vito Technology Inc.

0000-00-00

PlankFilza

v. Version1

0000-00-00

Yalu

v. vBeta 7

0000-00-00

ScreenGrab

v. vBeta 3

0000-00-00

Saigon

v. vBeta 2r1

0000-00-00

Houdini

v. vBeta 2r1

0000-00-00

Push boxes!

v. Valerii Andrusyk

0000-00-00

Mondly App

v. v9.34.0

Twitch

v. v9.3.1

0000-00-00

Twitter Owl

v. v8.65

0000-00-00

Twitter

v. v7.47

0000-00-00

Phoenix

v. v5.0

0000-00-00

Facebook Wolf

v. v316.0

0000-00-00

Heart for Likee

v. v3.50.3

0000-00-00

DolphiniOS

v. v3.1.1

0000-00-00

PixlRec

v. v3.1-r05

0000-00-00

FilzaJailed

v. v3.1

0000-00-00

LWARB

v. v22.93

0000-00-00

Plus for Instagram

v. v210.0

0000-00-00

Reddit

v. v2020.36.0

0000-00-00

ProTube

v. v2.5.9

0000-00-00

ProTube

v. v2.5.6_001

0000-00-00

Watusi

v. v2.21.8

0000-00-00

Watusi 3

v. v2.21.181

0000-00-00

WhatsApp Watusi 3

v. v2.21.181

0000-00-00

iSSB

v. v2.21-3

0000-00-00

iFile

v. v2.2.0-1

0000-00-00

WhatsApp

v. v2.19.71

0000-00-00

WhatsApp Duplicate

v. v2.18.91

0000-00-00

WhatsPad

v. v2.18.41

0000-00-00

GBA4iOS

v. v2.1.1

0000-00-00

TweetDeck

v. v2.1

0000-00-00

Gearboy

v. v2.1

0000-00-00

Gearsystem

v. v2.1

0000-00-00

UTM

v. v2.0.16

0000-00-00

iDos

v. v2.0.1

0000-00-00

NDS4iOS

v. v2.0

0000-00-00

Kodi

v. v19.3

0000-00-00

Triller (Turtle)

v. v19.1

0000-00-00

Instagram Rhino

v. v187.0

0000-00-00

Kodi

v. v18.9

0000-00-00

Kodi

v. v17.6

0000-00-00

Kodi

v. v16.1

0000-00-00

Facebook

v. v145.0

0000-00-00

PlenixClash

v. v13.369.29

0000-00-00

Instagram

v. v115.0

0000-00-00

BarMagnet

v. v1.9.4

0000-00-00

PPSSPP

v. v1.9.3

0000-00-00

iTorrent

v. v1.8.1

0000-00-00

GamePad

v. v1.7.4

0000-00-00

Mame4ios

v. v1.6.0

0000-00-00

Mcpe

v. v1.6

0000-00-00

Happy

v. v1.5.4

0000-00-00

NES.emu

v. v1.5.29

0000-00-00

Chimera Jailbreak for iOS 12

v. v1.5.0

0000-00-00

Provenance

v. v1.5

0000-00-00

MeSNEmu

v. v1.4.5.1

0000-00-00

Fortune

v. v1.4.4

0000-00-00

CoolPixel

v. v1.4

0000-00-00

iDos

v. v1.4

0000-00-00

Electra Jailbreak for iOS 11.0 – iOS 11.4.1

v. v1.3.2

0000-00-00

Sileo

v. v1.2.6 b2

0000-00-00

Animoji

v. v1.2.2

0000-00-00

EveryCord

v. v1.2

0000-00-00

FileBrowser

v. v1.2

0000-00-00

FlappyBird

v. v1.2

0000-00-00

Video

v. v1.11.104

0000-00-00

Dr.Fone

v. v1.1.5

0000-00-00

Delta

v. v1.1.2

0000-00-00

GoodNight

v. v1.1.1

0000-00-00

Fily

v. v1.1

0000-00-00

iDeviceWalls

v. v1.1

0000-00-00

Find

v. v1.1

0000-00-00

Gab.ai

v. v1.1

0000-00-00

Taurine Jailbreak

v. v1.0.6

0000-00-00

FloppyCloud

v. v1.0.4

0000-00-00

LazarusJailed

v. v1.0.2

0000-00-00

xCleaner

v. v1.0.2

0000-00-00

EtasonJB

v. v1.0 RC5

0000-00-00

g0blin

v. v1.0 RC2

0000-00-00

HappyCast

v. v1.0

0000-00-00

iDarkMode

v. v1.0

0000-00-00

miniOS

v. v1.0

0000-00-00

SNES4iOS

v. v1.0

0000-00-00

Mahoor

v. v1.0

0000-00-00

Double H3lix Jailbreak

v. v1.0

0000-00-00

Airshou

v. v0.7.5

0000-00-00

Byte

v. v0.3.2

0000-00-00

Play!

v. v0.3

0000-00-00

checkra1n jailbreak for iOS 13 - iOS 12.3

v. v0.12.1

0000-00-00

GC4iOS

v. v0.1.3

0000-00-00

SignalScope X (Pro Tool Enabled)

v. v 11.4

0000-00-00

Twitter

v. Twitter, Inc.

0000-00-00

PCalc

v. TLA Systems Ltd.

0000-00-00

Space War GS

v. Thye Chean Lim

0000-00-00

Scientific Calculator SC-323PU

v. Thomas Oellinger

0000-00-00

Sygic GPS Navigation & Maps

v. Sygic a. s.

0000-00-00

Gayatri Mantra - Prayer Audio

v. Suneet Amrute

0000-00-00

8player Pro

v. Oleksandr Smeshkov

0000-00-00

OBD Fusion

v. OCTECH LLC

0000-00-00

Awesome Voice Recorder PRO AVR

v. Newkline Co., Ltd.

0000-00-00

MyNetDiary PRO Calorie Counter

v. MyNetDiary Inc.

0000-00-00

My Macros | Diet & Calories

v. My Macros LLC

0000-00-00

Mooncast

v. Mathieu Routhier

0000-00-00

LightScreen

v. Junyu Kuang

0000-00-00

LightScreen

v. Junyu Kuang

0000-00-00

e2Remote Pro

v. Jorg Bleyel

0000-00-00

Instagram

v. Instagram, Inc.

0000-00-00

Meteo Plus - by iLMeteo.it

v. ILMETEO srl

0000-00-00

Money Pro: Personal Finance AR

v. iBear LLC

0000-00-00

HotSchedules

v. HotSchedules

0000-00-00

DSLR Camera

v. Fulvio Scichilone

0000-00-00

Trivia Crack (No Ads)

v. Etermax

0000-00-00

Trivia Crack (No Ads)

v. Etermax

0000-00-00

Trivia Crack (No Ads)

v. Etermax

0000-00-00

Due - Reminders & Timers

v. Due Apps LLP

0000-00-00

ProCamera.

v. Cocologics GmbH

0000-00-00

ProCamera. Manual RAW Camera

v. Cocologics GmbH

0000-00-00

Stocks Live Best Stock Market

v. Cinnamon Mobile LLC

0000-00-00

Stop Motion Studio Pro

v. CATEATER, LLC

0000-00-00

Couch to 5K® - Run training

v. Active Network, LLC

0000-00-00

Couch to 5K® - Run training

v. Active Network, LLC

0000-00-00

Business Card Reader. BCR Pro

v. ABBYY USA Software House Inc

0000-00-00

cRate Pro - Currency Converter

v. ?? ?

0000-00-00

Pro Camera : LAUV

v. 98

0000-00-00

Gradient PRO

v. 912

0000-00-00

Ovf editor

v. 9.9.9

Buffer Editor - Code Editor

v. 9.9.2

0000-00-00

iXpenseIt Pro

v. 9.9.1

0000-00-00

Jump Desktop (RDP, VNC, Fluid)

v. 9.7.8

0000-00-00

Power PDF Pro

v. 9.62

0000-00-00

Jump Desktop (RDP, VNC, Fluid)

v. 9.6.8

0000-00-00

VivaVideo Pro

v. 9.6.7

11/17/2022

VivaVideo Pro

v. 9.6.6

11/05/2022

n-Track Studio Pro | DAW

v. 9.5.87

0000-00-00

n-Track Studio Pro | DAW

v. 9.5.266

0000-00-00

n-Track Studio Pro | DAW

v. 9.5.261

0000-00-00

Tonality: Music Theory

v. 9.5.2

0000-00-00

Polaris Office Mobile

v. 9.5.1

0000-00-00

YouTubeMusic

v. 9.39.1

0000-00-00

Bh-twitter

v. 9.34.5

11/19/2022

Score Creator Pro

v. 9.3.2

0000-00-00

ibis Paint

v. 9.3.1

0000-00-00

BrainWave: Altered States ™

v. 9.3

0000-00-00

PhotoStage Professional

v. 9.27

0000-00-00

Clash Of Clans

v. 9.256.1

0000-00-00

Bazaart Premium

v. 9.2.1

11/05/2022

RootlessJB (Dev Edition)

v. 9.1

0000-00-00

Ledger Manager

v. 9.1

0000-00-00

iGuzheng™?

v. 9.1

0000-00-00

Super Lines

v. 9.00

0000-00-00

VivaVideo Pro

v. 9.0.3

06/05/2022

NBA App

v. 80817

0000-00-00

BHTwitterPlus

v. 8.92.3

0000-00-00

Friendly Plus Social Browser

v. 8.9.17

0000-00-00

Friendly Plus Social Browser

v. 8.9.13

0000-00-00

eZy Watermark Photos

v. 8.9

0000-00-00

Tw1ttz

v. 8.86

0000-00-00

Sound Sleeper White Noise

v. 8.8

0000-00-00

Noteshelf - Notes, Annotations

v. 8.7.1

0000-00-00

Owl for Twitter

v. 8.65

0000-00-00

Noteshelf - Notes, Annotations

v. 8.6.7

0000-00-00

Spotify

v. 8.6.42

0000-00-00

Spotify

v. 8.6.24

0000-00-00

Spotify

v. 8.6.16

0000-00-00

Globe Earth 3D Pro

v. 8.6.0

0000-00-00

Elmedia:universal video player

v. 8.6

0000-00-00

TwittDL

v. 8.59.1_2.0

0000-00-00

SpotUlt

v. 8.5.78-0.9.1

0000-00-00

Spotify

v. 8.5.60

0000-00-00

DiskCatalogMaker

v. 8.4.5

0000-00-00

Elmedia:universal video player

v. 8.4.1

0000-00-00

Hacked Township Updated

v. 8.4.0

0000-00-00

eZy Watermark Photos

v. 8.15

0000-00-00

eZy Watermark Photos

v. 8.11

0000-00-00

Markup Ultimate

v. 8.10.1

0000-00-00

Deezer Music

v. 8.10

0000-00-00

Epiphany WorkFlow II

v. 8.1.3

0000-00-00

Earth 3D - World Atlas

v. 8.1.1

0000-00-00

DrawPad Pro

v. 8.03

0000-00-00

Infinity Tank Battle

v. 8.01

0000-00-00

Incredible Box - ClassicPuzzle

v. 8.01

0000-00-00

Tap It and Jump It

v. 8.00

0000-00-00

ColorQueryPro

v. 8.0.4

0000-00-00

unc0ver Jailbreak

v. 8.0.3

0000-00-00

You Doodle Pro - art on the go

v. 8.0.2

0000-00-00

Unc0ver

v. 8.0.2

2022-03-03

lightroom

v. 8.0.1

unc0ver

v. 8.0.1

0000-00-00

Lightroom

v. 8.0.0

11/11/2022

1Password 7 - Password Manager

v. 7.9.4

0000-00-00

You Doodle Pro - art on the go

v. 7.9.3

0000-00-00

You Doodle Pro - art on the go

v. 7.9.2

0000-00-00

Knots 3D

v. 7.8.4

0000-00-00

Messenger

v. 7.8.1

11/17/2022

Banking4

v. 7.8.1

0000-00-00

Color Wheel

v. 7.8

0000-00-00

MediaDict

v. 7.7.9

0000-00-00

MediaDict

v. 7.6.2

0000-00-00

Filmr PRO

v. 7.6.15

0000-00-00

MyRadar Weather Radar Pro

v. 7.53.1

0000-00-00

Weather Mate Pro - Forecast

v. 7.5.6

0000-00-00

AirDisk Pro

v. 7.5.3

0000-00-00

Remember: Stickies Widget

v. 7.5.3

0000-00-00

Streaks

v. 7.5.13

0000-00-00

Streaks

v. 7.5.10

0000-00-00

Safety Photo Video Pro

v. 7.5.10

0000-00-00

Dungeons & Such

v. 7.5.0

0000-00-00

20/20 Fraction Basics

v. 7.5

0000-00-00

Speech to Text : Voice to Text

v. 7.5

0000-00-00

MyRadar Weather Radar Pro

v. 7.43.1

0000-00-00

MyRadar Weather Radar Pro

v. 7.42.0

0000-00-00

Bazaart Premium

v. 7.4.0

0000-00-00

Photomath

v. 7.4.0

0000-00-00

AirDisk Pro

v. 7.3.9

0000-00-00

Streaks

v. 7.3.4

0000-00-00

Simple Transfer Pro - Photos

v. 7.3.3

0000-00-00

Magic Battery

v. 7.3.10

0000-00-00

Streaks

v. 7.3.1

0000-00-00

Streaks

v. 7.3.0

0000-00-00

Penale

v. 7.3

0000-00-00

iGuzheng™

v. 7.3

0000-00-00

SW Point of Sale

v. 7.29

0000-00-00

Shanid

v. 7.26.0

PlexTweak

v. 7.25

0000-00-00

Grindr - Gay Dating & Chat

v. 7.22.1

0000-00-00

Warlords Classic Strategy

v. 7.20

0000-00-00

Safety Note Pro

v. 7.2.7

0000-00-00

AppCake

v. 7.2.2

0000-00-00

Streaks

v. 7.2.1

0000-00-00

Infuse 7

v. 7.2.1

0000-00-00

Magic Battery

v. 7.2.1

0000-00-00

Streaks

v. 7.2.0

0000-00-00

Warlords Classic Strategy

v. 7.18

0000-00-00

Jodel Latest

v. 7.13

0000-00-00

Magic Battery

v. 7.1.2

0000-00-00

Acorn 7

v. 7.1.2

0000-00-00

Currency (Plus)

v. 7.1.2

0000-00-00

CapCut

v. 7.1.0

11/08/2022

Remember: Stickies Widget

v. 7.1

0000-00-00

Two & Three

v. 7.01

0000-00-00

imo video calls and chat

v. 7.0.69

0000-00-00

unc0ver 7.0.2

v. 7.0.2

0000-00-00

GoodTask

v. 7.0.1

0000-00-00

unc0ver Jailbreak

v. 7.0.1

0000-00-00

Newsify

v. 7.0.1

0000-00-00

Magic Launcher Pro Widgets

v. 7.0.1

0000-00-00

unc0ver

v. 7.0.0

0000-00-00

FashWire

v. 6.9.2

0000-00-00

CapCut

v. 6.9.2

0000-00-00

Luxy Celebs: Selective Dating

v. 6.9.1

0000-00-00

G-dis - Gui client for Redis

v. 6.8.12

0000-00-00

Remember: Stickies Widget

v. 6.8

0000-00-00

iGuzheng™

v. 6.8

0000-00-00

Marvis Pro

v. 6.7.2

0000-00-00

CapCut

v. 6.7.0

0000-00-00

Infuse Pro 6

v. 6.7

0000-00-00

AirBox Your File Manager

v. 6.7

0000-00-00

Speed Tracker

v. 6.7

0000-00-00

iStat Menus

v. 6.61

0000-00-00

iStat Menus

v. 6.60

0000-00-00

AudioStretch

v. 6.6.5

0000-00-00

Infuse 6

v. 6.6.4

0000-00-00

Voloco (Premium Unlocked)

v. 6.6.2

0000-00-00

Quotes Folder (Premium)

v. 6.6.1

0000-00-00

Quotes Folder (Premium)

v. 6.6

0000-00-00

iGuzheng™

v. 6.6

0000-00-00

Ta AM-Körkort

v. 6.5.0

0000-00-00

Audio Function Generator PRO

v. 6.5.0

0000-00-00

Calculator Easy HD

v. 6.5

0000-00-00

iSmoothRun

v. 6.4.2

0000-00-00

Modern Magic Ball

v. 6.4.2

0000-00-00

audiomack.1

v. 6.4

0000-00-00

iCalculator - Keyboard Calc

v. 6.4

0000-00-00

VKAgain

v. 6.31

0000-00-00

RAR Extractor - Unarchiver Pro

v. 6.3.2

0000-00-00

Modern Magic Ball

v. 6.2.2

0000-00-00

BeautyPlus-Snap,Retouch,Filter

v. 6.2.10

0000-00-00

unc0ver

v. 6.2.0

0000-00-00

unc0ver Updated

v. 6.2.0

0000-00-00

Enigmo

v. 6.2

0000-00-00

Advertising Agency

v. 6.2

0000-00-00

Remoter Pro (VNC, SSH & RDP)

v. 6.1.4

0000-00-00

Tweetbot 6 for Twitter

v. 6.1.2

0000-00-00

Streaks Workout

v. 6.1.1

0000-00-00

myDream Universe - Build Solar

v. 6.06

0000-00-00

myDream Universe - Build Solar

v. 6.04

0000-00-00

iCompta 6

v. 6.0.53

0000-00-00

Polarr PRO

v. 6.0.38

0000-00-00

Streaks Workout

v. 6.0.1

0000-00-00

Tiny Dentist

v. 6.0.1

0000-00-00

Deflection Pro

v. 6.0.0

0000-00-00

Calculator Easy HD

v. 6.0

0000-00-00

DayCost 2 - Personal Finance

v. 6.0

0000-00-00

Unified Dynasty

v. 6.0

0000-00-00

iA Writer

v. 6.0

0000-00-00

Phoenix

v. 6

0000-00-00

????????? HUD Speed Pro

v. 54.0.1

0000-00-00

Activity Tracker+

v. 5.9.9

0000-00-00

VivaVideo Pro

v. 5.9.5

11/05/2021

App Installer

v. 5.9.5

0000-00-00

TapeACall Pro: Call Recorder

v. 5.9.5

0000-00-00

Pedometer. Walker

v. 5.7.7

0000-00-00

GoodNotes 5

v. 5.7.58

0000-00-00

GoodNotes 5

v. 5.7.57

0000-00-00

365scores

v. 5.7.5

GoodNotes 5

v. 5.7.46

0000-00-00

365scores

v. 5.7.4

radio.net PRIME

v. 5.6.5

0000-00-00

Motion

v. 5.6.2

0000-00-00

Unit Converter Pro HD.

v. 5.6

0000-00-00

Calculator Easy HD

v. 5.6

0000-00-00

Yandex Music and Podcasts

v. 5.55_0.8b

0000-00-00

Hero Siege: Pocket Edition

v. 5.5.16

0000-00-00

Calm PREMIUM

v. 5.5

0000-00-00

Calm PREMIUM

v. 5.5

0000-00-00

Breathing Zone

v. 5.5

0000-00-00

Unit Converter Pro HD.

v. 5.5

0000-00-00

Fit Men Cook

v. 5.40

0000-00-00

Touch Search +

v. 5.4.4

0000-00-00

Geekbench 5 Pro

v. 5.4.4

0000-00-00

System Toolkit

v. 5.4.2

0000-00-00

System Toolkit

v. 5.4.0

0000-00-00

3D Anatomy

v. 5.4

0000-00-00

Traveler Compass, GPS tracker

v. 5.4

0000-00-00

Moto Race Pro

v. 5.35

0000-00-00

youtube

v. 5.32.2

VK

v. 5.31.2

0000-00-00

Truck Go

v. 5.31

0000-00-00

Tap Forms Organizer 5 Database

v. 5.3.28

0000-00-00

Tap Forms Organizer 5 Database

v. 5.3.24

0000-00-00

System Toolkit

v. 5.3.2

0000-00-00

Anime Slayer

v. 5.3.2

0000-00-00

Touch Search

v. 5.3.11

0000-00-00

unc0ver

v. 5.3.0

0000-00-00

JOOX Premium

v. 5.3.0

0000-00-00

DayRate - Currency Converter

v. 5.3

0000-00-00

Skate City

v. 5.3

0000-00-00

Signal

v. 5.3

0000-00-00

Writing Shed

v. 5.28

0000-00-00

Calm

v. 5.27

0000-00-00

Badoo Premium

v. 5.268.0

0000-00-00

Badoo Premium

v. 5.262.0

0000-00-00

CamScanner | OCR Scanner

v. 5.25.8

0000-00-00

Badoo Premium

v. 5.240.0

0000-00-00

Calendars 5 by Readdle

v. 5.22

0000-00-00

Moto Race Pro

v. 5.21

0000-00-00

Procreate

v. 5.2.4

0000-00-00

Procreate

v. 5.2.2

0000-00-00

Text Maze

v. 5.2.2

0000-00-00

System Toolkit

v. 5.2.2

0000-00-00

System Toolkit

v. 5.2.2

0000-00-00

Cadrage Directors Viewfinder

v. 5.2.1

0000-00-00

Image Exif Editor

v. 5.2.1

0000-00-00

T4U for Tesla

v. 5.2

0000-00-00

BookReader

v. 5.15

0000-00-00

SoundCloud

v. 5.125.0

0000-00-00

Procreate

v. 5.1.8

0000-00-00

Streaks Workout

v. 5.1.4

0000-00-00

Heads Up!

v. 5.1.32

0000-00-00

Streaks Workout

v. 5.1.3

0000-00-00

San Salvador : Wise Pilgrim

v. 5.1.1

0000-00-00

Camino Francés : Wise Pilgrim

v. 5.1.0

0000-00-00

DayRate - Currency Converter

v. 5.1

0000-00-00

aTypo Picture - a word Photo

v. 5.1

0000-00-00

iGavolt [Gold Edition]

v. 5.1

0000-00-00

Airmail 5

v. 5.1

0000-00-00

iTransmission

v. 5.1

0000-00-00

Mellel 5

v. 5.0.9

0000-00-00

TouchRetouch

v. 5.0.8

0000-00-00

Camera M

v. 5.0.6

0000-00-00

KineMaster - Video Editor

v. 5.0.6

0000-00-00

Camera M

v. 5.0.4

0000-00-00

DEEMO

v. 5.0.4

0000-00-00

Niggle (Oh Hell)

v. 5.0.3

0000-00-00

Yunisov TV

v. 5.0.2

0000-00-00

TouchRetouch

v. 5.0.12

0000-00-00

Essential Anatomy 5

v. 5.0.11

0000-00-00

Agent Intercept

v. 5.0.1

0000-00-00

AeroNautical - METARs, NOTAM

v. 5.0.0

0000-00-00

Camino Finisterre Wise Pilgrim

v. 5.0.0

0000-00-00

Camino Primitivo: Wise Pilgrim

v. 5.0.0

0000-00-00

Vía de la Plata : Wise Pilgrim

v. 5.0.0

0000-00-00

SatFinder

v. 5.0.0

0000-00-00

T4U for Tesla

v. 5.0

0000-00-00

hUJí

v. 5.0

0000-00-00

DayCost 2 - Personal Finance

v. 5.0

0000-00-00

Just Press Record

v. 43.4

0000-00-00

iParadaki - Expenses & Budget

v. 43

0000-00-00

iParadaki - Expenses & Budget

v. 42

0000-00-00

Phonto (InApp)

v. 4.9.30

0000-00-00

Guru Maps Pro

v. 4.9.15

0000-00-00

Guru Maps Pro

v. 4.9.13

0000-00-00

Roman - budget weight loss

v. 4.9.1

0000-00-00

CleanMyMac X

v. 4.8.9

0000-00-00

Jodel IPA for iOS on iPhone

v. 4.8.4

0000-00-00

Cytus II

v. 4.8.1

0000-00-00

BluePlum Home Inventory

v. 4.7.0

0000-00-00

Total Video Converter

v. 4.7.0

0000-00-00

Sheet Music Scanner

v. 4.7

0000-00-00

iColorama

v. 4.69

0000-00-00

iColorama

v. 4.66

0000-00-00

iColorama S

v. 4.65

0000-00-00

Esign

v. 4.6.8

Esign

v. 4.6.4

Esign

v. 4.6.3

Esign

v. 4.6.2

Compressor

v. 4.6.2

0000-00-00

Firetask Pro | Task Manager

v. 4.6.10

0000-00-00

Portrait painting HD

v. 4.6.1

0000-00-00

Russian Art HD

v. 4.6.1

0000-00-00

BluePlum Home Inventory

v. 4.6.0

0000-00-00

T4U for Tesla

v. 4.6

0000-00-00

Forest - Your Focus Motivation

v. 4.57.0

0000-00-00

Forest - Your Focus Motivation

v. 4.51.2

0000-00-00

Forest

v. 4.51.0

0000-00-00

BluePlum Home Inventory

v. 4.5.5

0000-00-00

bProgress - Manage Daily Tasks

v. 4.5.3

0000-00-00

Esign

v. 4.5.2

Wanted Poster Pro

v. 4.5.2

0000-00-00

Esign

v. 4.5.1

Esign

v. 4.5.1

Esign

v. 4.5.0

iScanner - PDF Scanner App

v. 4.41

0000-00-00

Esign

v. 4.4.9

Esign

v. 4.4.7.1

Esign

v. 4.4.6

Esign

v. 4.4.6

0000-00-00

Esign

v. 4.4.5

AdGuard Pro

v. 4.4.4

11/05/2022

Ala Mobile GP

v. 4.4.2

0000-00-00

PeakFinder

v. 4.4.18

0000-00-00

PeakFinder

v. 4.4.16

0000-00-00

TouchRetouch

v. 4.4.10

0000-00-00

SiteSucker

v. 4.4.1

0000-00-00

Live Home 3D Pro: Design House

v. 4.4.1

0000-00-00

PhotoSweeper

v. 4.4.0

0000-00-00

Esign

v. 4.4.0

Disk Drill Media Recovery

v. 4.4

0000-00-00

Weple Money Pro

v. 4.3.8

0000-00-00

Esign

v. 4.3.7

Esign

v. 4.3.6

Esign

v. 4.3.5

Feeder 4

v. 4.3.4

0000-00-00

Esign

v. 4.3.4

Esign

v. 4.3.3

0000-00-00

Esign

v. 4.3.3

Bazaart Photo Editor

v. 4.3.2

0000-00-00

PeakFinder

v. 4.3.14

0000-00-00

Doppi

v. 4.3.10

0000-00-00

Esign

v. 4.3.1

Chemistry 2023 - ElementCard

v. 4.3.1

0000-00-00

Esign

v. 4.3.0

PhotoSweeper

v. 4.3.0

0000-00-00

Esign

v. 4.3.0

UK Salary Calculator

v. 4.3

0000-00-00

Action Tasks - To Do List

v. 4.3

0000-00-00

iScanner - PDF Scanner App

v. 4.27

0000-00-00

DaisyDisk

v. 4.22.1

0000-00-00

DaisyDisk

v. 4.21.1

0000-00-00

Weple Money Pro

v. 4.2.8

0000-00-00

Weple Money Pro

v. 4.2.5

0000-00-00

myTracks

v. 4.2.2

0000-00-00

AdGuard Pro

v. 4.2.2

11/05/2022

HeartWatch: Heart Rate Monitor

v. 4.2.1

0000-00-00

TextEdit+ Quick Text Editor

v. 4.2.1

0000-00-00

1Click - Screen Recorder

v. 4.2.0

0000-00-00

Pushpin for Pinboard

v. 4.2.0

0000-00-00

NoteLedge Ultimate - Notebook

v. 4.2.0

0000-00-00

Esign

v. 4.2.0

AirBrush PREMIUM

v. 4.18.4

0000-00-00

KineMaster Pro (iOSGods)

v. 4.16.2

0000-00-00

Voice Dream Reader

v. 4.14.4

0000-00-00

AmpliTube for iPad

v. 4.14

0000-00-00

AmpliTube

v. 4.14

0000-00-00

Cartoon Craft

v. 4.13

0000-00-00

AmpliTube for iPad

v. 4.13

0000-00-00

AmpliTube

v. 4.13

0000-00-00

AmpliTube for iPad

v. 4.13

0000-00-00

AmpliTube

v. 4.13

0000-00-00

My Last Cigarette

v. 4.12

0000-00-00

Carrot Weather PREMIUM

v. 4.11

0000-00-00

Card2Phone

v. 4.10.7

0000-00-00

Sound Studio

v. 4.10.0

0000-00-00

SponsorBlock for YouTube

v. 4.1.3

0000-00-00

Fake Call-Prank Caller ID Apps

v. 4.1.2

0000-00-00

Planner

v. 4.1.1

0000-00-00

AP Human Geography Prep

v. 4.1.1

0000-00-00

SSL Toolkit

v. 4.1.0

0000-00-00

AnimeGT

v. 4.1.0

0000-00-00

Esign - iPA Online Installer

v. 4.1.0

0000-00-00

Esign

v. 4.1.0

Forvo Pronunciation

v. 4.1

0000-00-00

Filza - PlankFilza

v. 4.1

0000-00-00

Artstudio Pro - Desktop

v. 4.0.9

0000-00-00

Flappy Bird

v. 4.0.6

0000-00-00

The Greedy Cave

v. 4.0.6

0000-00-00

Procreate Pocket

v. 4.0.4

0000-00-00

Da Vinci Eye: AR Art Projector

v. 4.0.2

0000-00-00

Artstudio Pro

v. 4.0.2

0000-00-00

The Greedy Cave

v. 4.0.14

0000-00-00

Artstudio Pro

v. 4.0.12

0000-00-00

Artstudio Pro - Desktop

v. 4.0.11

0000-00-00

Artstudio Pro

v. 4.0.11

0000-00-00

StbEmuTV (Pro)

v. 4.0.1

0000-00-00

AP US History Prep 2021-2022

v. 4.0.1

0000-00-00

AP World History 2021-2022

v. 4.0.1

0000-00-00

Artstudio Pro

v. 4.0.1

0000-00-00

Artstudio Pro - Desktop

v. 4.0.1

0000-00-00

Esign

v. 4.0.1

VideoSound - Music to Video

v. 4.0

0000-00-00

Pocket Heart

v. 4.0

0000-00-00

iVerify. - Secure your Phone!

v. 37.0

0000-00-00

Wolf for Facebook

v. 345.0

0000-00-00

Facebook Wolf

v. 345

0000-00-00

Maths Bridges School: 6-9 Olds

v. 32.0.0

0000-00-00

Maths Balance School - Games

v. 32.0.0

0000-00-00

Bloons TD 6+

v. 32.0

0000-00-00

Bloons TD 6

v. 31.2

0000-00-00

Shark for Messenger

v. 302.1

0000-00-00

Tayasui Sketches Pro

v. 30.3

0000-00-00

iVerify. - Secure your Phone!

v. 30.0

0000-00-00

HeliInvasion HD

v. 3.93

0000-00-00

Permute 3

v. 3.9.4

0000-00-00

Shareit

v. 3.9.28

11/17/2022

Permute 3

v. 3.9.2

0000-00-00

Moon FM - The Podcasts App

v. 3.9.2

0000-00-00

Permute 3

v. 3.9.12

0000-00-00

Shadow Of Death: Premium Games

v. 3.9.0

0000-00-00

Violin Tuner Professional

v. 3.9

0000-00-00

Viola Tuner Professional

v. 3.9

0000-00-00

Double Bass Tuner Professional

v. 3.9

0000-00-00

Cello Tuner Professional

v. 3.9

0000-00-00

Re-upload

v. 3.9

VideoLUT

v. 3.88

0000-00-00

Boxy SVG

v. 3.86.5

0000-00-00

iNet Pro - Network Scanner

v. 3.8.87

0000-00-00

Tempo PRO

v. 3.8.5

0000-00-00

WiFiSpoof

v. 3.8.4

0000-00-00

ClearScanner Pro: PDF Scanning

v. 3.8.4

0000-00-00

Heart Pro III - iPhone

v. 3.8.3

0000-00-00

Garden Planner

v. 3.8.29

0000-00-00

Muscle System Pro III - iPhone

v. 3.8.2

0000-00-00

Altimeter & Precision - Simple

v. 3.8.0

0000-00-00

Permute 3

v. 3.8

0000-00-00

PICSPLAY Classic

v. 3.8

0000-00-00

Snow Off Road

v. 3.78

0000-00-00

Boxy SVG

v. 3.75.1

0000-00-00

Boxy SVG

v. 3.75.0

0000-00-00

Boxy SVG

v. 3.74.2

0000-00-00

Boxy SVG

v. 3.74.2

0000-00-00

Boxy SVG

v. 3.74.1

0000-00-00

iContacts: Group Contacts

v. 3.70

0000-00-00

Rocket

v. 3.7.20

0000-00-00

CompCalc Plus

v. 3.7

0000-00-00

Heart for Likee

v. 3.62.3

0000-00-00

Yoink - Improved Drag and Drop

v. 3.6.81

0000-00-00

f8 Lens Toolkit

v. 3.6.7

0000-00-00

Yoink - Improved Drag and Drop

v. 3.6.7

0000-00-00

Notewrap - Book & Blog Writer

v. 3.6.2

0000-00-00

Notewrap - Book & Blog Writer

v. 3.6.1

0000-00-00

Calzy

v. 3.5.8

0000-00-00

Superb IQ Test - Brain Quiz

v. 3.5.6

0000-00-00

Ovf editor

v. 3.5.4

Update

v. 3.5.3

Codea

v. 3.5.2

0000-00-00

WRPRO

v. 3.5.1

0000-00-00

Lucid: Learn Visually Pro

v. 3.5.1

0000-00-00

EnhanceFox PRO

v. 3.5.0

0000-00-00

Sniper 3D

v. 3.44.3

0000-00-00

Magic Sort List

v. 3.4.4

0000-00-00

BADLAND

v. 3.4.4

0000-00-00

EdgeView 3

v. 3.4.3

0000-00-00

Esign

v. 3.4.0

CompCalc Plus

v. 3.4

0000-00-00

Injustice: Gods Among Us

v. 3.4

0000-00-00

Big Clock - Clock Time Widgets

v. 3.4

0000-00-00

Magic Sort List

v. 3.3.9

0000-00-00

Dato

v. 3.3.6

0000-00-00

Dato

v. 3.3.2

0000-00-00

Star VPN Premium

v. 3.3.1

0000-00-00

Esign

v. 3.3.0

Split-Multi Window Browsing

v. 3.3

0000-00-00

Age of Rivals

v. 3.25

0000-00-00

Outline: Knowledge Organizer

v. 3.2203.4

0000-00-00

TurboScan™ Pro: PDF scanner

v. 3.2.5

0000-00-00

Popcorn Time

v. 3.2.33.23

0000-00-00

Camera for OBS Studio

v. 3.2.3

0000-00-00

Star Traders: Frontiers

v. 3.2.27

0000-00-00

Kaleidoscope 3

v. 3.2.2

0000-00-00

EdgeView 3

v. 3.2.2

0000-00-00

Artstudio Pro

v. 3.2.16

0000-00-00

Doodle God™

v. 3.2.1

0000-00-00

Esign

v. 3.2.1

EdgeView 3

v. 3.2.0

0000-00-00

Esign

v. 3.2.0

kingdom rush frontiers - INAPP

v. 3.2

0000-00-00

Facetune Editor by Lightricks

v. 3.2

0000-00-00

Big Clock - Clock Time Widgets

v. 3.2

0000-00-00

Bloons TD 5

v. 3.19

0000-00-00

Plant Light Meter

v. 3.17.1

0000-00-00

Things 3

v. 3.15.12

0000-00-00

Things 3

v. 3.14.4

0000-00-00

My PlayHome School

v. 3.14.0

0000-00-00

Plant Light Meter

v. 3.14.0

0000-00-00

My PlayHome School

v. 3.13.1

0000-00-00

nPlayer Plus

v. 3.12.12

0000-00-00

Classify Rx for pharmacology

v. 3.12.1

0000-00-00

Posterino - Pro Photo Collage

v. 3.11.9

0000-00-00

BusyCal: Calendar & Tasks

v. 3.11.6

0000-00-00

photo lad

v. 3.11.5

WidsMob AI Retoucher

v. 3.11.1208

0000-00-00

Tempo PRO

v. 3.11.1

0000-00-00

Photo Lab PRO HD: face sketch

v. 3.10.96

0000-00-00

Photo Lab PROHD picture editor

v. 3.10.72

0000-00-00

Photo Lab Hack

v. 3.10.64

0000-00-00

8 Ball Pool

v. 3.10.2

0000-00-00

ShoppingList

v. 3.10.14

0000-00-00

BusyCal: Calendar & Tasks

v. 3.10.0

0000-00-00

Shoot Pro Webcam for Mac & PC

v. 3.1.6

0000-00-00

Export for iTunes

v. 3.1.3

0000-00-00

Mind Games Pro

v. 3.1.3

0000-00-00

HealthFace

v. 3.1.3

0000-00-00

Esign

v. 3.1.2

LocalCast: stream to TV

v. 3.1.1

0000-00-00

Smart Converter Pro 3

v. 3.1.1

0000-00-00

Cigarette Count

v. 3.1.03

0000-00-00

Smart Spend: Cost Analyzer

v. 3.1.0

0000-00-00

VocaLive for iPad

v. 3.1.0

0000-00-00

VocaLive

v. 3.1.0

0000-00-00

Darkweb deepweb browser

v. 3.1.0

0000-00-00

Pixelmator Pro

v. 3.1

0000-00-00

TV Cast for SamsungTV

v. 3.1

0000-00-00

Temp mail

v. 3.07

11/11/2022

Cloze Wizard

v. 3.04

0000-00-00

Mind Games Pro

v. 3.0.9

0000-00-00

Tank Battle

v. 3.0.5

0000-00-00

Smart Disk Image Utilities

v. 3.0.5

0000-00-00

My Package Pro

v. 3.0.4

0000-00-00

CI Demon

v. 3.0.27

0000-00-00

Sketch Club

v. 3.0.2

0000-00-00

Asphalt 9: Legends

v. 3.0.2

0000-00-00

My Package Pro

v. 3.0.1

0000-00-00

Draw Every Day

v. 3.0.1

0000-00-00

Tour Tempo Total Game

v. 3.0.1

0000-00-00

PAC-MAN Party Royale

v. 3.0.1

0000-00-00

Esign

v. 3.0.1

ALM.CLOCK with talking TIMER

v. 3.0.03

0000-00-00

PrismScrollDM

v. 3.0.0

0000-00-00

My Package Pro

v. 3.0.0

0000-00-00

Legends of Kingdom Rush - RPG

v. 3.0.0

0000-00-00

Esign

v. 3.0.0

Advanced Uninstall Manager

v. 3.0

0000-00-00

i know percent

v. 3.0

0000-00-00

Oceanhorn 2

v. 3.0

0000-00-00

Word Crush PRO

v. 3.0

0000-00-00

Word Search Champion PRO

v. 3.0

0000-00-00

EasyScore Golf Scorecard

v. 3.0

0000-00-00

Códigos Postales México

v. 3.0

0000-00-00

Serologicai

v. 29.35

Bloons TD 6

v. 28.3

0000-00-00

Ultra-High Pixel Camera Editor

v. 28.0.0

0000-00-00

tiktok dark

v. 26.8.0

TikTok DL Easy

v. 26.6.1

11/04/2022

TikTok

v. 26.5.0

0000-00-00

DailyBill - Expense Tracker

v. 25.0

0000-00-00

TikTok LRD

v. 24.2.0

0000-00-00

Ultra-High Pixel Camera Editor

v. 24.0.0

0000-00-00

Turtle for Triller

v. 24.0

0000-00-00

Camera+: Pro Camera & Editor

v. 22.2.2

0000-00-00

TuneIn Radio Pro

v. 22.2.0

0000-00-00

WhatsApp Messenger

v. 22.14.72

0000-00-00

Adobe acrobat

v. 22.10.00

11/17/2022

Photoshop Express

v. 22.1.0

0000-00-00

Photomyne Hack

v. 22.1

0000-00-00

PolyNome: THE Metronome

v. 22.02.1

0000-00-00

TuneIn Radio Pro

v. 22.0.0

0000-00-00

Filza

v. 218

0000-00-00

Instagram Rocket - By CydiaAbdulla

v. 216.0

0000-00-00

Instagram Plus - By CydiaAbdulla

v. 216.0

0000-00-00

Instagram DLEasy- By CydiaAbdulla

v. 216.0

0000-00-00

Tiktok DLEasy - By Cydia Abdulla - iOS 15

v. 216.0

0000-00-00

Rocket for Instagram

v. 214.0

0000-00-00

Plus for Instagram

v. 214

0000-00-00

Instagram Rocket

v. 212.0

0000-00-00

Lion for VSCO

v. 211.0

0000-00-00

Photoshop PS Express PRO

v. 21.5.0

0000-00-00

Photoshop Express (Premium)

v. 21.26.0

0000-00-00

MyFitnessPal (Premium)

v. 21.23.5

0000-00-00

Picsart Photo & Video Editor

v. 21.0.4

Slider Browser

v. 21.0.0

0000-00-00

File Explorer & Player [Pro]

v. 2022.9

0000-00-00

Remote NumPad Keyboard

v. 2022.8

0000-00-00

Remote Control [Pro]

v. 2022.7

0000-00-00

18 Strings

v. 2022.6

0000-00-00

Remote Control • Pro

v. 2022.53

0000-00-00

Pro Wrestling Simulator 2022

v. 2022.5

0000-00-00

SQLPro for SQLite

v. 2022.40

0000-00-00

Remote Control • Pro

v. 2022.39

0000-00-00

Remote Control [Pro]

v. 2022.24

0000-00-00

Weather & Radar Pro

v. 2022.22.1

0000-00-00

TechSmith Snagit 2022

v. 2022.2.4

0000-00-00

Remote NumPad Keyboard

v. 2022.16

0000-00-00

Weather & Radar Pro

v. 2022.12.1

0000-00-00

Remote Control [Pro]

v. 2022.12

0000-00-00

SQLPro for SQLite

v. 2022.12

0000-00-00

Juice Watch

v. 2022.11

0000-00-00

Noir - Dark Mode for Safari

v. 2022.1.5

0000-00-00

TechSmith Camtasia 2022

v. 2022.1.0

0000-00-00

My Workout

v. 2022.01

0000-00-00

TechSmith Camtasia 2022

v. 2022.0.2

0000-00-00

MAME4iOS

v. 2021.7

0000-00-00

Among Us Hack/Mod APK/IPA

v. 2021.6.30

0000-00-00

TechSmith Snagit 2021

v. 2021.4.6

0000-00-00

Among

v. 2021.11.10

0000-00-00

OnSong 2020

v. 2020.8.4

0000-00-00

TextNow

v. 20.4.0

0000-00-00

FileBrowser Professional

v. 20.34

0000-00-00

FileBrowser Professional

v. 20.33

0000-00-00

FileBrowser Professional

v. 20.32

0000-00-00

Timer Selfie Camera

v. 20.1.0

0000-00-00

ChessBrowserCheckers-BrowserX6

v. 20.0.0

0000-00-00

Dual Web Browser X2

v. 20.0.0

0000-00-00

ThreeBrowsersThird - BrowserX3

v. 20.0.0

0000-00-00

MarkMemoDate - Day Count Memo

v. 20.0.0

0000-00-00

Auto Refresh Web Pages

v. 20.0.0

0000-00-00

HeliInvasion 2

v. 2.96

0000-00-00

Coloring Watch

v. 2.9.5

0000-00-00

UctoX 2

v. 2.9.4

0000-00-00

Magic Packet - Wake On Lan WOL

v. 2.9.2

0000-00-00

GlossWire

v. 2.9.1

0000-00-00

Anchor Pointer Compass GPS

v. 2.89

0000-00-00

Tiny Runner

v. 2.81

0000-00-00

PDF Reader Pro - Edit,Sign PDF

v. 2.8.8

0000-00-00

UctoX 2

v. 2.8.15

0000-00-00

Obscura 2 - Discontinued

v. 2.8.1

0000-00-00

Tweak Photos

v. 2.8

0000-00-00

Super Starship

v. 2.8

0000-00-00

ToothFairy

v. 2.8

0000-00-00

Poster Maker & Text over Photo

v. 2.8

0000-00-00

Obscura Camera

v. 2.8

0000-00-00

Dock your Boat 3D

v. 2.70

0000-00-00

CheckBook Pro

v. 2.7.7

0000-00-00

MakePass: Barcode to Wallet

v. 2.7.4

0000-00-00

WallCraft PRO iOS12

v. 2.7.4

0000-00-00

Seasonality Core

v. 2.7.3

0000-00-00

Money Pro: Personal Finance

v. 2.7.24

0000-00-00

Monument Valley

v. 2.7.21

0000-00-00

remini

v. 2.7.15

Pocket Tanks Deluxe

v. 2.7.1

0000-00-00

File List Export

v. 2.7.1

0000-00-00

Deliver

v. 2.7.1

0000-00-00

Magnet

v. 2.7.0

0000-00-00

SessionRestore for Safari

v. 2.6.5

0000-00-00

Marked 2 - Markdown Preview

v. 2.6.16

0000-00-00

Ski Tracks

v. 2.6.1

0000-00-00

BoomHack

v. 2.6.1

0000-00-00

Silencialos

v. 2.6

0000-00-00

Analog Clock - Desk Widget

v. 2.6

0000-00-00

Mahjong Titan

v. 2.5.8

0000-00-00

FANTASIAN

v. 2.5.3

0000-00-00

PDF Expert – Edit and Sign PDF

v. 2.5.21

0000-00-00

Focos PRO

v. 2.5.2

0000-00-00

PDF Expert - Edit and Sign PDF

v. 2.5.18

0000-00-00

Stark ViPR

v. 2.5.13

0000-00-00

Soor ?

v. 2.5.1

0000-00-00

Watch 4 my Phone - Lost Alert

v. 2.5.0

0000-00-00

Soor ?

v. 2.5

0000-00-00

FxTester

v. 2.43

0000-00-00

Yahoo Weather

v. 2.41

0000-00-00

Empire Warriors - Offline Game

v. 2.4.53

0000-00-00

Blink - Quick Memo + Widget

v. 2.4.5

0000-00-00

PLANBELLA - Planner App

v. 2.4.42

0000-00-00

aesthetic wallpapers

v. 2.4.4

0000-00-00

Duet Display

v. 2.4.3

0000-00-00

Lanse - Capture&Manage Color

v. 2.4.3

0000-00-00

Duet Display

v. 2.4.2

0000-00-00

Dead Cells

v. 2.4.2

0000-00-00

Glazba

v. 2.4.10

0000-00-00

Camera FrontBack

v. 2.4.1

0000-00-00

Lanse - Capture&Manage Color

v. 2.4.0

0000-00-00

Read & Learn Pro

v. 2.4.0

0000-00-00

The Wallpaper App

v. 2.4

0000-00-00

Grammarian Ltd – Grammar Game

v. 2.4

0000-00-00

Case Interview-Jobjuice

v. 2.4

0000-00-00

Jobjuice Marketing

v. 2.4

0000-00-00

SM Job Search-Jobjuice

v. 2.4

0000-00-00

Calendar 366: Events & Tasks

v. 2.4

0000-00-00

FinalShot Screenshot Capture

v. 2.4

0000-00-00

Camera FrontBack

v. 2.4

0000-00-00

Cleaner PRO

v. 2.4

0000-00-00

CloudBeats

v. 2.37.1

0000-00-00

Video LUT Editor

v. 2.36

0000-00-00

Video LUT Editor

v. 2.35

0000-00-00

Facetune2 Editor by Lightricks

v. 2.31

0000-00-00

Pixelmator Pro

v. 2.3.5

0000-00-00

Vinegar - Tube Cleaner

v. 2.3.4

0000-00-00

BatchOutput PDF

v. 2.3.12

0000-00-00

App Developer Tools

v. 2.3.1

0000-00-00

Recordia

v. 2.3.0

0000-00-00

Myary

v. 2.3.0

0000-00-00

Wonderbox: The Adventure Maker

v. 2.3.0

0000-00-00

Duet Display (Pro - Jailed)

v. 2.3.0

0000-00-00

Oceanhorn 2

v. 2.3

0000-00-00

QRs - Secure QR Scanner

v. 2.3

0000-00-00

MaxCommander

v. 2.3

0000-00-00

MatchColours

v. 2.29

0000-00-00

Facetune2 Editor by Lightricks

v. 2.28

0000-00-00

Match Colours

v. 2.26

0000-00-00

Glitché

v. 2.25

0000-00-00

Match Colours

v. 2.25

0000-00-00

FxTester

v. 2.24

0000-00-00

WhatsApp BSDragon

v. 2.21.210

0000-00-00

WhatsApp Business Watusi 3

v. 2.21.141

0000-00-00

Neutron Music Player

v. 2.20.4

0000-00-00

RGB Keyboard

v. 2.2.8

0000-00-00

djay Pro 2

v. 2.2.8

0000-00-00

iPOGO Tweaked

v. 2.2.8

0000-00-00

Cassette Gold

v. 2.2.5

0000-00-00

Cassette Gold

v. 2.2.4

0000-00-00

Cosmic Top

v. 2.2.4

0000-00-00

The School : White Day

v. 2.2.275

0000-00-00

Micro Scanner

v. 2.2.2

0000-00-00

RUN - running widget

v. 2.2.2

0000-00-00

Shadowrocket

v. 2.2.2

0000-00-00

VidLab PRO

v. 2.2.2

0000-00-00

Code Editor

v. 2.2.18

0000-00-00

.projekt

v. 2.2.1.12

0000-00-00

Liftr - Workout Tracker

v. 2.2.1

0000-00-00

Mandarin Pinyin & IPA Central

v. 2.2.1

0000-00-00

Shadowrocket

v. 2.2.1

0000-00-00

Wonderbox: The Adventure Maker

v. 2.2.0

0000-00-00

Shadowrocket

v. 2.2.0

0000-00-00

iPOGO

v. 2.2.0

0000-00-00

Pixel Resizer: No-Crop Scaler

v. 2.2

0000-00-00

Super Starship

v. 2.2

0000-00-00

The Wallpaper App

v. 2.2

0000-00-00

Grand Theft Auto: San Andreas

v. 2.2

0000-00-00

Pocket Academy

v. 2.19

0000-00-00

Angry Birds Transformers

v. 2.18.0

0000-00-00

Pastel Keyboard Themes Color

v. 2.17.2

0000-00-00

Angry Birds Transformers

v. 2.17.0

0000-00-00

AB Transformers

v. 2.16.1

0000-00-00

iSSH 2

v. 2.13.33

0000-00-00

PhotoPills

v. 2.13.2

0000-00-00

Lanota - Music game with story

v. 2.12.2

0000-00-00

Battery Indicator

v. 2.12.1

0000-00-00

Speaker Fixer

v. 2.12

0000-00-00

YouTubeMusic

v. 2.11.13

0000-00-00

completeb

v. 2.11.1

complete

v. 2.11.0

Shadowrocket

v. 2.1.97

0000-00-00

Shadowrocket

v. 2.1.97

0000-00-00

WonderPen

v. 2.1.8

0000-00-00

Tape

v. 2.1.7

0000-00-00

Tape

v. 2.1.6

0000-00-00

SoloVPN

v. 2.1.5

0000-00-00

Pixelmator Pro

v. 2.1.5

0000-00-00

Vinegar - Tube Cleaner

v. 2.1.5

0000-00-00

Meta — Music Tag Editor

v. 2.1.2

0000-00-00

TrollTools

v. 2.1.2

11/11/2022

ZOE - Video Player

v. 2.1.2

0000-00-00

TOR Browser

v. 2.1.15

0000-00-00

Lara Croft GO

v. 2.1.11

0000-00-00

Brightly

v. 2.1.1

0000-00-00

Checksum Thing

v. 2.1.1

0000-00-00

Solitaire Klondike Pro.

v. 2.1.0

0000-00-00

Crayola Create and Play

v. 2.1.0

0000-00-00

Wordsmyth - A Daily Word Game

v. 2.1

0000-00-00

Bitstat - Crypto Tracker

v. 2.1

0000-00-00

CheerCast

v. 2.1

0000-00-00

Cartoon Hd Pro

v. 2.1

0000-00-00

Vidiyu

v. 2.1

0000-00-00

Triple A HD - Touch Visualizer

v. 2.1

0000-00-00

RGB Keyboard

v. 2.1

0000-00-00

RootlessJB4

v. 2.1

2022-03-03

ListenBook Pro: bookplayer

v. 2.09

0000-00-00

Evolution Planet - 14 Billion

v. 2.03

0000-00-00

VCUS PRO

v. 2.0210

0000-00-00

Planet Gravity - SimulateOrbit

v. 2.02

0000-00-00

Sandbox Planet

v. 2.01

0000-00-00

Evolution Planet - 14 Billion

v. 2.01

0000-00-00

Planet Gravity - SimulateOrbit

v. 2.01

0000-00-00

Smart Zipper - RAR&7Zip Tool

v. 2.00

0000-00-00

MusicJunkie

v. 2.0.Z9

0000-00-00

DalRead Japanese Pro

v. 2.0.9

0000-00-00

AnkiMobile Flashcards

v. 2.0.83

0000-00-00

GlueMotion Unlimited

v. 2.0.7

0000-00-00

Pixelmator Photo

v. 2.0.7

0000-00-00

Wishboard

v. 2.0.575

0000-00-00

Wishboard

v. 2.0.523

0000-00-00

Lungo

v. 2.0.5

0000-00-00

HackerWeb - Hacker News client

v. 2.0.3

0000-00-00

RGB Keyboard

v. 2.0.3

0000-00-00

SnippetsLab

v. 2.0.3

0000-00-00

Transfer: File Server

v. 2.0.2

0000-00-00

Provenance

v. 2.0.2

0000-00-00

AirRec

v. 2.0.2

0000-00-00

MetaImage Unlimited

v. 2.0.10

0000-00-00

Exhibeo 2

v. 2.0.10

0000-00-00

iDAMedic Evolution

v. 2.0.0

0000-00-00

English Vocab Pro (All Levels)

v. 2.0.0

0000-00-00

iRec

v. 2.0-1

0000-00-00

wurdweb

v. 2.0

0000-00-00

Li-Su Keyboard Plus

v. 2.0

0000-00-00

ParpoPhone Special Edition Fart Stylophone Machine

v. 2.0

0000-00-00

Scary Security Breach Game

v. 2.0

0000-00-00

DiskSight

v. 2.0

0000-00-00

Pixel Resizer

v. 2.0

0000-00-00

Find Those Words PRO

v. 2.0

0000-00-00

TrollStore Checker

v. 2.0

11/23/2022

TrollStore Checker1

v. 2.0

11/23/2022

Average ISA Deviation

v. 2.0

0000-00-00

Syllogism

v. 2.0

0000-00-00

SunVox

v. 2.0

0000-00-00

Drift Wellness

v. 2.0

0000-00-00

iZip Pro -Zip Unzip Unrar Tool

v. 19.63

0000-00-00

Kodi

v. 19.3

0000-00-00

Unicorn for TikTok

v. 19.3

0000-00-00

Bear for Tumblr

v. 19.1

0000-00-00

Budget Flow - Expenses, Income

v. 19

0000-00-00

Picsart Photo & Video Editor

v. 18.9.5

0000-00-00

Node VPN

v. 18.65.Z

Picsart Photo & Video Editor

v. 18.5.3

0000-00-00

TikTok

v. 18.5.0

0000-00-00

Instagram Rocket

v. 178.0 (T3.7.20)

0000-00-00

youtube reborn

v. 17.45.1

11/18/2022

youtube reborh app

v. 17.44.4

YouTube Reborn

v. 17.44.4

11/16/2022

Youtube with Cercube

v. 17.42.7

11/05/2022

YouTube 17

v. 17.41.2

0000-00-00

DLTube

v. 17.41.2

0000-00-00

DaVinci Resolve Studio

v. 17.2.2

0000-00-00

Road Trip HD

v. 17.2

0000-00-00

Road Trip MPG

v. 17.2

0000-00-00

YouTube

v. 17.19.3

0000-00-00

Cercube

v. 17.19.3

0000-00-00

DLTube

v. 17.19.3

0000-00-00

YouTube: Watch, Listen, Stream

v. 17.18.4

0000-00-00

Cercube

v. 17.17.4

0000-00-00

Cercube

v. 17.15.2

0000-00-00

GoCoEdit - Code & Text Editor

v. 17.1

0000-00-00

Cercube 5 Pro cracked

v. 17.01.4

0000-00-00

Super U Plan

v. 16.8.4

0000-00-00

YouTube: Watch, Listen, Stream

v. 16.46.5

0000-00-00

Cercube Max

v. 16.46.5

0000-00-00

Cercube Max

v. 16.45.4

0000-00-00

uYou

v. 16.45.4

0000-00-00

Cercube 5 Pro cracked

v. 16.44.4

0000-00-00

RebornAgain

v. 16.42.3

0000-00-00

WavePad Masters Edition

v. 16.36

0000-00-00

YouTube Premium - uYou @MiRO92

v. 16.30.2

0000-00-00

Youtube Cercube Bat Latest

v. 16.23.3

0000-00-00

YouTube 16.19.6 IPA Cercube YTShorts

v. 16.19.6

0000-00-00

Rhino for Instagram

v. 156

0000-00-00

Cercube 5 Pro Cracked

v. 15.49.4

0000-00-00

Radio Javan

v. 15.4.3

0000-00-00

Notes Writer Pro

v. 15.4.2

0000-00-00

FineReader Pro: PDF Scanner

v. 15.2.9

0000-00-00

Notes Writer Pro

v. 15.1.5

0000-00-00

WHAT THE GOLF?

v. 15.0.2

0000-00-00

FILZAESCAPED

v. 15

0000-00-00

BlizzardBoard

v. 14.9.0

11/28/2022

Contractor Estimate & Invoice

v. 14.5.2

0000-00-00

Clash of Clans

v. 14.46.4

0000-00-00

Netflix

v. 14.39.0

0000-00-00

Instagram Rocket

v. 130.0

0000-00-00

Fortnite

v. 13.40.1

0000-00-00

Fortnite

v. 13.40.1

0000-00-00

LDOCE Plus

v. 13.2

0000-00-00

LDOCE

v. 13.2

0000-00-00

forScore

v. 13.1.5

0000-00-00

Realistic Chinese Checkers

v. 13.01

0000-00-00

8 Ball Pool

v. 12.27.6

0000-00-00

iSecurity

v. 12.2.3

0000-00-00

VoiceClock - Talking

v. 12.1.1

0000-00-00

Tank Battle - Mini War

v. 12.02

0000-00-00

Pro Keyboard with PC Layout

v. 12

0000-00-00

VideoPad Professional

v. 11.70

0000-00-00

Snapchat + shadowx

v. 11.70

11/13/2022

Tinder

v. 11.6.0

11/05/2022

movieboxpro

v. 11.6

Snapchat

v. 11.5.6

0000-00-00

VideoStar Hacked

v. 11.3.2 1371

11/05/2022

Twitch (No Ads Freemote)

v. 11.3.1

0000-00-00

Stop Motion Studio Pro

v. 11.1

0000-00-00

FE File Explorer Pro

v. 11.0.2

0000-00-00

Hungarian TV

v. 11.0.14

0000-00-00

Slovak TV

v. 11.0.13

0000-00-00

Czech TV

v. 11.0.13

0000-00-00

Serbian TV

v. 11.0.12

0000-00-00

Croatian TV

v. 11.0.11

0000-00-00

Pocket Yoga Teacher

v. 11.0.0

0000-00-00

Angry Birds Friends

v. 11.0.0

0000-00-00

Pro Camera : LAUV

v. 102

0000-00-00

UTM

v. 100.10.10.

TrollTools

v. 100.10.10

BlizzBoard

v. 100.10.10

filza file manager

v. 100.10.10

appstore + +

v. 100.10.10

UOLauncher

v. 100.10.10

red dot

v. 100.10.10

MUGUNGHWA' S

v. 100.10.10

trollnonce

v. 100.10.10

JAILITY

v. 100.10.10

weather

v. 100.10.10

bhtwitter 3.2

v. 100.10.10

NETwORKMANager

v. 100.10.10

youtube

v. 100.10.10

debtolpa

v. 100.10.10

Bullfrog assistant

v. 100.10.10

fake gps

v. 100.10.10

wallpapersetter

v. 100.10.10

controlcehter + +

v. 100.10.10

imenscan

v. 100.10.10

oldos

v. 100.10.10

POSTBOX

v. 100.10.10

nice bettey

v. 100.10.10

power phone clean

v. 100.10.10

instaspring

v. 100.10.10

DELTA

v. 100.10.10

jitterbug

v. 100.10.10

mobiletss

v. 100.10.10

radiocarplay

v. 100.10.10

Resolution setter

v. 100.10.10

11/22/2022

screenshotx

v. 100.10.10

serial

v. 100.10.10

supervise

v. 100.10.10

bidfefcher

v. 100.10.10

Apps manager

v. 100.10.10

twitter ++

v. 100.10.10

twitter ++

v. 100.10.10

reddit ++

v. 100.10.10

mediabox hd++

v. 100.10.10

plus for instagram

v. 100.10.10

cercube 5

v. 100.10.10

facebook ++

v. 100.10.10

anime slayer

v. 100.10.10

wallcraftpro

v. 100.10.10

Among Us Hack

v. 100.10.10

agar.io hack

v. 100.10.10

archero hack

v. 100.10.10

8 ball pool hack

v. 100.10.10

Gta san andreas

v. 100.10.10

Last day on earth

v. 100.10.10

Asphalt 9 legends

v. 100.10.10

Life simulator hack ipa

v. 100.10.10

Garena free fire

v. 100.10.10

Pubg mobile hack

v. 100.10.10

11/29/2022

ispoofer hack

v. 100.10.10

ipogo ++ hack

v. 100.10.10

the simpsons hack

v. 100.10.10

Bloons td 6 mobile hack

v. 100.10.10

soul knight hack

v. 100.10.10

jetpack joyride

v. 100.10.10

subway surfers hack

v. 100.10.10

clash of clans hack

v. 100.10.10

shadow fight 3 hack

v. 100.10.10

dragon ball legends hack

v. 100.10.10

into the dead 2 hack

v. 100.10.10

monopoly hack new

v. 100.10.10

adorable home hack

v. 100.10.10

candy crush saga hack

v. 100.10.10

injustice gods among us hack

v. 100.10.10

hill climb racing 2 hack

v. 100.10.10

11/30/2022

score hero free hack

v. 100.10.10

bullet force freehack

v. 100.10.10

minecraft hack

v. 100.10.10

angry birds 2 hack

v. 100.10.10

simcity buildlt hack

v. 100.10.10

Gardenscape advance hack

v. 100.10.10

Gardenscape advance hack

v. 100.10.10

my talking tom 2 hack

v. 100.10.10

pewdiepie s tuber hack

v. 100.10.10

temple run hack updated

v. 100.10.10

plahts vs zombies 3hack

v. 100.10.10

plants vs zombies 2 hack

v. 100.10.10

stickwar legacy hack

v. 100.10.10

bus simulator ultimate hack

v. 100.10.10

12/01/2022

traffic rider mobile hack

v. 100.10.10

ultimate ninja blazing hack

v. 100.10.10

fruit ninja hack ios

v. 100.10.10

Crashlands

v. 100.0.115

0000-00-00

Logic Pro

v. 10.7.1

0000-00-00

Twitch

v. 10.7

0000-00-00

Final Cut Pro

v. 10.6.4

0000-00-00

Final Cut Pro

v. 10.6.1

0000-00-00

VideoStar

v. 10.5.2

11/05/2022

FaceApp: Face Photo Editor

v. 10.3.4

0000-00-00

Windy Pro

v. 10.3.3

0000-00-00

MovieBox Pro (NoAds)

v. 10.3

0000-00-00

MovieBoxPro

v. 10.3

0000-00-00

Hacked game Sniper Strike

v. 10.25.3

0000-00-00

Smule VIP

v. 10.2.1

0000-00-00

TrollStore

v. 10.10

0000-00-00

Cytus

v. 10.1.4

0000-00-00

Cytus

v. 10.1.2

0000-00-00

Express Accounts Plus

v. 10.05

0000-00-00

ScreenFlow 10

v. 10.0.4

0000-00-00

Planit Pro: Photo Planner

v. 10.0.2

0000-00-00

Dorland’s Medical Dictionary

v. 10.0.11

0000-00-00

AccuWeather Platinum

v. 10.0.1

0000-00-00

QB Planets

v. 1.90.369

0000-00-00

InstaCal - Menu Bar Calendar

v. 1.9.8

0000-00-00

apeMatrix

v. 1.9.5

0000-00-00

Assemble with Care

v. 1.9.45

0000-00-00

vpn- super

v. 1.9.4

11/17/2022

zFuse - Video Player

v. 1.9.182

0000-00-00

zFuse - Video Player

v. 1.9.180

0000-00-00

Calculator! Voice & Effect

v. 1.9.16

0000-00-00

EzRemote Universal Control

v. 1.9.15

0000-00-00

PDF Reader Pro - Sign,Edit PDF

v. 1.9.10

0000-00-00

Nimble Click

v. 1.9

0000-00-00

Monsterz Minigames Deluxe

v. 1.9

0000-00-00

1min for Instagram

v. 1.9

0000-00-00

AutoPad — Ambient Pad Loops

v. 1.9

0000-00-00

Smart Resize 2x

v. 1.87

0000-00-00

Real Steel

v. 1.85.58

0000-00-00

VisualDiffer

v. 1.8.7

0000-00-00

HibiDo Pro: Todo Calendar Note

v. 1.8.6

0000-00-00

Music Stats ?

v. 1.8.5

0000-00-00

iTorrent

v. 1.8.4-dev3

0000-00-00

PlusOne: Beautiful Counter

v. 1.8.2

0000-00-00

Travel Translator!

v. 1.8.0

0000-00-00

Crazy Caps

v. 1.8.0

0000-00-00

Tiny Crossword

v. 1.8

0000-00-00

Human: Fall Flat

v. 1.8

0000-00-00

Wordlito

v. 1.8

0000-00-00

Day R Premium: last world war

v. 1.714

0000-00-00

Day R Premium

v. 1.711

0000-00-00

Day R Premium: last world war

v. 1.709

0000-00-00

FILCA - SLR Film Camera

v. 1.70

0000-00-00

Publisher Plus

v. 1.7.8

0000-00-00

Cat Quest II

v. 1.7.7

0000-00-00

Backgammon Masters

v. 1.7.62

0000-00-00

Wozi - Vocabulary Builder

v. 1.7.5

0000-00-00

Helios Pro

v. 1.7.5

0000-00-00

Hitman Sniper

v. 1.7.337

0000-00-00

Sneaky Sasquatch

v. 1.7.2

0000-00-00

xSearch for Safari

v. 1.7.2

0000-00-00

Scrollow

v. 1.7.1

0000-00-00

Objet - Aesthetic Photo Editor

v. 1.7.0

0000-00-00

Spire Blast

v. 1.7.0

0000-00-00

FRMS - Granular Synthesizer

v. 1.7.0

0000-00-00

Scanner Len?

v. 1.7.0

0000-00-00

Crazy Caps HD

v. 1.7.0

0000-00-00

AppManager

v. 1.7.0

0000-00-00

Air Calendar

v. 1.7

0000-00-00

BatteryLife

v. 1.7

0000-00-00

Notes Plus X

v. 1.7

0000-00-00

Neo Cab

v. 1.653

0000-00-00

InShot PRO

v. 1.63.3

11/07/2022

MetaBrush

v. 1.61

0000-00-00

Central Station

v. 1.61

0000-00-00

Crayola Create and Play

v. 1.61

0000-00-00

This War of Mine

v. 1.6.8

0000-00-00

RFS - Real Flight Simulator

v. 1.6.7

0000-00-00

Altos Adventure

v. 1.6.5

0000-00-00

Arctic

v. 1.6.5

0000-00-00

Chimera Jailbreak Slim

v. 1.6.4

11/28/2022

Chimera Jailbreak

v. 1.6.4

0000-00-00

Music Converter Pro

v. 1.6.2

0000-00-00

zFuse Pro

v. 1.6.122

0000-00-00

Sausage Bomber

v. 1.6.1

0000-00-00

EasyVirtualChoir

v. 1.6.0

0000-00-00

Translate-Easy Translation HD

v. 1.6.0

0000-00-00

Crayola Create and Play

v. 1.6

0000-00-00

Trippy - Travel App

v. 1.6

0000-00-00

Photo Vault-Hide Secret Photos

v. 1.6

0000-00-00

Dream A Little Dream

v. 1.6

0000-00-00

Neko Atsume: Kitty Collector

v. 1.6

0000-00-00

Crayola Create and Play

v. 1.57

0000-00-00

Dr. Panda Art Class

v. 1.57

0000-00-00

InShot Pro

v. 1.55.2

0000-00-00

InShot Pro

v. 1.55.2

0000-00-00

InShot Pro

v. 1.55.0

0000-00-00

FILCA - SLR Film Camera

v. 1.55

0000-00-00

TwistedWave Audio Editor

v. 1.54

0000-00-00

Interloper

v. 1.508

0000-00-00

Happy Chick

v. 1.5.8.2

0000-00-00

Vica Vintage Camera Simulator

v. 1.5.8

0000-00-00

Clear Spaces

v. 1.5.8

0000-00-00

Photo Perspective Editor

v. 1.5.5

0000-00-00

Music Ancestry

v. 1.5.4

0000-00-00

Super Impossible Road

v. 1.5.3

0000-00-00

Niffelheim

v. 1.5.21

0000-00-00

Blood Pressure Monitor Diary

v. 1.5.2

0000-00-00

Fireworks Tap

v. 1.5.2

0000-00-00

Pure Acid

v. 1.5.2

0000-00-00

Poisoning - First Aid PRO

v. 1.5.2

0000-00-00

McClockface: Clock Widgets

v. 1.5.1

0000-00-00

CPU-X PRO

v. 1.5.1

0000-00-00

Street Kart Racing - GP Sim

v. 1.5.1

0000-00-00

Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat

v. 1.5.0

0000-00-00

Super Impossible Road

v. 1.5.0

0000-00-00

Photo Sherlock

v. 1.5.0

0000-00-00

Mystery of Haunted Hollow 2 ~

v. 1.5

0000-00-00

DashTabs: Firebase, AdMob …

v. 1.5

0000-00-00

One Line Coloring

v. 1.5

0000-00-00

App Icon Generator

v. 1.5

0000-00-00

Old Menu Bar

v. 1.5

0000-00-00

MatrixVision

v. 1.5

0000-00-00

Tayasui Color 2

v. 1.5

0000-00-00

Purple Onion - Anonymous VPN

v. 1.5

0000-00-00

Milo and the Magpies

v. 1.5

0000-00-00

WifiScanner

v. 1.5

0000-00-00

ScreenshotX

v. 1.5

0000-00-00

Noise Deep Sleep Noise

v. 1.5

0000-00-00

3D Scanner App

v. 1.5

0000-00-00

FILCA - SLR Film Camera

v. 1.48

0000-00-00

Samorost 3+

v. 1.471.12

0000-00-00

Koala Sampler

v. 1.4056

0000-00-00

ZiniTevi

v. 1.4.9-3.1

0000-00-00

Apolloreddit

v. 1.4.9

0000-00-00

Camare Creative Camera

v. 1.4.6

0000-00-00

AltServer

v. 1.4.6

0000-00-00

SideNotes - Thoughts & Tasks

v. 1.4.5

0000-00-00

Lost Portal CCG

v. 1.4.5

0000-00-00

Metal Weight Calculator. PRO

v. 1.4.5

0000-00-00

TrollStore

v. 1.4.4

11/23/2022

CPU-X PRO

v. 1.4.4

0000-00-00

Camare Creative Camera

v. 1.4.4

0000-00-00

OneCalc+ All-in-one Calculator

v. 1.4.4

0000-00-00

Voice Dream Scanner

v. 1.4.4

0000-00-00

Magic Hider PRO

v. 1.4.3

0000-00-00

One Player - offline audio

v. 1.4.3

0000-00-00

Infinity Blade III

v. 1.4.3

0000-00-00

LE04 | AR-909 Drum Machine

v. 1.4.2

0000-00-00

Infinity Blade

v. 1.4.2

0000-00-00

OmniPlayer Pro

v. 1.4.12

0000-00-00

Text Stats

v. 1.4.1

0000-00-00

Street Kart Racing Game Sim

v. 1.4.1

0000-00-00

Mic Drop.

v. 1.4.1

0000-00-00

Odyssey

v. 1.4.1

0000-00-00

Terraforming Mars

v. 1.4.0.12025

0000-00-00

Copy URLs and Titles

v. 1.4.0

0000-00-00

Talene Kids School

v. 1.4.0

0000-00-00

TwoSlideOver

v. 1.4.0

0000-00-00

Chimera

v. 1.4.0

0000-00-00

Happy Valley Friends: Letters, Numbers, and Shapes

v. 1.4

0000-00-00

Alostoura

v. 1.4

Borralos

v. 1.4

0000-00-00

Gaia Project

v. 1.4

0000-00-00

Digital Notes

v. 1.4

0000-00-00

Purple Onion - Anonymous VPN

v. 1.4

0000-00-00

ScopiDo: Goal & Habit Tracker

v. 1.4

0000-00-00

Calculator Advanced

v. 1.4

0000-00-00

Lost Portal CCG

v. 1.4

0000-00-00

SimpleMind Pro - Mind Mapping

v. 1.31.0

0000-00-00

SimpleMind Pro - Mind Mapping

v. 1.30.3

0000-00-00

Peppa Pig™: Party Time

v. 1.3.9

0000-00-00

Boom Land™

v. 1.3.7

0000-00-00

AfterFocus - Background Blur

v. 1.3.5

0000-00-00

Infinity Blade II

v. 1.3.5

0000-00-00

IPSW Go

v. 1.3.4

0000-00-00

Random Number Generator

v. 1.3.4

0000-00-00

Lottery Box - Lotto Manager

v. 1.3.39

0000-00-00

Hearts: Card Game

v. 1.3.3

0000-00-00

Magic Fluids: visual art & fun

v. 1.3.3

0000-00-00

VS – Visual Synthesizer

v. 1.3.3

0000-00-00

Odyssey_JB

v. 1.3.3

0000-00-00

AudioKit Retro Piano

v. 1.3.3

0000-00-00

Mini Metro

v. 1.3.2

0000-00-00

Civilization® VI

v. 1.3.13

0000-00-00

Animoog for iPhone

v. 1.3.11

0000-00-00

Fireworks Tap 2

v. 1.3.1

0000-00-00

Fugu15 Online

v. 1.3.1

0000-00-00

Tubecasts - Audio Only Player

v. 1.3.1

0000-00-00

Foldor-Design Your Folder Icon

v. 1.3.0

0000-00-00

Code App

v. 1.3.0

0000-00-00

Some Peace Of Mind

v. 1.3.0

0000-00-00

FiLMiC Firstlight - Photo App

v. 1.3.0

0000-00-00

Dark Reader for Safari

v. 1.3.0

0000-00-00

Goal Streak Calendar

v. 1.3

0000-00-00

Company of Heroes

v. 1.3

0000-00-00

Face Jamz

v. 1.3

0000-00-00

Fruit Ninja Classic

v. 1.3

0000-00-00

Days until my birthday

v. 1.3

0000-00-00

Mela – Recipe Manager

v. 1.3

0000-00-00

Spelling Star

v. 1.3

0000-00-00

Root Board Game

v. 1.29.6

0000-00-00

Root Board Game

v. 1.29.3

0000-00-00

Root Board Game

v. 1.29.2

0000-00-00

Libre Office: Document reader

v. 1.26

0000-00-00

WhatsApp Direct

v. 1.25.6859

0000-00-00

Peachy Pro - Body Editor

v. 1.24.1

0000-00-00

iSTB

v. 1.23.10

0000-00-00

iSTB

v. 1.22.5

0000-00-00

PlunderChess

v. 1.22.1

0000-00-00

iSTB

v. 1.22.0

0000-00-00

Dualgram Pro: Film both sides

v. 1.22

0000-00-00

Candy Crush Saga

v. 1.218.0.4

0000-00-00

iChan

v. 1.21.11151911

0000-00-00

Alice Beyond Wonderland

v. 1.21

0000-00-00

Text4Me

v. 1.2.8

0000-00-00

Amadine - Vector Drawing Art

v. 1.2.8

0000-00-00

Keka

v. 1.2.54

0000-00-00

Untouch

v. 1.2.4

0000-00-00

Door Kickers: Action Squad

v. 1.2.4

0000-00-00

Viewer 2

v. 1.2.36

0000-00-00

Crash Dive 2

v. 1.2.30

0000-00-00

Foldor-Design Your Folder Icon

v. 1.2.3

0000-00-00

Icons Manager

v. 1.2.3

0000-00-00

Crash Dive 2

v. 1.2.29

0000-00-00

Crash Dive 2

v. 1.2.26

0000-00-00

Video compressor express

v. 1.2.2

0000-00-00

VCUS premium

v. 1.2.180

0000-00-00

Photo Power Tools

v. 1.2.1

0000-00-00

Flip Sampler

v. 1.2.1

0000-00-00

Tetris® Beat

v. 1.2.1

0000-00-00

Concordia: Digital Edition

v. 1.2.1

0000-00-00

TrollStore

v. 1.2.1

0000-00-00

Galileo Organ 2

v. 1.2.1

0000-00-00

Asphalt 8: Airborne

v. 1.2.0

0000-00-00

Zookeeper World

v. 1.2.0

0000-00-00

Copy URLs and Titles

v. 1.2.0

0000-00-00

AppStore++

v. 1.2-1

0000-00-00

Magellan Synthesizer 2

v. 1.2

0000-00-00

EPA 608 Practice Test

v. 1.2

0000-00-00

Night Skate

v. 1.2

0000-00-00

Return Man

v. 1.2

0000-00-00

Blizzard Jailbreak

v. 1.2

0000-00-00

Ad blocker - Remove ads

v. 1.2

0000-00-00

Descenders

v. 1.2

0000-00-00

Generalos

v. 1.2

0000-00-00

Escanealos

v. 1.2

0000-00-00

Blondify

v. 1.2

0000-00-00

Apagalos

v. 1.2

0000-00-00

Animal Sounds for Baby & Kids

v. 1.2

0000-00-00

Visual Piano

v. 1.2

0000-00-00

bbrec

v. 1.2

0000-00-00

Botanicula

v. 1.2

0000-00-00

Movie Finder

v. 1.2

0000-00-00

Dolly Zoom (InApp)

v. 1.2

0000-00-00

Minecraft

v. 1.19.0

0000-00-00

Last Day on Earth Survival

v. 1.18.2

0000-00-00

Minecraft

v. 1.18.2

0000-00-00

Minecraft

v. 1.18

0000-00-00

Beastcam - Pro Camera

v. 1.18

0000-00-00

TechniCalc Calculator

v. 1.15.0

0000-00-00

Getting Over It

v. 1.14

0000-00-00

Movies4up NoAds

v. 1.14

0000-00-00

Jot Pronto - Notepad

v. 1.13

0000-00-00

Daily Photo Diary

v. 1.13

0000-00-00

Studies

v. 1.12.4

0000-00-00

PPSSPP

v. 1.12.3-185

0000-00-00

Lingvo European Dictionary

v. 1.12.3

0000-00-00

Kingdom Rush Vengeance TD

v. 1.12.3

0000-00-00

Pokémon GO

v. 1.114.2

0000-00-00

Opener ? open links in apps

v. 1.11.2

0000-00-00

Rebel Inc.

v. 1.11.0

0000-00-00

Video AD Maker - Create FB Ads

v. 1.11

0000-00-00

Opener ? open links in apps

v. 1.10.14

0000-00-00

Opener ? open links in apps

v. 1.10.11

0000-00-00

Scany

v. 1.10.11

0000-00-00

Angry Birds Reloaded

v. 1.10.1

0000-00-00

Rebel Inc.

v. 1.10.1

0000-00-00

iNDS Emulator

v. 1.10.06

0000-00-00

Moonlighter

v. 1.10

0000-00-00

Hear My Baby Pregnancy App

v. 1.10

0000-00-00

XCOrganizer

v. 1.1.9

0000-00-00

Tap Knight

v. 1.1.6

0000-00-00

Taurine

v. 1.1.6

0000-00-00

8Planets - Solar System Viewer

v. 1.1.5

0000-00-00

Angel Town 2 - rpg games

v. 1.1.41

0000-00-00

LEGO® Star Wars™: Castaways

v. 1.1.4

0000-00-00

Baking Soda - Tube Cleaner

v. 1.1.4

0000-00-00

Grindstone

v. 1.1.30

0000-00-00

Taurine

v. 1.1.3

0000-00-00

Spades: Card Game

v. 1.1.3

0000-00-00

Retouch - Smart Eraser Tool

v. 1.1.3

0000-00-00

Baking Soda - Tube Cleaner

v. 1.1.3

0000-00-00

Black Border: Cop Simulator

v. 1.1.25

0000-00-00

My Time at Portia

v. 1.1.232

0000-00-00

EXIF - Editor & Extension

v. 1.1.23

0000-00-00

Shattered Pixel Dungeon

v. 1.1.2

0000-00-00

Face Disco :Selfie+Music=Wombo

v. 1.1.2

0000-00-00

Organise Links & Photos: Pile

v. 1.1.17

0000-00-00

Kingdom Two Crowns

v. 1.1.16

0000-00-00

Rovio Classics: Angry Birds

v. 1.1.1451

0000-00-00

Magic BBQ

v. 1.1.120

0000-00-00

Peppa Pig™: Happy Mrs Chicken

v. 1.1.11

0000-00-00

TRANSFORMERS

v. 1.1.1

0000-00-00

Alpha Blender PRO

v. 1.1.1

0000-00-00

Vectorize!

v. 1.1.1

0000-00-00

Frenzic: Overtime

v. 1.1.1

0000-00-00

NotifiNote: Notification Notes

v. 1.1.1

0000-00-00

Acon - Make Big Sur Style Icon

v. 1.1.1

0000-00-00

Taurine

v. 1.1.1

0000-00-00

Taurine

v. 1.1.1

0000-00-00

Delta Emulator

v. 1.1.1

0000-00-00

TrollTools

v. 1.1.1

0000-00-00

Taurine Jailbreak

v. 1.1.1

0000-00-00

Shutter - Speed - Angle

v. 1.1.1

0000-00-00

Mired Shift

v. 1.1.1

0000-00-00

Cardinal Chains

v. 1.1.0

0000-00-00

Taurine 1.1.0

v. 1.1.0

0000-00-00

Magic BBQ PRO

v. 1.1.0

0000-00-00

FilzaEscaped

v. 1.1

0000-00-00

Sensitivity Pro for CSGO

v. 1.1

0000-00-00

Blim Blam

v. 1.1

0000-00-00

Insect Identifier

v. 1.1

0000-00-00

Yattee

v. 1.1

0000-00-00

Soap Cutting Master: Peel ASRM

v. 1.1

0000-00-00

Cartuja of Miraflores of Burgos

v. 1.1

0000-00-00

PlayTally: Apple Music Stats

v. 1.1

0000-00-00

Adobe Photoshop Elements 2021

v. 1.1

0000-00-00

Bolt - Filter & Watermark tool

v. 1.1

0000-00-00

TorrentBox

v. 1.1

0000-00-00

Piano Monsters: Fun music game

v. 1.1

0000-00-00

Pangu

v. 1.1

0000-00-00

AppStore++

v. 1.1

0000-00-00

Palera1n

v. 1.1

0000-00-00

BlizzardBoard

v. 1.1

0000-00-00

Queens Wish: The Conqueror

v. 1.1

0000-00-00

Dadi

v. 1.1

0000-00-00

Kauldron Synthesizer

v. 1.1

0000-00-00

As a Fraction

v. 1.1

0000-00-00

Hangman for Kids. Astrokids

v. 1.1

0000-00-00

Half Half - The Couple App

v. 1.1

0000-00-00

Hiragana Table Keyboard

v. 1.07

0000-00-00

The Past Within

v. 1.04

0000-00-00

Boxing Manager

v. 1.02.26

0000-00-00

Heck Deck

v. 1.02

0000-00-00

Sparklite

v. 1.02

0000-00-00

Hot Lap League

v. 1.01.11510

0000-00-00

Little Berry Forest 2

v. 1.00.35

0000-00-00

Blur Go

v. 1.0.9

0000-00-00

Face Video Morph Animator HD

v. 1.0.9

0000-00-00

altosodyssey

v. 1.0.8

0000-00-00

Undead Horde

v. 1.0.7

0000-00-00

FlipClock

v. 1.0.6

0000-00-00

SynthMaster 2

v. 1.0.6

0000-00-00

1-800 SUPER

v. 1.0.6

0000-00-00

oPHOTO : Social Edition

v. 1.0.523

0000-00-00

LEGO® Star Wars™: Castaways

v. 1.0.5

0000-00-00

Neural Mix Pro

v. 1.0.5

0000-00-00

Heck Deck

v. 1.0.5

0000-00-00

Square Valley

v. 1.0.5

0000-00-00

Random PW Generator

v. 1.0.4

0000-00-00

Angel Town 6- RPG Dungeon

v. 1.0.4

0000-00-00

Sonic Dash+

v. 1.0.4

0000-00-00

Railmap for Open Railway Map

v. 1.0.4

0000-00-00

Désiré

v. 1.0.32

0000-00-00

ShowKeyPro

v. 1.0.3

0000-00-00

The Nova Era

v. 1.0.3

0000-00-00

Deep Color - AI Powered Color

v. 1.0.3

0000-00-00

Quick Carbs Lookup

v. 1.0.3

0000-00-00

Sadhana - The Way Back

v. 1.0.3

0000-00-00

BADLAND

v. 1.0.3

0000-00-00

Construction Simulator 2+

v. 1.0.24

0000-00-00

Hidden Through Time

v. 1.0.22

0000-00-00

Nature Matters

v. 1.0.2

0000-00-00

Super Stickman Golf 3

v. 1.0.2

0000-00-00

Granny Horror: Two Chapters #1

v. 1.0.2

0000-00-00

Jade Empire™: Special Edition

v. 1.0.2

0000-00-00

iCleaner

v. 1.0.2

0000-00-00

ModMyIPA

v. 1.0.2

0000-00-00

Heic Converter 2 JPG, PNG

v. 1.0.19

0000-00-00

H.265 : H.264 Cross Converter

v. 1.0.11

0000-00-00

Legacy 2 - The Ancient Curse

v. 1.0.10

0000-00-00

Hidden World

v. 1.0.10

0000-00-00

Pause - Video editor & Camera

v. 1.0.1

0000-00-00

Combien

v. 1.0.1

0000-00-00

JumRop - Count Jump Rope Reps

v. 1.0.1

0000-00-00

Badland Party

v. 1.0.1

0000-00-00

TrollNonce

v. 1.0.1

0000-00-00

FileExplorer - iOS 14 - iOS 15

v. 1.0.1

0000-00-00

SM64iOS

v. 1.0.0

0000-00-00

Super Mario 64

v. 1.0.0

0000-00-00

Nickelodeon Extreme Tennis

v. 1.0.0

0000-00-00

Angel Town 4- New SRPG

v. 1.0.0

0000-00-00

Conglomerate 451

v. 1.0.0

0000-00-00

daibutsu Jailbreak iOS 8.4.1

v. 1.0 beta 3

0000-00-00

Clock and Almanac

v. 1.0

0000-00-00

Photo Collage Lab

v. 1.0

0000-00-00

PDF Photos Scanner, Editor

v. 1.0

0000-00-00

hdtoday

v. 1.0

Garfield Kart Furious Racing

v. 1.0

0000-00-00

WordGull

v. 1.0

0000-00-00

Brookhaven

v. 1.0

0000-00-00

Kinopub

v. 1.0

0000-00-00

GS Dark - Dark mode for Safari

v. 1.0

0000-00-00

INSIDE by Playdead

v. 1.0

0000-00-00

Web Chat for WhatsApp

v. 1.0

0000-00-00

xRec

v. 1.0

0000-00-00

BullfrogAssistant

v. 1.0

0000-00-00

Enable SB

v. 1.0

0000-00-00

Fugu 15

v. 1.0

0000-00-00

Forgotten Fields

v. 1.0

0000-00-00

Mega Millions and PowerBall Results Quick Pick

v. 1.0

0000-00-00

Math-E Premium: Times tables

v. 01.00.016

0000-00-00

MeridianJB

v. 0.9-007

0000-00-00

Lume

v. 0.5

0000-00-00

Shou

v. 0.4.2

0000-00-00

The Game of Life 2

v. 0.3.3

0000-00-00

The Game of Life 2

v. 0.2.6 - Store updates

0000-00-00

The Game of Life 2

v. 0.2.5

0000-00-00

Motick - Flip Clock

v. 0.11.1

0000-00-00

Fugu15 TIPA

v. 0.0.1

11/05/2022

365Scores

v. 4.0.1

0000-00-00

Thor

v. 3.0

0000-00-00

iWebTV PRO

v. 1.8.114

0000-00-00

MovieHD

v. 1.6.1

0000-00-00Similar Apps

See all

Noise Deep Sleep Noise

v. 1.5

0000-00-00

1min for Instagram

v. 1.9

0000-00-00

365scores

v. 5.7.4

365scores

v. 5.7.5

8 Ball Pool

v. 3.10.2

0000-00-00

AdGuard Pro

v. 4.2.2

11/05/2022